Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Vai mēs kārojam pēc tā, ko Dievs vēlas dot?
„Ko par to saka Bībele?” (40.daļa)
Kādas sekas maldināšanai?


Izdrukai

Arhīvs

Uldis Rožkalns

Teici To Kungu

Raidījumu vada:
Uldis Rožkalns
Rīgas Sv. Marka draudzes mācītājs

Trešdienās 18.10

Otrdienās 1:30 atkārtojums

 

Rīgas Sv. Marka draudzes mācītāja svētapceres par dažādām Bībeles grāmatām un vēstulēm, brīdinājums par nevērību pret Dieva Vārda nopietno nozīmi mūsu dzīvēs un iedrošinājums paklausīt Dieva Vārda taisnībai.

 

Uldis Rožkalns: "Atceros, kādreiz "Vakara svētbrīži" bija stundu gari. Tad tie palika 30 minūtes. Par to es biju ļoti noskumis. To laikam Tālis redzēja un vienā otrdienā viņš man teica, lai izdomāju, par ko runāt un es dabūšu pusstundu ētera laiku. Un tā jau desmit gadus šajā raidījumā es brīvi izvēlos rakstu vietu un katrā otrajā trešdienā ir kāds psalms.  Mani iepriecina iespēja pirmkārt liecināt par Dievu, runāt pamatojoties Dieva Vārda patiesībā un vēl iepriecina iespēja darboties tieši Latvijas Kristīgajā radio."

 


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

14.feb.2018


7.feb.2018


31.jan.2018 Kolosiešu 2,5-8 Esam pieņēmuši Kristu... ko tālāk? Atbilde ir Dieva Vārdā.


24.jan.2018 Ecehiēla 33,1-11 Vai esam tie, kas taurē trauksmi, redzot ienaidnieku nākam? Un ko darām, ja trauksme tiešām jau skan saskaņā ar Dieva Vārdu? Vai mūsu atbilde nav - vienaldzība?


17.jan.2018 2. Korintiešu 12,7-10 Apustulis Pāvils lūdz, lai Tas Kungs atņem sāpes. Zinām Tā Kunga atbildi, bet vai esam gatavi to pieņemt, piedzīvojot Dieva spēku savā nespēkā?


10.jan.2018 1.Psalms Šoreiz uzsvaru liksim uz pārdomām par bezdievīgā, jeb velna padomu, kas skan cilvēku ausīs, un cenšas pārņemt sirdis, jau no Ēdenes dārza laikiem.


3.jan.2018 Mateja 2,7-12 Šoreiz runāsim par Zvaigznes dienas notikumiem.


27.dec.2017 Jesajas 54,10 Tas Kungs apsola, ka Viņa žēlastība neatkāpsies no Viņa bērniem, bet reizē atgādina, ka būs daudz, kas tāds, kas sabruks un pazudīs.


20.dec.2017 Efeziešu 5,15-18. Vai mēs šīs ļaunās dienas pareizi izmantojam un cenšamies saprast kāds ir mūsu Kunga Prāts?


13.dec.2017 Psalms. Klāt brīnišķīgais Adventa, gaidu un gatavošanās laiks. Vai esam skaidrībā par to, ko tad īsti gaidām, kam un kā gatavojamies?


6.dec.2017 1.Tes. 5,16-22 Svēto Patiesības Garu nedrīkst apslāpēt, bet ļauno garu ir nepieciešami atmaskot.


29.nov.2017 Maleahija 2,1-3 Dievs brīdina, ka tie, kas neņem pie sirds Viņa Vārdu, tiks nolādēti. MAleahija par to runā ļoti interesantā un savdabīgā veidā. Un Dieva teiktais ir ārkārtīgi svarīgs tieši tagad un tieši mums.


22.nov.2017 ACTA 27,20-25 Reizēm šķiet, ka dzīves vētrā tūlīt nogrimsim, bet ļausim arī mēs, lai Tā Kunga Vārds mūs stiprina, pamāca un iedrošina.


15.nov.2017 Psalms 81,9-15 Šī psalma virsraksts ir "Pamācība kā svētkus svinēt", par to arī runāsim.


8.nov.2017 Galatiešu 1,6-10 Vai mūsu evaņģēlijs nav sagrozīts un tas, ka saucamies Kristus kalpi, īstenībā ir sātana dotā ilūzija?


1.nov.2017 Jeremijas 2,1-9 Vai neesam palikuši tukši arī garīgā aspektā, lai arī uzskatām sevi par dziļiem, nopietniem un dedzīgiem kristiešiem?


25.okt.2017 2.Timoteja 4,14-18 Pāvils zina, ka Tas Kungs viņu izraus no lauvas rīkles, bet apustulis ir gatavs palikt Jēzū Kristū arī tad, kad nākas piedzīvot smagus pārbaudījumus.


18.okt.2017 1.Samuēla 12,18-25 Samuēls sacīja visai tautai: "Tikai bīstieties To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds." Šis svarīgais piekodinājums ir adresēts arī mums.


11.okt.2017


4.okt.2017 126. PS. 5.P. Visi gribam pļaut ar gavilēm, bet vai esam gatavi arī ar asarām sēt?


27.sep.2017 Efeziešu 6,11-20 Šoreiz runāsim par visiem ieročiem, kurus dod Tas Kungs, lai mēs varētu stāties pretī visām velna viltībām. Vai nav tā, ka esam neapbruņoti un velna pievilti?


20.sep.2017 Jeremijas 5,30-31 Dieva Vārds aicina nākt pie garīgās skaisdrības, bet velns visus vilina citā virzienā.


13.sep.2017 2. Pētera 2,1-3 Viltus mācītāji darbojas paslepen. Pēteris par to atgādina. Kā šos viltus mācītājus atpazīt?


6.sep.2017 27. Psalms Dievā ir patiesa drošība, bet velns piedāvā neīstu drošību.


30.aug.2017 ACTA 20,17-32 Apustulis Pāvils tuvojoties mūžībai, atvadās no draudzes. Par šo tēmu runāsim raidījumam atvēlētajās minūtēs.


23.aug.2017 Tas Kungs brīdina, ka zināmos apstākļos Viņš var vērst par lāstiem mūsu svētības vārdus. Kādi ir šie apstākļi?


16.aug.2017 Romiešu 8,28 Ko nozīmē mīlēt Dievu, un kāds tad īsti ir Viņa aicinājums katram Dieva bērnam? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem Tā Kunga Vārdā.


9.aug.2017 84. Psalms Ko mūsdienu kristietim nozīmē "dzīvot Tā Kunga namā" reālajā situācijā?


2.aug.2017 2.Tes.2,3-10 Šoreiz runāsim par ļoti svarīgu, bet visai nepopulāru vietu Svētajos rakstos.


26.jūl.2017 Jesajas 31,1-3 Vai esam apdomīgi, dodoties pēc palīdzības un atceramies, ka velns arī piedāvājās palīdzēt, lai pieviltu un pazudinātu.


2.aug.2017 2.Tes 2,3-10 Šoreiz runāsim par ļoti svarīgu, bet visai nepopulāru vietu Svētajos Rakstos


26.jūl.2017 Jesajas 31,1-3 Vai esam apdomīgi, dodoties pēc palīdzības un atcerieties, ka velns arī piedāvājās palīdzēt, lai pieviltu un pazudinātu.


19.jūl.2017 Jāņa 1,6-14 Tā Kunga sūtība allaž savienojās ar Viņa svētību, kaut arī mēs nereti, šķietami piedzīvojam pretējo.


12.jūl.2017 Psalms 51,1-14 Kāda ir mūsu sirds un kādam garam piederam mēs?


5.jūl.2017 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina Timotejam un arī mums, lai no mazām dienām zinām Svētos Rakstus. Modernā pasaule ir tik izglītota, bet vissvarīgāko - Sv.Rakstus nepazīst, vai, kas ir vēl ļaunāk - pazīst sagrozīto un pazudinošo evaņģēliju, kas nāk no velna.


28.jūn.2017 Jeremijas 25,4-7 Tas Kungs brīdina gan VD gan JD, lai neskienam pakaļ citiem dieviem. Vai nav tā, ka tieši mēs un tieši tagad to darām?


21.jūn.2017


14.jūn.2017 130 Psalma autors piesauc To Kungu NO DZIĻUMIEM. Kā to saprast un.. vai mūsu ticība nav gauži sekla palikusi?


7.jūn.2017 1.Tes. 5,3-9 Velns reiz teica, ka Ieva un Ādams nemirs viss. Tagad šis pats gars sluldina mieru un drošību visiem, neatkarīgi no tā, uz ko ticam.. un veidojās bezkristus teoloģija.


31.mai.2017 1.Samuēla 7,3 Vai mēs tiešām gribam atgriezties NO SIRDS un tieši, un konkrēti PIE TĀ KUNGA?


24.mai.2017 2. Kor. 11, 1-4 Dieva Gara vadītais Pāvils grib visus pievest Kristum. Ļaunais gars un viņa kalpi arī mūs vada, tikai citā virzienā. Labi, ka Tas Kungs dod Savus orientierus.


17.mai.2017 16. Psalms Šis psalms ir Dāvida sirdsdziema, par kuru runāsim. Kāda ir mūsu sirdsdziesma?


10.mai.2017 Atklāsmes 3, 14-20 Kopā ar Laodiķejas draudzes enģeli (jeb vadītāju) esam saņēmuši vēstuli. Lasīsim to kopīgi.


3.mai.2017 Jeremijas 7,1-11 Vai tas, kas tiek dēvēts par tā Kunga namu, tiešām ir Tā Kunga nams? Par to runāsim paliekot tikai un vienīgi Dieva Vārda patiesībā.


26.apr.2017 1.Tes. 5,3-9 Arī tagad bieži saka, ka nu ir miers un drošība, bet sacītājs ir velns. Vai esam modri un palikam Jēzus Vārdu patiesībā?


19.apr.2017 85. Psalms 8-10 Tas Kungs aicina palikt Viņa žēlastībā un brīdina atkal nekrist neprātībā. Vai esam palikuši pie Pāvila principa - dzīties pakaļ Kristum?


12.apr.2017 Mateja 21,1-13 Atrasdamies pašā Klusās nedēļas centrā, mēs drīkstam vēlreiz uzlūkot bezgala svarīgos Palmu svētdienas notikumus


5.apr.2017 JEREMIJAS 8,4-12 Vai nav tā, ka tauta ne tikai reiz Jeruzālemē, bet arī tagad Latvijā stipri turās pie maldiem un liedzas atgriezties?


29.mar.2017 Romiešu 5,1-1 Vai esam TICĪBĀ TAISNOTI saskaņā ar Dieva Vārdu? Vai neesam iekrituši velna izliktajās SAGROZĪTĀ EVAŅĢĒLIJA CILPĀS?


22.mar.2017 116. Psalms Dievs ir ar mums arī vislielākajās bēdās, bet mēs ne vienmēr uzticamies Viņam līdz galam. PAr to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


15.mar.2017 2. Korintiešu 6,14-18 Pāvils aicina nevilkt vienu jūgu kopā ar neticīgajiem. Ko tad īsti nozīmē šis jēdziens?


8.mar.2017 Raudu dziesma 3,22-27 Šoriez runāsim par jēdzienu - Tā Kunga žēlastība. Kā šo jēdzienu Bībliski pareizāk izprast?


1.mar.2017 Šoreiz runāsim par jautājumu, kā Kristu ne vien pieņemt, bet Viņā arī palikt.


22.feb.2017 121. Psalms Vai esam tie svētceļnieki, kas tiešām seko Dievam un piedzīvo Tā Kunga palīdzību. Par to runāsim šai raidījumā.


15.feb.2017 Efeziešu 5,6-11 Pāvils brīdina, lai neviens mūs nepieviļ ar tukšām runām. Vai neesam jau pievilti?


8.feb.2017 Hozejas 6,4-11 Vai arī mūsu mīlestība uz To Kungu nav līdzīga rīta rasai, kas nožūst tik ātri?


1.feb.2017 2.Pētera 3,17-18 Pēteris aicina piesargāties, ka MALDU līdzaizrauti nezaudējam drošu pamatu. Arī mūs velns ar maldu palīdzību grib un gribēs sev aizraut līdzi.


25.jan.2017 73.Psalms Asafs saka uz To Kungu: "Bet pie Tevis es palieku vienumēr". Vai varam šī vīra teikto līdzdalīt vārdos un arī dzīvē?


18.jan.2017 1.Jāņa 1,7-11 Jānis brīdina no daudzajiem maldinātājiem, kas izgājuši pasaulē. Šis brīdinājums ir ļoti svarīgs arī tagad un arī mums.


11.jan.2017 1.Laiku 28:9-10 un 20. Runāsim par Dāvida vēlējumu Salamanam un arī mums.


4.jan.2017 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina, ka visi, kas grib patiesi svētīgi dzīvot, tiks vajāti. Vai esam uz to gatavi?


28.dec.2016 1.Psalms. Kā katru reizi gadu mijas periodā, arī šī gada izskaņā, runāsim par 1.Psalmu


21.dec.2016 Jāņa 1,1-14. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma.. Vai mēs Jēzu uzņemam kā savu Kungu un vienīgo Glābēju?


14.dec.2016 Jeremijas 1,4-10 Pravietis Jeremija ir Tā Kunga izredzēts un viņam pieder visi Dieva apsolījumi. Ar mums ir tā pat, bet mēs tik bieži Tā Kunga izredzētību noraidām.


7.dec.2016 2.Korintiešu 13,5 Dievs aicina pašiem sevi pārbaudīt, vai stāvam ticībā. Arī šo reizi, līdzīgi, kā iepriekšējā svētapcerē, spriedīsim, kā praksē īstenot Tā Kunga aicinājumu.


30.nov.2016 Jesajas 52,11-12 Dieva Vārds aicina iziet no bezdievīgas vides. Kā to praktiski izdarīt?


23.nov.2016 2.Timoteja 4,1-9 Pāvils atgādina, ka nāks laiks, kad veselīgā, Dievišķās Patiesības mācība, daudziem šķitīs nepanesama. Vai šis laiks nav jau pienācis?


16.nov.2016 Psalms 81.9-15 Dieva Vārds pamāca kā svētkus svinēt. Vai paklausam tam, ko saka Tas Kungs?


9.nov.2016 1.Pētera 4,12-19 Šoreiz runāsim par to cik svarīgi ir klausīt Dieva Evaņģēlijam.


2.nov.2016 Jesajas 1,13-18 Vai Dievam var riebties lūgšanu sapulces? Izrādās, ka jā!!


26.okt.2016 ACTA 27,20-25 Vētra var būt ne tikai uz jūras, bet arī mūsu sirdīs. Ko darīt lielā vētrā? Atbildi sniedz Dieva Vārds.


19.okt.2016 62.Psalms Dāvids apliecina, ka Tikai Tas Kungs ir viņa akmens kalns un palīgs. Vai arī mēs no sirds varam sacīt: "Tikai Tas Kungs".


12.okt.2016 ACTA 16,25-30 Pāvila un Sīlas cietumsargs grib tikt pestīts. Vai tā ir arī mūsu sirds vēlēšanās?


5.okt.2016 Jesajas 31,1-3 Palīdzība agrāk vai vēlāk ir nepieciešama katram no mums, taču Dieva Vārds brīdina, ka palīdzība var būt pazudinoša.


28.sep.2016 Pirmā Pētera Vēstule 5,6-11 Ko nozīmē būt pazemīgiem šo vārdu Bībliskajā izpratnē.. un kā saskaņā ar Dievu izprast aicinājumu - būt skaidrā prātā?


21.sep.2016 31. Psalms 1-9 Vai mūsu cerība ir likta uz To Kungu vai uz kaut kādu dieviņu, aiz kura veikli paslēpies sātans?


14.sep.2016 Filipiešu 1,23-30 Pāvils runā, ka ir nepieciešami cīnīties par evaņģēlija ticību. Velns aicina pretējā virzienā.


7.sep.2016 Malehija 2,1-3 Dievs brīdina, ka nelietīgi valkājot Viņa Vārdu svētības vārdi var tikt pārvērsti par lāsta vārdiem.


31.aug.2016 2.Korintiešu 12,7-10 Uzlūkosim lielo Dieva vīru Pāvilu, kas grib, lai arī viņa miesa tiktu dziedināta, bet pēc savas sirsnīgās lūgšanas saņem no Tā Kunga atbildi:"Tev pietiek ar manu žēlastību".


24.aug.2016 118. Psalms 1-9 Ko nozīmē TEIKT TO KUNGU?


17.aug.2016 Galatiešu 5,7-10 Gājiens var būt skaists, bet vai tas ir arī tāds Dieva acīs?


10.aug.2016 Jeremijas 5,30-31 Domāsim par to, kas patīk un kas ir svētīgi. Cik liela ir atšķirība...


3.aug.2016 1.Korintiešiem 15,1-4 Vai var būt tā, ka esam kļuvuši ticīgi un tas izrādījies veltīgi? Pāvils saka, ka jā, un brīdina no sagrozītā evaņģēlija nāvējošās cilpas.


27.jūl.2016 32.Psalms Vai VISPĀR sūdzam savus grēkus, un vai uzticam tos Jēzus žēlastībai, un Viņa nopelnam?


20.jūl.2016 1.Korintiešiem 10,12-14 Cik dažāda un nepamanāma var būt mūsu krišana un atkrišana no Tā Kunga.


13.jūl.2016 Daniēla 3,15-18 Kas ir īsta un neīsta pazemība?


6.jūl.2016 2. Tesaloniķiešu 2,3-10 Beigu laikos velns ieņems vietu Tā Kunga namā pats sevi celdams par dievu. Cik traģiski, ka daudzi to nepamana, nebūdami modri un ļaujot sevi pievilt.


29.jūn.2016 36. Psalms Dāvids atgādina par to, cik brīnišķa ir Tā Kunga žēlastība, bet mēs nereti nevis nākam pie Tā Kunga un dzenamies Jēzum pakaļ, bet dodamies citā virzienā.


22.jūn.2016


15.jūn.2016


8.jūn.2016 2.Pētera 2,1-3 Velns mēdz paslepeni ienest draudzē maldu mācības, un daudzus pievilt. Vai esam modri un neesam piemānīto pulkā?


1.jūn.2016 23.Psalms Vai tas, kas mūs gana, vienmēr, tiešām ir Labais Gans.. varbūt tas par tādu tikai izliekas?


25.mai.2016 Romiešu 5,1-5 Vai esam gatavi teikt sevi laimīgus arī savās ciešanās? Smags jautājums. Meklēsim atbildi bībelē.


18.mai.2016 Ecehiēla 13,1-8 Zinām pēc Bībeles, ka Tā Kunga Vārds nāk arī pār mums un vai mēs šim Vārdam paklausam?


11.mai.2016 ACTA 17, 10-13 Berojas jūdi visu dzirdēto pārbaudīja PĒC RAKSTIEM. Mēs nereti visam dzirdētajam TICAM UZ VĀRDA, tā ļaujot velnam ar sevi manipulēt.


4.mai.2016 Raudu dziesma 3,39-40 Sūdzēties, vispārīgi, ir cilvēka dabā. Dievs aicina sūdzēties par SAVIEM grēkiem un atgriezties pie Tā Kunga


27.apr.2016 2.Korintiešu 4,1-5 Runāsim par to, cik pārdroši tiek viltots Dieva Vārds, un arī par to, ka jēdziens kalpošana nereti ir tālu no Bībeles patiesības


20.apr.2016 53. Psalms Vai neesam neprāši, kas nemeklē dzīvo Dievu, bet priecīgi atrod elkus, īstenībā ļaujot velnam sevi okupēt?


13.apr.2016 1.Tes. 5,16-22 Pāvils aicina - visu pārbaudīt, lai netiktu pievilti. Vai tiešām visu pārbaudām, arī savu sirdi un savu mācītāju???


6.apr.2016 Jesajas 57,15 Vai Tas Kungs, saskaņā ar Savu Vārdu, dzīvo pie mums? Tas ir tik svarīgi, un atbildi uz šo jautājumu meklēsim Bībelē.


30.mar.2016 Korintiešu 3,1-16 Pāvils raksta: Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad... par to runāsim šai svētapcerē


23.mar.2016 Jesajas 44,20-22 Tas Kungs glābj katru, kas ļauj sevi glābt. Vai mēs ļaujam sevi glābt saprotot, ka tas ir iespējams vienīgi Jēzū, kas dzimis un miris par mums, lai arī mēs varētu piedzīvot savu augšāmcelšanos Viņa nopelnā patvērušies.


16.mar.2016 Kolosiešu 2,5-8 Uz ko balstās mūsu ticības pārliecība? Ja NE UZ JĒZU.. tad ejam pazušanā


9.mar.2016 20. Psalms 8-9 Vai esam stipri ar Tā Kunga Vārdu? No tā ir atkarīga mūsu nākotne Mūžīgajā Dzīvībā, vai .. ellē


2.mar.2016 Ebreju 4,14-16 Kas pateisībā ir mūsu Augstais Priesteris? Vai tas tiešām ir Jēzus? Ja, tas ir tā, tad steigsim pie Viņa, To arī apliecinot.


24.feb.2016 Jesajas 1,13-18 Vai Gavēņa laikā arī no, nereti ierastās, liekulības atsakāmies? Šoreiz runāsim arī par šāda veida gavēni uz ko Tas Kungs mūs aicina.


17.feb.2016 Efeziešu 2,1-5 Dievs aicina izvēlēties šauro, grūto un vienīgo ceļu. Velns piedāvā, lai esam kā visi, kā pērējie. Vai esam dievišķi gudri??!!


10.feb.2016 Jezajas 45,19-22 Tas Kungs sola palīdzēt un arī palīdz. Velns tāpat sola palīdzēt un pieviļ, lai pazudinātu. Vai neesam pievilti to skaitā? TasKungs aicina un dod iespēju atgriezties.


3.feb.2016 1.Timoteja 6,3-6 Visiem cilvēkiem nemitīgi tiek kaut kas mācīts. Vai tas ir Dieva Vārds, vai kaut kas cits?


27.jan.2016 Jeremijas 20,1-6 Vai arī tagad uzlūkojot tā sauktās garīgās realitātes, Dieva Vārda patiesības gaismā, nebūtu jāsauc - šausmas visapkārt!!?


20.jan.2016 Efeziešu 5,6-11 Arī mācītājs var pievilt draudzi ar tukšām runām


13.jan.2016 100. Psalms Vai mēs tiešām kalpojam Tam Kungam? Kalpojam ar prieku?


6.jan.2016 Mateja 2,7-12 Kas vada mūs? Dieva sūtītā zvaigzne, kā tas bija ar patiesi gudrajiem vīriem Zvaigznes dienā, vai dezorientējošais sātana apžilbinājums.