Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Atklātais jautājums
Kas ir labdarība un kāpēc tā ir vajadzīga?
Mūsdienu tehnoloģiju ietekme uz cilvēku
Fundamentālas problēmas ar dzirdi
Topiet Gara pilni!
Godība izplēnēs un treknā miesa nonīks