Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Arhīvs

Tālivaldis Tālbergs

Aktuāla Diskusija

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs
LKR prezidents

Piektdienās 18:00
Sestdienās 11:00 atkārtojums

 

Programma, kur ik nedēļu tiešraidē tiekas dažādu politisko, finansu, sociālo, izglītības jomu un garīgo norišu eksperti un diskutē un vērtē tendences, norises un aktualitātes sabiedrībā.

 

T.Tālbergs: "Tai vienmēr ir jābūt diskusijai par aktuālu tēmu. Kas mūsdienās ir aktuāls? Es uzskatu, ka LKR nav jāiet ceļš, ko iet pārējie plašsaziņu līdzekļi, meklējot, kas otram notiek aiz slēgtām durvīm vai ko kāpās kāds uzbūvējis. "Aktuāla diskusija" ir par jautājumiem, kas skar katra cilvēka garīgo dzīvi."

 

Sūtiet ziņu raidījuma vadītājam

 


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

17.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (106.daļa)

undefined


10.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (105.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā skaidrot rakstu vietu: ja kas ko pieliks klāt Viņa Vārdam, tas dabūs sodu?
Ko nozīmē zaimot Svēto Garu?
Vai Kristīgam cilvēkam vajadzētu ievērot diētu? Un mudināt to darīt arī citiem draudzē?
Kā rīkoties Dieva bērnam, kuram nav pārliecības, ka mācītāja vai līdera saņemtais projekts ir no Dieva?
Vai ir pareizi vēlēties ātru un vieglu nāvi?
Vai skaitļi, kurus bieži redzu un kuri atkārtojas, par kaut ko vēstī?
Vai sludinātāji drīkst saukt sevi par apustuļiem? Vai šī vārda piedēvēšana cilvēkiem mūsdienās ir pareiza?


3.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (104.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Ījaba grāmatā Viņa draugu izteikumi nav vērā ņemami un  ir aplami? Ko no tā mēs varam smelties?
Vai pēc rakstiem ir pareizi cilvēkam, kurš nav kristīts (nekādā veidā), saņemt Svēto Vakarēdienu?
Vai sausas dievmaizītes iedošana lajiem pēc Dieva Vārda runāšanas būtu jauzskata par Svēto Vakarēdienu?
Kas ir Nikolaītu mācība?
Vai aizņemties naudu bankā  kalpošanas vajadzībām ir bibliska rīcība?
Ja tic Dievam un apmeklē baznīcu, vai ir jābūt sajūtai, ka esmu nolādēts, jo problēmas nāk viena pēc otras?


27.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (103.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kur uzradies adventes vainags,vai tā ir tikai tradīcija? Kāpēc cilvēki guļot reizēm redz sapņus? Vai ir pamats uztraukties par zvēra zīmi, kā rakstīts Atklāsmes grāmatā? Vai mums kā kristiešiem vajadzētu ļaut sevi izmantot - Mateja ev.(5:39-42)? Vai Dievs priecājas ar mums kopā, kad mēs esam dāvanu kārībā, mantas kārībā piemēslojuši pasauli? Vai nekontrolēta smiešanās, kā piemēram: pēdējā Nātana Morisa pasākumā Rīgā, ir no Dieva gara?


20.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (102.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai visiem Dieva bērniem būtu jāiet uz ielām sludināt evaņģēliju?
Kā uztvert Dieva bērna sapni, vīzijas vai liecību, kas nesaistās kopā ar Bībeli, bet ir personiska atklāsme viņam?
Kāpēc draudzē Svētajā Vakarēdienā tiek lietots alkoholiskais vīns vīnogu sulas vietā?
Kā saprast rakstu vietu no Soģu gr. 19. nod., kur pret sievieti tiek vērsts nicinājums?
Ko darīt, ja bērnam ir epilepsija, bet vecāki netic Dievam?


13.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (101.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kāpēc latviskajā Bībelē tik daudz tiek aicināts un likts bīties Dieva?
Kāpēc baznīcās vairums sievietes lūdz Dievu bez galvassegām, bet vīrieši ir sasējuši garus matus astē, kā to dara sievietes? Ko par to saka Bībele?
Ko nozīmē Jēzus lūgšana par to, lai mēs visi būtu viens, kā Viņš ar Tēvu ir viens?
Kā laulātajiem saprast rakstu vietu: " Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti;" (1. Kor. 7:9)
Kas ir kristiešu augļi?
Vai mēlēs runāt ir vienīgā zīme, kas apstiprina, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes?


6.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (100.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Par ko Dievs runā 2. Mozus grāmatas 13:11-16.?
Ja Ecehiēla grāmatā minētais templis ir tūkstošgades templis, tad kādēļ ir pieminēts upuris par grēkiem - dzīvnieks?
Kāpēc viens un tas pats notikums 4 Bībeles evaņģēlijos ir aprakstīts dažādi?
Vai iesvētības ir nenozīmīgs rituāls, kāds ir iesvētību Bibliskais pamatojums?
Vai Jēzus Kristus "brīnumainā visu vainu dziedināšana" attiecas tikai uz senajiem laikiem, kad Viņš dzīvoja kopā ar zemes cilvēkiem?
Vai arī šodien ir iespēja kristīties par mirušiem ( 1.Kor. 15:29)?


29.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (99.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai visās draudzēs ir jālūdz mēlēs? Vai tad Bībele nesaka lūgt garā?
Vai drīkst piesaukt Jēzus Kristus asinis par visu?
Vai drīkst intervēt sievieti mācītāju, ja rakstos rakstīts, ka sieviete nedrīkst būt mācītāja?
Vai cilvēki, kuri dzīvo nekārtībā ir "apsēdis "kāds ļauns gars?
Vai Kristiešiem būtu jāsvin Vecās Derības ebreju svētki, kā arī tas, ka mums būtu jāatgriežas pie Vecās Derības bauslības un likumu grāmatas?
Ko Bībele gribēja pateikt ( 2.Mozus 4:22-26)?


22.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (98.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai nāvi ir iespējams saukt par māsu, jo caur to nokļūstam debesīs?
Kā Dievs skatās uz bāreņiem? Vai kristiešiem būtu jābaidās adoptēt "ne īstus bāreņus" lāsta dēļ?
Ko Bībele saka par masturbēšanu, sākot ar Onana bēdīgo pieredzi un beidzot ar Atklāsmes grāmatu?
Vai Folla diagnostika ir pretrunā ar kristību, un vai kristietis drīkst iet uz Folla diagnostiku?
Vai tas ir grēks, ka vīrietis un sieviete divatā peldkostīmos iet pirtī?


15.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (97.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Komentējiet šo video:https://www.youtube.com/watch?v=kMIgn_LDM2I
Kāpēc tautas lūgšanu sapulcē nepiedalījās neviena mesiāniskā draudze?
Vai mesiāniskās draudzes pielūdz vienu vienīgo Jēzu Kristu? Kāpēc nav vienotības visu Kristum ticīgo starpā?
Vai Kristieši, kas nav pagremdēti, viens otru var pagremdēt kaut vai vannā?
Vai mums, kas ticam dzīvajam Dievam, ir pareizi aizlūgt par mirušajiem?8.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (96.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai "izglābtie no elles" un "Kristus līgava" ir viena un tā pati Dieva bērnu kategorija?
Vai evaņģēliju sludināt uz ielām ir aicināti pilnīgi visi draudzes locekļi, vai arī tikai īpaši iecelti Dieva kalpi?
Par kādu templi runā Ecehiēla grāmatā, vai tādu templi bija domāts uzcelt, vai to vēl cels?
Cik ilgi Ādams dzīvoja Paradīzē līdz grēkā krišanai?
Kas ir levitācija - triks vai brīnums, un ko  saka Bībele par šādu parādību?
Vai pulksteņa apstāšanās kaut kā ir saistīta ar mirušajiem?


1.nov.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (95.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Bībelē ir lasāmas Dieva domas?
Kas ir sekta, ar ko tā atšķiras no citām konfesijām?
Vai nepietiek būt vienkārši labam cilvēkam, lai nonāktu debesīs?
Kas ir šis laupījums un šīs bruņas Lūkas ev. 11:21-22?
Kā ir ar Jēzus dzimšanas notikumiem, vai tiešām Viņa dzimšanas datums ir 24.decembris?
Vai mākslīgā apaugļošana ir Dievišķa  lieta, vai arī cilvēks cenšas apiet to, ko Dievs noteicis?
Vai Kristietim ir labi strādāt darba vietā, kur piekopj nebibliskas darbības, piemēram fen- šui darba iekārtošanas metodes?
Vai cilvēkam jaunpiedzimstot ir pareizi turpināt darīt tās pašas lietas ko ieprikš,  piemēram, ģērpties piedauzīgi, it kā ar to aizsniedzot pasaulīgus cilvēkus?


25.okt.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (94.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai baznīcā Kristus krustā sišanas diena atbilst patiesībai?
Kurš ir tas laika posms, kad Dievs teica, ka cilvēka mūžs ir 120 gadi?
Kas notiks ar manu bērnu, ja paraušana notiktu šodien?
Kurš angļu valodā izdotais tulkojums atbilstu vistuvāk patiesībai?
Vai piedzimstot no augšienes, ir jābūt sajūtai, ka esi tuvāk vai tālāk no Dieva?
Kā pareizi studēt Bībeli?


18.okt.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (93.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā izpaužas un ko nozīmē svaidījums jaunajā derībā?
Ko nozīmē un kā izšķirt Kristus miesu?(1. vēst. Korintiešiem 11:29)
Kāpēc Dievs sodīja faronu par kaut, ko, ko viņš nezināja, proti, ka Sāra ir Ābrahāma sieva?
Vai tas ir pieņemami, ka vīrs mājās audzina bērnu un uztur kārtībā māju, bet sieva strādā un pelna naudu?
Vai tas ir Bibliski svinēt dzimšanas dienas (no gada uz gadu, svinēt, ka vēl viens gads nodzīvots)?
Vai Kristietim ir pieņemami dejot Hip-hopu?
Vai bija pareizi, ka Lats piedāvāja savas meitas Sodomas vīriem, lai viņi liktu mierā Dieva vīrus, kas pie viņa ciemojās?(1. Moz. 12:10-20)


11.okt.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (92.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Uz kādiem rakstu avotiem balstās katoļi, runājot par šķīstītavas esamību?
Kas ir Janne un Jambre?
Kā skaidrojama rakstu vieta Bībelē - Jāņa atklāsmes grāmatā 6:6?
Vai Jēzus otro atnākšanu var uzskatīt par reinkarnāciju?
Kā atšķiras jēdzieni: kristītie, kristīgie un kristieši?
Vai Svētrunu Dievam var papildināt ar video, kurā attēlots kails vīrietis?
Vai mūsu dvēsele nāk tieši no Dieva, kad mēs piedzimstam, vai arī tikai vienu reizi Dievs iedvesa savu garu?
Kāds ir draudzes uzdevums, lai tā būtu pasaules gaisma un sāls?


4.okt.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (91.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kurai Bībelei latviešu valodā ir labāks tulkojums?
Vai ir pareizi lūgt par cilvēku, ar kuru gribi būt kopā, ja viņš tevi atraida?
Ar ko atšķiras dvēsele un gars?
Kā notika Izraēla tautas apslacīšanas process kā teikts Bībelē-Ebrejiem 9:19?
Vai kontracepcijas līdzekļi Dieva acīs ir grēks?
Kā Bībele skatās uz psihalogiem, psihoterapeitiem un citiem garīgo slimību ārstiem?
Kas ir Dieva altāris Jaunās Derības kontekstā?


27.sep.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (90.daļa)


20.sep.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (89.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Dieva bērniem ir noteikti jāpieder kādai konfesijai?
Vai agrīnā jūdaismā tika praktizēta bērnu upurēšana (pravieša Mihas gr. 6:7)?
Kāpēc mācītāji katrā dievkalpojumā runā tikai par grēku nožēlošanu un to, cik lieli grēcinieki mēs esam?
Vai tiešām kristībās tik svarīga forma - izmērcēties vai tikt apslacītam?


13.sep.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (88.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kas ir Ēriks Deplers un viņa veidotais Karaļa kalns?
Kā to saprast: "Nepieminiet velnu, jo līdz ar to jūs ceļat viņa godu"?
Kā radās vīrusi un baktērijas?
Kāpēc Tomu sauc par neticīgo?
Vai tas ir grēks kautrēties lūgt skaļi?
Vai Kristieši ir samierinājušies ar elkdievības simboliem jaunajās pasēs?


6.sep.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (87.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kāpēc kristieti vecumdienās var piemeklēt vecuma plānprātība?
Vai skaitlis 144 000  no Atkl. gr.14:4 ir attiecināms uz nokautajiem bērniem no 12 Izraēla ciltīm?
Ja visa draudze runātu mēlēs, vai svešinieki ienākot neteiktu, ka draudze ir prātu zaudējusi?
Vai vīrusi ir kāda īpaša dzīvības forma?
Vai vīriešiem nēsāt sudraba rinķīti kreisajā ausī ir grēks?
Par kādiem Dieva dēliem ir runa 1.Mozus gr. 66. nodaļā?
Kas  ir neirolingvistiskā programmēšana un koučings, un citas psiholoģiskas programmas, kas ietekmē cilvēkus?


31.mai.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (86.daļa)


24.mai.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (85.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Ko Bībele saka par Jēzus rētām miesā, ko tagad definē par stigmatiem?
Kas ir Hillsonga draudze, jeb kustība?
Kā ir ar šī laika zīmēm skatoties, kas notiek pasaulē un Latvijā?
Kā saskaņā ar Bībeli ir jāizsūdz grēki, un kad grēki ir piedoti?
Kā Bībele skaidro supervīzijas?


17.mai.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (84.daļa)

undefined


10.mai.2019 3.mai.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (83.daļa)

undefined


3.mai.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (82.daļa)

undefined


26.apr.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (81.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kāpēc Dieva vārds mūsdienās tiek sagrozīts visos iespējamos veidos?
Kas ir Enoha grāmata un kādēļ tā nav iekļauta Bībeles kanonā?
Kā jāsaprot rakstu vieta (1. Kor. 11:10) Kuriem ēņģeļiem un ko dod šī zīme?
Par kādu karu rakstīts Ecehiela grāmatā 38,39 nodaļās, vai šis karš ir tuvu?
Ar ko precējās pirmo cilvēku pēcnācēji, sanāk, ka ar saviem brāļiem un māsām?
Kur pēc nāves nonāk masu slepkava, ja pirms miršanas ir atgriezies un nožēlojis grēkus?
Vai “paraušana,” kur mācītājs no ASV skaidro kādā video (Youtube.com.) atbilst patiesībai?


12.apr.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (80.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Vai cilvēkiem, kuri tiks atstāti uz zemes pie draudzes paraušanas būs iespēja vēl meklēt Dievu?
Vai tūkstošs gadu miera laikā uz atjaunotās zemes, cilvēki dzīvos kā šodien?
Kā atšķirt pamācību no tiesāšanas?
Ko Pāvils rakstu vietā( Kor. 9:27) domā ar “miesas šaustīšanu”?
Kas ir dvēsele, gars un miesa?


5.apr.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (79.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Svētais gars vairs nebūs virs zemes, kad atnāks antikrists?
Vai laulāts pāris drīkst viens otru saukt par brāli un māsu?
Vai tā saucamie “Spāru svētki”, kad virs jumta uzkar vainagu ir uzskatāmi par māņticību?
Kas ir svētnīca?
Vai grēkošana ir katra paša personīgas attiecības ar Dievu, ko par to saka Bībele?
Vai mūsdienās Kristietim ir saistoši 10 baušļi?
Vai zinātniski drīkst iejaukties un manipulēt ar gēniem?


29.mar.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (78.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Ko Bībele saka par kristīgo repu,vai to var pieskaitīt pie slavēšanas?
Vai atkāpšanās no Apustuļu mācības draudžu ikdienā ir grēks?
Vai kristieši līdz ar atdzimšanu no augšienes ir sasnieguši vienotību Dievatziņā?
Vai viss Rakstos pieminētais genocīds ir attaisnots ar Tā Kunga gribu, īpaši, ja to skata evaņģēlija gaismā?
Vai iespējams no Rakstiem saskatīt Dieva nodoma īstenošanas pamatojumu?


22.mar.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (77.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai ir teoloģiski pareizi, ka Kristus pēc nāves ir kapā guldīts, nokāpis ellē…?Ellē vai mirušo valstībā?
Vai Jēzus mācekļi Viņa zemes dzīves laikā bija piedzimuši no augšienes?
Kā paskaidrot jauniešiem un ne tikai, ka cilvēks nav tikai miesa?
Kāpēc Dievu sauc par Jahve, par Elohim, vai Kungs Cebaots?
Vai Bībele, kas izdota 1973.g. nav sagrozīta?
Kāpēc Dievs man nedod dzīvesdraugu, ja Viņš redz, ka mana sirds to ļoti vēlas jau gadiem?


15.mar.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (76.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:
Grēka plūdi! Vai bija jēga atstāt dzīvus grēkā dzimušus cilvēkus?
Kāpēc šķeļas Kristīgās baznīcas?
Kāpēc baznīcā ir dažādi rituāli,par kuriem nav teikts Bībelē(piem.dažādi Marijas svētki un daudzi svēto svētki)?
Kāpēc Katoļi pieņem savu vadītāju izdomāto dogmatiku un tradīcijas?
Kā rīkoties, ja nespēju pieņemt baznīcas rituālus un gribu iet pa patiesības ceļu caur Jēzu Kristu?
Kas ir šis kavēklis, kas ir rakstīts: 2. Tesaloniķiešiem 2:6?


8.mar.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (75.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kas ir nāves grēks?
Uz ko attiecas rakstu vieta, kas rakstīta (Jēkaba vēstulē 3:1) "Netopiet, mani brāļi daudzi par mācītājiem(...)?
Kas ir grēcīgā daba?
Kāpēc Kristiešu draudzes praktizē dūmu rituālus?
Vai dūmiem var pievienot Dieva vārdus, līdzīgi kā to dara kristībā ūdenim?
Kā iznīdēt ļaunas domas, kas ienāk prātā?
Ko var teikt par Maijas Kadiķes "Eņģeļu skolu"?
Vai tiešām visai dzīvai radībai jāpasludina evanģēlijs?


1.mar.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (74.daļa)


22.feb.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (73.daļa)

Vai baznīcas  un draudzes ir domātas tikai laimīgajiem?
Kāpēc īpašos dievkalpojumos- Lieldienās, Ziemassvētkos-tiek vākti ziedojumi?
Kuras no visām ticībām ir īstās un pareizās?
Vai daļējs ticīgais ir ticīgais?
Vai būtiski ir kristīt Jēzus vārdā?
Kā atbrīvoties no pornogrāfijas atkarības?


15.feb.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (72.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā izskaidrot tās rakstu vietas Mozus, Jozuas un Soģu grāmatās, kur Tas Kungs pieprasa iznīcināt kaimiņtautas,nesaudzējot ne sievietes, ne bērnus?
Par kādu ļaužu kategoriju Jēzus runā rakstu vietā:Mateja 7:22-23,(...)"Es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji".?
Kāda šodien ir Ēdenes adrese, kas tur notiek tagad?
Vai kristīties otreiz ir grēks?
Vai kristietis, kurš ir šķīries otra laulātā neuzticības dēļ drīkst precēties otrreiz?
Vai kristietis drīkst klausīties mūziku vai baudīt citu mākslas veidu, kuru izpilda cilvēks homoseksuālis?


8.feb.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (71.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai kristietim vīrietim ir pieļaujama seksuāla interese attiecībās pret sievieti pirms laulībām?
Kāda ir vīriešu un sievietes tuvo attiecību kontakta vieta Kristietībā?
Vai vīriešu dabiskā interese par pretējo dzimumu ir sātana kārdinājums?
Kāpēc nav dzirdētas lūgšanas par Izraēlu un Viņa tautu, un arī par Viņu ieceltiem svētkiem, kas mums kā Dieva bērniem ir jāsvin?
Vai Bībelē ir rakstīti 8000 apsolījumi?


1.feb.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (70.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai piedzimšana no augšienes ir patiesa? Vai ir kāds pārbaudīts tests?
Vai drīkst saņemt Svēto vakarēdienu, ja dzīvo civillaulībā?
Kā saprast, kas ir tīra dvēsele?
Kā Dievs skatās uz aptetovētiem cilvēkiem?
Vai hennas zīmējums ir pielīdzināms īstajam tetovējumam?
Kāpēc Dievs uz ik vienu manu lūgšanu atbild ar "nē"?
Kā lai tiek galā ar iekšējo sāpi, ja slimības laikā pamet ģimene?
Ja Dievs ir, tad kāpēc visa mana dzīve ir bijusi vienīgi ciešanas un asaras?


25.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (69.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Ko Bībele saka par čipošanu?
Ko par Helingera metodi saka Bībele?
Ko darīt, ja neesmu savā laikā parādījusi žēlastību, kautrējusies apliecināt Kristu cilvēku priekšā un neesmu brīdinājusi neticīgos?
Vai Kristus mani aizliegs sava Tēva priekšā, kaut esmu visu nožēlojusi?
Vai kristīt cilvēkus nebībeliskā veidā, kā tas notiek šobrīd lielo konfesiju baznīcās ir grēks?


18.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (68.daļa)

ŠAJĀ RAIDĪJUMĀ TIKA ATBILDĒTS UZ ŠĀDIEM JAUTĀJUMIOEM:

Vai permanentais meikaps ir tas pats kas tetovējums?
Vai uzlabot(ķirurģiski) augumu, ja tajā ir kāds defekts, ir grēks?
Vai Dieva acīs dzimstības kontroles metodes ir grēks?
Kā notiek kristīšana Pareizticīgā baznīcā ?
Kā liecināt bez bailēm un izvairīties no kompromisa?
Ja Jānis Kristītājs bija Jēzus radinieks, kāpēc tad viņš Viņu nepazina?
Kas īsti ir deja, tieši pāru dejas? Vai, tas ir grēks?


11.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (67.daļa)

ŠAJĀ RAIDĪJUMĀ TIKA ATBILDĒTS UZ ŠĀDIEM JAUTĀJUMIOEM:

Vai pagānu ticīgajam būtu jāievēro kāda īpaša diēta attiecībā uz gaļu?
Kas ir Azazēls?Kāpēc tam bija jādod mesls?
Vai vasarsvētku konfesijai ir savi novirzieni, vai var būt šķelšanās vienā baznīcā?
Vai var iekārot visu, kas nepieder manam tuvākajam? Ņemot vērā pēdējos  trīs no 10 baušļiem?
Mateja 6:6 un Mateja 6:7,  Bībeles attieksme pret Jēzus vārdiem šajos pantos?
Kur dabūt spēku negrēkot?


4.jan.2019 Pirms un pēc 22.decembra 10. raidījums

Jānis un Agrita Fugali - Latvijas Kristīgā radioKlausītāji un atbalstītāji


21.dec.2018 Pirms un pēc 22.decembra 9. raidījums

Brūss Hess - Valdvudas draudzes mācītājs Un raidījuma „Dārgumi katrai dienai”autors
Ilgvars Vērmelis - Viens no Latvijas Kristīgā
radio dibinātājiem
Sendija Burka - Latvijas Kristīgā radio dibinātāja
Tulko - Agnese Turkova


14.dec.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (66.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

Kā var praktiski uzvarēt konkrētu grēku?
Kāpēc saka Zaļā ceturtdiena?
Kur paliek dvēsele un gars pēc nāves?
No kurienes Kainam uzradās sieva?
Vai Dieva bērnam atļauts sevi sadedzināt pēc nāves?
Vai neuzticības gadījumā var šķirt laulību?
Vai pokeru spēlēt ir grēks?
Par tumsību un ļaunumu.
Vai tas, ka esmu kristīta Trīsvienīgā Dieva vārdā ir nepareizi?
Vai katrai tautai Dievs ir devis sargeņģeli?
Vai pastāv arī "labie meli" kas būtu atļauti?
Vai pornogrāfijas skatīšanās ir uzskatāma par neuzticību?


7.dec.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (65.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:


Kāpēc maz sludina evanģēliju Latvijas mazpilsētās?
Par rīksti tā Kunga rokā-vai tas būs rakstu piepildījums?
Kāpēc Dievs sūta tieši vienas ģimenes cilvēkiem tik daudz pārbaudījumu un ciešanu?
Par mazticību, kristīšanos un grēku nožēlu, Cik ilgi Dievs gaidīs?
Vai dejot zumbu ir grēks, ja tas vispār ir grēks?
Vai likumīgi pēc šķiršanās otru reizi laulāties baznīcā?


30.nov.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (64.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:


Kādā veidā pestīšana var uzplaukt no zemes?
“Ēņģeļu dota tā “- vai tas ir par bauslību?
Kuras lietas netiek šķīstītas asinīm?
Kas īsti ir rīta zvaigzne?
Vai apdrošināšanas kompāniju “bums” ir materiālā cerība par naudu?
Kāpēc psihaloģija tiek uzskatīta par antibiblisku?
Kāpēc ir cilvēki ar dažādiem garīgās attīstības ,vai balsta traucējumiem, vai Dievs nevēlās tādus dziedināt ?
Vai Kristietis drīkst kolekcionēt?
Vai Kristietībai ir kāds sakars vai nozīme varavīksnes parādībā?
Ko nozīmē kārdināt Dievu?
Vai joga ir okultisms?
No kurienes ekstrasensiem tāds spēks?
Par sātanu, baalu, zīmēm un lāstiem?
Kas ir hiropraktiķis?
Vai gaidīti, bet nomiruši mātes miesās bērniņi nonāk debesīs vai ellē?


23.nov.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (63.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

Katoļu baznīcas ietekme uz cilvēkiem.
Vai ekumēniskie dievkalpojumi nav divkosība?
Kāpēc Dievs neuzklausa lūgšanas, ko mēs jau gadiem lūdzam?
Kas ir Dieva valstības evanģēlijs?
Par laulību, meliem un šķiršanos, ko par to saka Bībele?
Kāpēc Dievs varēja parādīties, kad cilvēks jau bija kritis grēkā,bet vēl bija nepieciešama grēka izpirkšanas upuri?
Kāpēc Dievs lika uztaisīt ķerubus no zelta un salīdzināšanas vāka jeb debesu atveidu,vai tie nav elku tēli?
Kāpēc Bībelē ir rakstīts, ka neviens nav Dievu redzējis, bet dažās vietās otrādi, ka Dievs pats ir bijis parādījies un acīm redzams?


16.nov.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (62.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai dzīvniekiem nomirstot un vēlāk nomirstot viņu saimniekiem ,tie tiksies debesīs?
Kā ir ar Svētā gara klātbūtni kad cilvēks grēko?
Vai Dievs ir spējīgs radīt kaut ko, kas pārspētu viņa varenību(spēku, redzi, dzirdi, ...)?
Vai Dievs pie katra cilvēka strādā pēc sava nodoma?
Ko Svētie raksti atklāj par katoļu pamatskolām?
Vai latviešu  šā gada 2018 dziesmu un deju svētki pagodināja Jēzu Kristu?
Vai Kristietim ir pieļaujams piedalīties dziesmu un deju svētkos?


9.nov.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (61.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā saprast šo Rakstu vietu: "Ko tad tie darīs, kas liekas kristīties par mirušajiem?(....)( 1. Kor. 15:29)
Vai Dieva bērns, kas slimo ar depresiju, ir grēcinieks?
Vai šodien Latvijā ir kāda brāļu draudze, kas pieturas pie tādiem garīgiem principiem kā viņu priekšgājēji un garā seko Kristum?
Kas radīja sātanu un tādas īpašības kā lepnība?   
Vai cilvēks, kas veic eitanāziju saviem smagi slimajiem dzīvniekiem, ir pielīdzināms slepkavam?


2.nov.2018

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:  

1. Vai nodarbošanās ar grafaloģiju ir grēks un negantība Dieva priekšā?
2. Kāda ir starpība starp cilvēku kas pravieto, un pravieti, kā vienu no 5 pirkstu kalpošanām?
3. Par desmito tiesu?
4. Ko darīt, ja vīrietis dzīvo ar sievieti, bet nav noslēgta laulība Dieva priekšā?
5. Vai mēlēs jālūdz visiem, kas pieņēmuši svēto garu?
6. Ko darīt, ja ļoti cienu savus vecākus, bet ja redzu, ka viņi grēko?  


19.okt.2018

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vārdi no Lūkasa Ev. 16: 1-2 "darait sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem...,kā to attiecināt uz savu dzīvi?
2. Kas bija sāls derība?
3. Kā saprast Jēzus vārdus"Kur maita, tur salasās ērgļi".
4. Kā izskaidrot vārdus:"...tad Jonatāna sirds saistījās ar Dāvida sirdi,...?
5. Vai kristietis var taisīt tetovējumus?


12.okt.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (58.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Vai ir pamats lasīt šādu Einoha grāmatu un vai tā ir no Dieva?
2. Kā lai saskata Dievu, kad acis ir izraudātas no bēdām un izmisuma?
3. Kāpēc Kristietība pēdējā laikā attālinās no Dieva?
4. Vai Bībeles saturs atbilst šodienai?
5. Vai grēka auglis ir reāls, vai tēlains apzīmējums kam citam?
6. Kur palika Ārona zizlis un trauks ar mannu? ( 1.Ķēn. 8 : 9 )
7. Vai tas ko māca" The Last Reformation"kustība,atbilst Bībelē lasītam


5.okt.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (57.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Man vēl ir citas avis,kas nav no šīs kūts,... Vai šeit nav runa par ārpuszemes civilizāciju?
2. Par harizmātu postošo darbību ticīgu cilvēku dzīvē?
3. Vai ir Bibliski kristībās likt otru vārdu?
4. Vai Bībeles biedrības izdotās grāmatas :Toma ev., Filipa ev., Pētera ev., Pētera apokalipse, Barabas vēstule ir Dieva vārds?
5. Kas ir tās drēbes, kas minētas Mateja ev. 22.nod.?
6. Vai Svētais Vakarēdiens dod dzīvību?


28.sep.2018


21.sep.2018


14.sep.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (55.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kā pāvests Francisks var pasludināt, ka nav elles?
2. Vai medicīnas māsa, kura ir kristiete, drīkst vakcinēt?
3. Ko nozīmē Jēzus vārdi "Ņem savu krustu un seko Man!"?
4. Cik nāves cilvēkam paredzētas?
5. Kāpēc katoļu mācītāji sludina, ka Marija uzbrauca debesīs?
6. Vai Jēzus izmainīja desmit baušļus?
7. Kāpēc elites vīri, kas ikdienā atklāti apliecina neticību, tomēr sēž Baznīcā un pat reizēm saka uzrunas?31.aug.2018 Pirms un pēc 22. decembra, 6. raidījums

Viktorija Slavinska - Kostigova - Latvijas Kristīgā radio programmas direktore no 2004. līdz 2010. gadam
Jānis un Ieva Prauliņi - Latvijas Kristīgā radio klausītāji


27.jūl.2018 Pirms un pēc 22. decembra, 5. raidījums

Ilgvars Vērmelis - Latvijas Kristīgā radio dibinātājs un misionārs
Ineta un Guntars Vadoņi - Latvijas Kristīgā radio klausītāji


29.jūn.2018 Pirms un pēc 22. decembra, 4. raidījums

Aija Sniķere - Latvijas Kristīgā radio klausītāja un raidījuma „Būsim kopā” veidotāja, uzņēmēja
Mareks Dolgovs - Latvijas Kristīgā radio klausītājs


8.jūn.2018 Pirms un pēc 22. decembra (3. raidījums)

Atis Lagzdiņš - Latvijas Kristīgā radio dibinātājs
Maira Ošeniece - Latvijas Kristīgā radio programmu direktore
Inese un Kārlis Kalniņi - Latvijas Kristīgā radio klausītāji


1.jūn.2018

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai biometriskās pases ir velna zīme?
2. Vai Jēzus šodien var parādīties kādam cilvēka izskatā?
3. Vai kristietim vajadzētu lietot proteīna dzērienus un citus uztura bagātinātājus?
4. Kāds ir bibliskais skatījums uz pravieša kalpošanu jeb aicinājumu un dāvanu pravietot (1. Kor. 12. nod.)?
5. Ko darīt kristīgiem vecākiem laikā, kad skolās tiek mācītas pagāniskās Lieldienu (un citu svētku) tradīcijas?
6. Vai drīkst tirgoties baznīcā?
7. Kāpēc tiek uzsvērts, ka "Krusts mūs glābj", ja Jēzus būtu nogalināts ar zobenu, vai teiktu, ka "Zobens mūs glābj"?
8. Kas ir transhumānisms?
9. Kas ir Lielā Netikle? (Atklāsmes 17. nod.)
10. Kāpēc nevarēs būt glābti tie cilvēki, kuri pieņems zvēra zīmi?


25.mai.2018 Pirms un pēc 22.decembra

Raidījuma Viesi:

Rinta Bružēvica - Latvijas Kristīgā radio dibinātāja
Māris Dravnieks - Latvijas Kristīgā radio tehniskais direktors, dibinātājs
Valdis un Gunta Špoģi - Uzņēmēji

Raidījuma apraksts:
Šajā raidījumā jums būs iespēja iepazīties ar sākumu pirms sākuma, proti, kā notikumi risinājās pirms 1993. gada 22. decembra.
Rinta Bružēvica Mateja baptistu draudzē strādāja ar bērniem Svētdienas skolā, kad vienā dienā pavisam nejauši, pateicoties savām franču valodas zināšanām, iepazinās ar Francijas Bordo kristīgās radiostacijas „Harmonie” vadītājiem, kuri viņai uzdeva tiešu jautājumu: "Vai Jūs gribētu, lai Latvijā būtu Kristīgais radio?". Pēc šīs sarunas viņa devās pie Māra Dravnieka, kurš uzdeva tik daudz jautājumus, ka viņas pirmā doma bija, ka laikam jau te nekas nesanāks...
Raidījumā LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs īsumā informēs arī par situāciju radio šobrīd un iepazīsimies ar uzņēmējiem, Kristīgā radio klausītājiem un atbalstītājiem Valdi un Guntu Špoģiem. Sākumā Valdis klausījies Kristīgo radio "mīļā miera labad", vēlāk kļuvis par tik dedzīgu klausītāju, ka ierakstījis radio raidījumus kasetēs, lai tos varētu klausīties atkārtoti. Viņu bēniņos joprojām glabājas radio ierakstu arhīvs.


18.mai.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (53.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai tā ir patiesība, ka visi grēki ir piedoti pie krusta un tie vairs nav jānožēlo?
2. Kas notiek ar tiem bērniņiem, kas nomirst vēl mātes klēpī vai tiek abortēti?
3. Vai zīmju valodā ir pietiekams vārdu krājums, lai izskaidrotu evaņģēlija vēsti nedzirdīgajiem cilvēkiem?
4. Kā atbrīvoties no šaubām par Bībeles patiesumu?
5. Kas tas ir par cilvēku, kurš nav Jēzus sekotājs, bet dziedina cilvēkus? (Mateja 9:38-40)
6. Vai Bībele dod skaidrus pierādījumus par Jēzus nacionalitāti?
7. Kā pareizi atbrīvoties no vecām svētlietām, piemēram, bildītēm ar Jēzu un citiem svētajiem, medaljoniem, krustiņiem utt.?
8. Vai kristīgs vīrietis drīkst nēsāt auskaru ausī?


11.mai.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (52.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1) Vai Daniela 7:25 ir runa par Romas vēsturisko un tagadējo katoļu Baznīcas varu?
2) Vai "humpalu" drēbes ir apgānītas?
3) Vai caur vecu cara laika monētu mājās var ienākt ļaunums?
4) Vai kristiešiem ir jāsvin 8. marts?
5) Kas ir dzīvā Dieva zīmogs un zvēra zīme?
6) Kāpēc Jēzus vienā vietā atļauj stāstīt par brīnumu, ko Viņš cilvēkam darījis, bet citā vietā to aizliedz?
7) Vai cilvēki ar smagām mentālām slimībām var tikt glābti?
8) Vai mākslīgās apaugļošanas ceļā radītie embriji uzreiz ir jauna dzīvība, vai viņi par tādu kļūst tikai, kad tiek ievietoti sievietes miesās?
9) Vai dejot ir slikti?


4.mai.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (51.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai jālūdz par neticīgo glābšanu? (papildinājums)
2. Kāda nozīme ir Svētajam Vakarēdienam? (papildinājums)
3. Vai zeme tiešām ir ap 6000 gadus veca?
4. Ēdenes dārzā plēsīgu dzīvnieku nebija, kurā brīdi viņi par tādiem tapa?
5. Kas notiek ar mirušiem pēc nāves un vai vajag par viņiem lūgt?
6. Vai kristiešiem vajadzētu interesēties par elli?
7. Kā pareizi skaidrot vēstules Kolosiešiem 2:16-17 un Romiešiem 14:5?


27.apr.2018 Pirms un pēc 22.decembra


20.apr.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (50.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai obligāti ir jāslēdz oficiālas laulības?
2. Vai sieviete ir otrās šķiras jauns radījums un viņai nav daļas pie garīgas kalpošanas aicinājuma?
3. Ja dvēsele ir nemirstīga un pēc nāves uzreiz nonāk pie Dieva, kas tad tiks uzmodināts kapos?
4. Vai uz zemes būs kāds periods, kad visi dzīvos bezgrēcīgi?
5. Vai dejojot var pagodināt Dievu?
6. Kas notika ar mācītāju Zvejsalnieku pēc atkrišanas no Dieva un, kas vispār notiek ar tiem ticīgajiem, kas atkrīt no ticības?


13.apr.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (49.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai ir jālūdz par neticīgu cilvēku glābšanu?
2. Ja reiz Svētais Gars nav dalīts, tad kāpēc pastāv dalījums konfesijās?
3. Vai kritiskā brīdī ierindas kristietis drīkst pasniegt Svēto Vakarēdienu, vai to drīkst tikai mācītājs? (papildināts no iepriekšējā raidījuma)
4. Kādēļ Jēzus sāka kalpot tieši 30 gadu vecumā?
5. Jēzus teica, ka mēs pazīsim Dieva kalpus pēc augļiem, kas un kādi tie ir?
6. Kam pienākas "Gods" virs zemes?


6.apr.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (48.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Ja cilvēks nomiris, vai 40 dienas nevar kārtot un mest ārā viņa mantas?
2. Vai Svēto Garu saņem tikai vienreiz un ir nepareizi atkārtoti lūgt pēc piepildījuma?
3. Vai ir profesijas, kurās kristietis nedrīkst strādāt?
4. Kāds ir Rīgas Tehniskās Universitātes logotipa skaidrojums?
5. Kāds ir Bībeles īstais mērķis un uzdevums?
6. Vai kādi simboli (priekšmeti) paši par sevi ir okulti vai tiem nozīmi piešķir tas, kā mēs tos uztveram? (Piemēram, Budas statuja var būt vienkārši suvenīrs no Indijas vai kļūst par pielūgsmes objektu, kad pielūdzu to.)


23.mar.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (47.daļa)


16.mar.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (46.daļa)


9.mar.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (45.daļa)


2.mar.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (44.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:03:06 - Vai kristietis drīkst iet pie osteopāta un lietot homeopātiskos līdzekļus?
00:23:01 - Vai Septītās dienas adventistu baznīcas mācība ir maldi?
00:34:25 - Vai zināšanas par patieso zemes formu ir līdzvērtīgas glābšanas jautājumam?
00:44:00 - Lūkas evaņģēlija 23. nod. 43. panta skaidrojums.
00:50:00 - Vai Dievs atzīst saderināšanos, kas notikusi bez lieciniekiem?
00:55:15 - Kāpēc Mateja ev. 24. nodaļā uzsvērts, - lai bēgšana nav ziemā vai sabatā?


23.feb.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (43.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:01:42 – Kā kristietim izturēties pret dažādiem medicīnas novirzieniem, piemēram, Apiterapiju, Fitoterapiju, Akupunktūru, Ajūrvēdu, Sonoterapiju u.c.?
00:33:50 – Kā rīkoties situācijā, kad draudzē notiek nepieņemamas lietas, palikt un cīnīties vai iet prom?
00:44:17 – Vai Sabats ir pasaules radīšanas piemiņas zīme?
00:51:00 – Kāpēc nevar spēlēt videospēles, kuras attīsta loģisko domāšanu, reakcijas ātrumu utml., kā arī kāpēc nevar izstrādāt video spēli par pamatu ņemot Bībeli?


16.feb.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (42.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:01:10 - Kā atšķirt pamācību no tiesāšanas?
00:31:57 - Vai kristietim vajadzētu lasīt un analizēt dēmoniska satura grāmatas?
00:39:19 - Kas notiks ar kristiešiem, kuri tiks atstāti pēc paraušanas?
00:57:20 - Vai tūkstošgadu miera laikā uz atjaunotās zemes cilvēki dzīvos tāpat kā tagad (precoties, dzemdējot bērnus, strādājot utml.)?


9.feb.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (41.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:00:36 - Vai ielas nosaukums var negatīvi ietekmēt tās iedzīvotājus?
00:10:50 - Kas ir paraušana un, kā tā notiks?
00:24:46 - Vai Jauno Bībeles tulkojumu var saukt par antikrista vēsti?
00:37:17 - Vai runāšana mēlēs liecina par garīgu briedumu?
00:46:10 - Vai eksistē spoki?
00:57:16 - Kapēc es esmu?


2.feb.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (40.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:01:13 – 1. Vai visas mēles ir no Svētā Gara?
00:29:30 – 2. Kāda būs dzīve pēc 2. Kristus atnākšanas?
00:41:26 – 3. Vai ebreju Dievs ir visu tautu Dievs?
00:48:55 – 4. Vai kristīgās ticības dalīšana konfesijās ir Dieva vai Sātana plāns?
00:58:17 – 5. Kāpēc daudzi mācītāji Latvijā nenēsā laulības gredzenus?


26.jan.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (39.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā ir pareizi - Dievs ir mīlestība vai Dievs ir Tā mīlestība?
2. Vai Dievs var aicināt darīt to, ko nesaka Viņa Vārds (jautājums par sievieti mācītāju)?
3. Vai drīkst izvadīt pašnāvniekus no Dievnama un vai jebkurš pašnāvnieks aiziet pazušanā?
4. Ko nozīmē neizšķirt Tā Kunga miesu?
5. Ja neizsūdzam cits citam grēkus vai nevaram tikt dziedināti?
6. Vai var izsūdzēt grēkus pa telefonu?
7. Vai visi bērni, kuri nomirst bērna vecumā, nokļūst Debesīs?
8. Ko nozīme vārdi "Garā nabagi"?


19.jan.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (38.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:01:57 - 1. Vai tas ir piedienīgi, ja cilvēks, kurš tic Dievam, ģērbjas izaicinoši, krāsojas, liek mākslīgas skropstas, matus, nagus utml.? krāsojas, liek mākslīgas skropstas, matus, nagus utml.?
00:32:15 - 2. Ko simbolizē piecstaru zvaigzne?
00:56:00 - 3. Kas tā par zīmi Adventa vainagā pie Skultes baznīcas?


12.jan.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (37.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

00:01:00 - 1. Kas ir aizvietošanas teoloģija?
00:07:45 - 2. Kāpēc starptautiskā sabiedrība nevēlas atzīt Jeruzālemi kā Izraēlas galvaspilsētu?
00:24:13 - Vai elle tiešām ir mūžīga?
00:36:40 - 3. Kas ir patiesība un kā to zināt?
00:38:13 - 4. Kāpēc šodien nenotiek tas, kas rakstīts Bībelē - zīmes, brīnumi, dziedināšanas?
00:56:10 - 5. Kāpēc ūdens āderu noteikšana būtu uzskatāma par okultismu?


5.jan.2018 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (36.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai latviešu dieviņš ir tas pats kristiešu Dievs?
2. Kāda ir Jēzus nacionalitāte?
3. Kāpēc Pāvils nolād tos, kas nemīl Jēzu Kristu, ja Jēzus mācīja svētīt nevis nolādēt?
4. Ko nozīmē "Svētie"?
5. Kāpēc evaņģēlijos atšķiras stāsts par noziedziniekiem pie krusta?
6. Vai kristietis drīkst spēlēt videospēles?
7. Vai kristietis drīkst piedalīties cīņas sporta sacensībās?
8. Vai kristietis drīkst skatīties grāvējfilmas?
9. Vai kristietis drīkst dzert alu, smēķēt un klausīties smago rokmūziku un repu?


29.dec.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (35.daļa)

1) Kāpēc draudzēs māca, ka obligāti jābūt zem kādas spēcīgākas draudzes, jābūt aizbildniecībai, jo citādi nav Dieva svētības?
2) Vai kristiete drīkst tetovēt uzacis (permanentais make - up)?
3) Ko praktiski nozīmē - svētīt savu tuvāko?
4) Kā Dievs skatās uz garīgi smagi slimiem bērniem, kuros jau no mazām dienām novērojams ļaunums un grēks?
5) Kas ir Berta Helingera sistēmiskā psiholoģija?
6) Kā Dievs var mājot cilvēkā?
7) Vai Bībelē ir norādes, ka kristieši vajās un nokaus cits citu?
8) Kā reaģēt uz aicinājumu saukt Dievu dzimumneitrālos vārdos?
9) Kāpēc ir vienalga, kuru dienu turam par sabatu?


15.dec.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (34.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai jaunpiedzimis kristietis var pazaudēt glābšanu Kristū Jēzū?
2. Vai jaunpiedzimis kristietis var strādāt "pasaulīgos darbos"?
3. Vai kristīšanas veids ietekmē vai cilvēks var saņemt Svētā Gara kristību jeb Svētā Gara dāvanas?
4. Vai kādam ir tiesības tiesāt, kādā veidā cilvēks ir kristīts (pagremdējot vai apslakot), ja Dievs viņu ir pieņēmis?
5. Kāpēc laulībās jādod zvērests, ja Jēzus teica, ka Tev nebūs zvērēt?
6. Vai mums jālūdz piedošana par senču grēkiem?
7. Vai Latvijā sāktos atmoda, ja visas kristīgās konfesijas apvienotos?
8. Kā Jaunās Derības gaismā vērtēt "lāstu"?
9. Vai mūsdienās kristietis var garīgi pieaugt bez konferencēm, semināriem un Bībeles skolām?


8.dec.2017 Misijas darbs ārpus Latvijas

Gints Rūtenbergs - BMF (Business Men’s Fellowship)  -
Lietišķo vīru apvienības vadītājs Latvijā
Vladimirs Bičkovs - Kalpotājs


1.dec.2017 Vai ir nepieciešamas obligātas pretgripas vakcīnas zīdaiņiem un grūtniecēm?

Jūlija Stepaņenko – Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāte
Irēna Paturska – Ģimenes ārste
Lauris Līcītis – Imunologs24.nov.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (33.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kas ir viltus pazemība un kā tā varētu izpausties pat mācītājos?
2. Kas ir pravietis mūsdienās? Kādai vajadzētu būt pravieša kalpošanai šodienas draudzē vai baznīcā?
3. Kas ir liliputi?
4. Kas tā ir par vietu par kuru runāja Samuēls? (1. Samuēla 28:19). Vai ķēniņš, kas ir atkritis no Dieva pēc nāves nonāk tajā pašā vietā, kur Dieva pravietis? Vai ļauno garu izsaucēja var izsaukt Dieva vīra garu?
5. Kāpēc tika upurēta Jeftas meita?
6. Kāda ir būtiskā atšķirība starp pagāniskajiem asiņu upuriem un asiņu upuriem monoteiskajā jūdaismā?
7. Komentārs par Jāņa Dāvja trīsdesmitos gados izdoto brošūru "Rabīns Pauls kā kristietības pāržīdotājs"?
8. Vai ilgtermiņa aizdevumi ir grēks tiem, kas aizņemas?
9. Ko Bībele saka par to vai krievvalodīgajiem kristiešiem ir jāzina latviešu valoda, dzīvojot Latvijā?


17.nov.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (32.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

Kā ir pareizi "Es esmu tas Alfa un tas Omega" vai "Es esmu Alfa un Omega"?
2. Vēlreiz par cūkas gaļu - vai tiešām kristietis to var ēst?
3. Kā mēs drīkstam saukt Dievu  - par tēti vai tēvu?
4. Vai desmitās tiesas maksāšana ir brīvas gribas akts un vai to nemaksājot Dieva bērnam vajadzētu justies vainīgam?
5. Vai desmitās tiesas nemaksāšanu var pielīdzināt bauslim "Tev nebūs zagt"?
6. Vai nemaksājot desmito tiesu Dieva bērns var pazaudēt mūžīgo dzīvību?
7. Vai viss, ko rakstījis ķēniņš Salamans ir Dieva Vārds?
8. Vai kristiešiem vajadzētu plānot (vai kontrolēt) bērnu dzimstību?


10.nov.2017

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai ir bijuši dinozauri?
2. Kur ir Dieva baznīca Latvijā?
3. Vai baptistu draudžu pārstāvji ir atdzimuši no augšienes, ja viņi nerunā mēlēs?
4. Kas ir Kristadelfiešu kustība?
5. Vai drīkst piesaukt Kristus asinis pār savu namu, palodzēm, durvīm, nama ļaudīm (neticīgiem) un īpašumiem?
6. Kas tā par zīmi uz jaunās LELB dziesmu grāmatas vāka?


3.nov.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (31.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai ir bijuši dinozauri?
2. Kur ir Dieva baznīca Latvijā?
3. Vai baptistu draudžu pārstāvji ir atdzimuši no augšienes, ja viņi nerunā mēlēs?
4. Kas ir Kristadelfiešu kustība?
5. Vai drīkst piesaukt Kristus asinis pār savu namu, palodzēm, durvīm, nama ļaudīm (neticīgiem) un īpašumiem?
6. Kas tā par zīmi uz jaunās LELB dziesmu grāmatas vāka?


27.okt.2017 Starptautiskais kristīgo mediju samits Jeruzālemē 2017

Lironne Bar Sadē kundze - Izraēlas vēstniece Latvijā
Inga Skuja - Latvijas Kristīgā radio
sabiedrisko attiecību direktore
Ilgvars Vērmelis - Tulks un misionārs


20.okt.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (30.daļa)

1. Kāda ir bibliskā nozīme dažādām katoļu procesijām?
2. Kā Bībele māca mīlēt sevi?
3. Vai kristietis drīkst ēst cūkas gaļu?
4. Kāda ir Bībeles mācība par laulības noslēgšanas ceremoniju?
5. Vai drīkst laulāties dzimtsarakstu nodaļā?
6. Ko darīt ar pašvaldības vadītāju, kurš cenšas visiem iestāstīt, ka Dieva nav?


13.okt.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (29.daļa)

1. Vai ir, kas tāds, ko nedrīkst lūgt par otru cilvēku? Vai "nepareizas" lūgšanas var ietekmēt?
2. Kas ir kabala?
3. No kā cēlies mīts, ka Ādama pirmā sieva bija Lilita?
4. Kā varēja Jēzu nogalināt Lieldienās?
5. Vai Svētā Gara dāvanas var izlūgt? Vai tās jau ir iepriekš nolemtas? Kā noskaidrot, kāda Svētā Gara dāvana ir dota?
6. Kāpēc jāiet Baznīcā?
7. Ko Bībele saka par insemināciju un mākslīgo apaugļošanu?


6.okt.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (28.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

1. Kādēļ tiek visu laiku apspriests jautājums, kā pareizi kristīt un maz tiek sludināts par Jēzus vārdiem "kas netic, tas tiks pazudināts"?
2. Kāda nozīme bija Vecās Derības upuriem? Vai Vecajā Derībā Dievs lika upurēt bērnus?
3. Vai pozitīvā domāšana veicina garīgo un fizisko labklājību vai tomēr to grauj?
4. Kas ir nāves grēks?


29.sep.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (27.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

1. Kā bērniem stāstīt par Dievu?
2. Kad Dieva Vārds kļūst abās pusēs griezīgs zobens?
3. Ko darīt kristīgai sievai, ja vīrs, kristietis būdams, izturas pret sievu necienīgi, rupji, varmācīgi, aizskar un ievaino ar vārdiem?
4. Ko darīt kristietim, ja viņam ir slimi nervi? Kā iegūt mieru?
5. Vai mums kā kristiešiem vajadzētu skatīties sporta spēles, pavadīt vairākas stundas pie televizora, priecājoties par mūsu nacionālo komandu, vai sportistu sasniegumiem pasaulē, un vienlaicīgi lūgt par atmodu valstī?
6. Kas tieši Vladimira Muntjana un Alekseja Ļedjajeva mācībā ir maldi?


22.sep.2017 Kā īstenot tautas varu Latvijā?

Ivars Redisons - Jurists, Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzējs,
„Sociālo Reformu biedrības”
valdes priekšsēdētājs


15.sep.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (26.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

1. Vai viss Pāvila teiktais uztverams kā 100% nemaldīga atklāsme?
2. Kur sakņojas cilvēka samaitātība, dvēselē, garā vai abos?
3. Kādai būtu jābūt kristieša attieksmei pret pēdējo laiku notikumiem pasaulē?
4. Kas gaidāms šā gada 23. septembrī?
5. Vai dievkalpojums var notikt jebkur?
6. Vai ir pareizi, ka Baznīcās (sakrālās celtnēs) tiek rīkoti dažādi koncerti un kultūras pasākumi?
7. Ko nozīmē dievišķas skumjas un pasaulīgas skumjas?


8.sep.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (25.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

Vai kristietim ir jādomā, kā tiek izlietots ēdiens un citi zemes resursi?
2. Vai kristietis var nodarboties ar meditāciju, jogu un pielietot
dažādas psiholoģijas prakses?
3. Dieva Vārds māca, ka mums ir jāgodā un jāmīl savi vecāki, kā saprast
rakstuvietu, kurā Jēzus saka: “Kas neienīst savu tēvu un māti…”?
4. Kas ir draudze G12?
5. Vai ir jāuztraucas, ka Ukrainā notiek čipošana (un vai patiešām notiek)?


30.jūn.2017 Intervija

Oklahomas štata ASV Vaildvudas draudzes mācītājs - Brūss Hess un viņa sieva Dženeta Hesa
Tulko - Kristīna Soloha


12.mai.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 24. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Papildinājums: jautājumam par grāmatu: Debesis ir tik tuvu (Čū Tomasa).
2. Kas tas ir par spēku, kas gāž cilvēkus zemē un it kā dziedina? Vai tas nevar būt arī burvju spēks?
3. Vai ir pareizi, ka kristieši rīko konkursus ar žūriju un balsošanu, īpaši bērnu vidū?
4. Lūgums tuvāk izskaidrot, ko Jēzus domā ar "nepretošanos ļaunumam".
5. Lūgums izskaidrot rakstuvietu: 1. Mozus 9:21-25. Ko sliktu izdarīja Hams?
6. Kā pareizi lūgt? Kas jālūdz no Jēzus, kas no Dieva, kas no Svētā Gara?
7. Kā tika skaitīti gadi Vecajā Derībā?
8. Kā dzirdēt Dieva balsi un nesajaukt to ar savām domām vai ļaunā gara iedvesmām?
9. Kā pareizi piedot?


5.mai.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 23. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Komentārs par J. Doveiko izteikumiem, ka Vecajā Derībā minēts - eņģeļi var materializēties un radīt ar zemes ļaudīm pēcnācējus. Ja tā ir, kur šajā sistēmā paliek vieta Jēzum - kā Dieva Vienpiedzimušam Dēlam?
2. Par Svēto Trīsvienību.
3. Vai ir iespējama atgriešanās pēc atkrišanas?
4. Vai Jēzus Kristus šodien caur atklāsmēm diktē vēstījumus un liek tos pierakstīt, un nodot cilvēcei? Vai grāmatas - "Debesis ir tik tuvu" (autore: Čū Tomasa) un "Brīnumains stāsts - 40 naktis elle" (autore: M.K. Bakstere) ir Dieva iedvesmotas?
5. Vai saskaņā ar Svētajiem Rakstiem kristietībā šķelšanās ir neizbēgama?
6. Vai tā ir pareiza mācība draudzē, ka zāles ir no velna?
7. Vai ir bibliski slimajam teikt: "Tev nekas nesāp. Apliecini tik, ka Jēzus brūcēs Tu esi dziedināts."
8. Vai Vecās Derības teksti ir dievišķi? Vai mums ir jāturpina turēties pie judeokristiešu skatījuma uz kristīgo mācību? Vai ir iespējams akli ticēt evaņģēlija tekstiem un uzticēties, ka tie nav laika gaitā sagrozīti?
9. Vai šodien ir iespējams, ka kādam priekšmetam (krustiņam, svētbildei) pieskaroties, tiek saņemta dziedināšana? (atsauce: Pāvila sviedrauti, kurus aizskarot, cilvēks tapa vesels.)
10. Kā saprast katoļu ticības apliecībā vārdus: "Jēzus nomiris un nokāpis ellē..."? Vai ir kāda nozīme tam, ka pirms un pēc lūgšanas tiek pārmests krusts?
11. Vai kristietim ir aizliegts apmeklēt jebkāda fiziskas sagatavotības treniņus un specifiskas cīņas mākslas veidus, - bokss, kikbokss utml.?


28.apr.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 22. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai var būt mācītājs ar homoseksuālām novirzēm un kalpot Baznīcā?
2. Kādā statusā bija Ādams un Ieva attiecībā pret Dievu, - bērni vai radības?
3. Vai Ādams un Ieva spēka ziņā bija vienādās pozīcijās ar Sātanu, t.i. pirms grēkā krišanas?
4. Vai bez Svētā Gara ir iespējams pildīt Dieva likumus?
5. Vai Antikrists ir pāvests?
6. Vai atdzimušā kristietī var būt ļauns gars?
7. Kāpēc Sabats aizvietots ar nedēļas pirmo dienu?


21.apr.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 21. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā pareizi svētīt Svēto Vakarēdienu?
2. Kāpēc Bībeles stundas notiek bez mācītāja un tās ir reti apmeklētas?
3. Vai Bībelē viss rakstītais jālasa kā Dieva Vārds?
4. Ko nozīmē "izraut" vārdu no konteksta?
5. Vai sievietei ir tiesības aizrādīt par nepareizībām draudzē?
6. Vai Baznīcu var izmantot kā kapliču?
7. Vai sieviete ar 12 zvaigznēm no Atklāsmes grāmatas ir Marija?


7.apr.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 20. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai kristietis drīkst nogalināt, aizstāvot sevi vai ģimeni? (turpinājums)
2. Vai Atklāsmes grāmata 12:1-18 apstiprina, ka Marija ir uzņemta Debesīs?
3. Vai vīrs var kļūt par mācītāju citā konfesijā, ja sieva un bērni paliek katoļticībā?
4. Kāpēc Gavēņa laikā ir aizliegtas intīmās attiecības?
5. Kā pareizi slavēt un lūgt Dievu?


31.mar.2017 Kā palīdzēt bērniem bāreņiem?

Irīna Čžou - Biedrības "Alianse Latvija bez bāreņiem" valdes locekle, mentoringa programmas bērniem bāreņiem "Viena cerība" vadītāja
Anita Kondrašova - Mentore programmā "Viena cerība"


24.mar.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 19. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai apmeklēt kapus, uzlikt ziedus, piedalīties kapusvētkos, ir Bibliski?

2. Vai drīkst kristietis drīkst kremēt mirušo?

3. Kā rīkoties kara gadījumā, ja Bībelē rakstīts - Tev nebūs nokaut? Vai lūgšanas nav stiprākais ierocis? Ko saka Jaunā Derība?


17.mar.2017 Ko par to saka Bībele? 18. daļa un saruna ar Awakening Europe direktoru Benu Fidžeraldu

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kas ir kustība "Dzīvības straumes" Latvijā?
2. Par Petera Horobina mācību un grāmatām.
3. Ko nozīmē - iziet no Bābeles?

Un raidījuma otrajā daļā saruna ar Benu Fidžeraldu.


10.mar.2017 Dievs 9.0

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs


3.mar.2017 Dieva griba un Dieva vadība kristieša dzīvē.

Vitālijs Petrenko - Teoloģijas doktors, Latvijas Bībeles centra direktors
Elizabete Freimane - Tulks


24.feb.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 17. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:


1. Kur saņemt padomu kristīgas ģimenes veidošanā?

2. Vai par seksu ir jārunā no kanceles?

3. Vai sievām ir jāapsedzas?

4. Kas Bībelē ir teikts par reinkarnāciju?

5. Kur Bībelē tiek minēts vai stāstīts par dinozauriem?

6. Vai ir nepieciešami mūsdienās atslēgties no tehnoloģijām?

7. Kad Dievs sajauca ādas krāsas?


17.feb.2017 Būt savā aicinājumā

Aivars Kalniņš - Rostokas operas kora dziedātājs, komponists un aranžētājs


10.feb.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 16. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai tā ir bibliska prakse, ka tiek pielūgta Sv. Antonija, lai viņa svētī dzīvniekus?
2. Vai varam žēlot velnu?
3. Vai ir slimību gari?
4. Par negatīvā apliecināšanu.
5. Kāpēc par visu, kas notiek tiek vainots velns? Vai cilvēks pats nav tas, kas izdara izvēles?
6. Vai cilvēks, kurš piedzimis no augšienes, drīkst joprojām sevi saukt par grēcinieku?
7. Vai cilvēks jebkad šīs dzīves laikā var sasniegt stāvokli, kad viņš negrēko ne domās, ne vārdos, ne darbos?


3.feb.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 15. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Ja cilvēks pirms jaunpiedzimšanas bija dzimtsarakstu nodaļā precējies un pēc tam tiesas ceļā šķīries, vai tas nozīmē, ka tas, kas ir bijis, ir pagājis un viss ir tapis jauns?
2. Kā kristiešiem rīkot svētkus saviem bērniem?
3. Vai ir grēks dzīvot kopā neprecētiem? Ko darīt, ja otrs cilvēks negrib būt kristietis?
4. Kas un no kā gatavo maizi Svētajam Vakarēdienam? Vai cilvēks drīkst vienatnē mājās sagatavot un baudīt Vakarēdienu?
5. Kāda ir Vakarēdiena nozīme?
6. Kas ir debesu rati, ķerubu rati utml.?
7. Vai mirušie var dot vestījumus, norādes, padomus sapnī?


27.jan.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 14. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kādai ir jābūt kristiešu attieksmei pret Izraēlu un ebrejiem?! Vai kristiešiem ir jāiestājas par Izraēlas tiesībām uz savu pastāvēšanu?
2. Kas ir aizvietošanas teoloģija?
3. Kāpēc pie Jēzus tika atvesta tikai laulības pārkāpšanā pieķertā sieviete nevis arī vīrietis? (Jāņa 8:5)
4. Kāpēc Latvijā Svēto Vakarēdienu bauda visi no viena trauka, kad ir riskanti saslimt ar C hepatītu vai AIDS, jo atliek uz lūpas būt izsitumam ar asinīm, lai saslimtu?
5. Bieži vien cilvēki, kas aktīvi iesaistās draudzē, atstāj novārtā ģimeni. Vai tas ir pareizi?
6. Vai kristiešiem vajadzētu vakcinēt bērnus?


20.jan.2017 Viņa un Viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss

Jānis Biķis - Kristietis
Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs13.jan.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 13. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Vai zeme ir apaļa vai plakana?
2. Kāpēc Ziemassvētki tiek saukti par Kristus dzimšanas svētkiem?
3. Kāpēc ir grēks?
5. Kāds ir māceklības process?
6. Kā rīkoties situācijā, kad draudzē grēko, bet neko nedara, lai to apturētu?
7. Vai pirms laika beigām vēl būs garīga atmoda?


6.jan.2017 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 12. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kas ir inkauters?
2. Vai ir pareizi, ka dievkalpojumi internetā tiek likti samontēti pa daļām?
3. Ja cilvēks ir apzināti kristījies luterāņu vai katoļu baznīcās, piemēram, 16 gadu vecumā, tā neskaitās kristība?
4. Vai ir pareizi dedzināt grāmatas, kurā ir Tēvreize?
5. Par Svēto Vakarēdienu.
6. Vai Jēzus tagad par mums aizlūdz Debesīs?
7. Vai mirušie par mums lūdz?
8. Kur Bībelē norādīta Kristus dzimšanas diena?


23.dec.2016 Latvijas Kristīgajam radio 23 - Tikšanās ar Latvijas Kristīgā radio raidījumu veidotājiem

Uldis Rožkalns - Raidījumu „Teici To Kungu” un „Studijā Uldis Rožkalns” veidotājs
Mareks Grīnbergs - Raidījuma „Saldā miedziņā” veidotājs
Aija Sniķere - Raidījuma “Būsim kopā” veidotājs
Viesturs Knopkens - Raidījumu “Dodies misijā” un “Kāpēc gaidīt?” viens no veidotājiem


16.dec.2016 Latvijas Kristīgajam radio 23 - Tikšanās ar Latvijas Kristīgā radio darbiniekiem

Maira Ošeniece - LKR programmu direktore
Jolanta Tomševica - LKR mūzikas redaktore
Kristīna Soloha - LKR dienas diktore
Inga Skuja - LKR Sabiedrisko attiecību direktore
Mārtiņš Kalējs - LKR Dj


9.dec.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 11. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kas ir eneagramma?
2. Kā ģērbties kristietei, ejot uz pludmali vai baseinu?
3. Vai obligāti ir jāpieder kādai draudzei?
4. Kādai vajadzētu būt kristiešu attieksmei pret pasakām?
5. Kas ir kustība "The Last Reformation"?


2.dec.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 10. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

1. Kā Dievs skatās uz gleznām un mākslu? Bībelē ir teikts, lai mēs neattēlojam, nezīmējam Dievu, vai arī Jēzu Kristu nevajadzētu attēlot?
2. Vai Svētā Gara saņemšana ir atsevišķs piedzīvojums? Vai to saņem tiklīdz nožēlo grēkus vai kristībā, vai speciālā aizlūgšanā?
3. Kā kristietība attiecas pret modelēm kuras pelna kā kailfoto modeles (nav domātas pornogrāfiska rakstura fotomodeles)?
4. Kas ir Svētā Gara zaimošana, kā atšķirt vai esi zaimojis Svēto Garu, vai nē?
5. Kā zināt, vai esi vēl garīgi dzīvs kristietis vai jau miris?
6. Vai kristiešiem vajadzētu plānot grūtniecību?


18.nov.2016 Labdarības akcija „Zvaigzne Austrumos”

Pēteris Eisāns - Labdarības akcijas „Zvaigzne Austrumos” vadītājs, baptistu mācītājs
Ilona Leduskukaine - Labdarības akcijas „Zvaigzne Austrumos” brīvprātīgā


11.nov.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 9. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kristietība un latviskums. Kādam jābūt latvietim kristietim? Ko darīt ar Latvijas kultūras mantojumu?
2. Kā neapjukt daudzo konfesiju vidū un kā izvēlēties pareizo? Kāpēc vispār ir tik daudz konfesiju, ja Dievs ir viens? Vai Dievs ir visās konfesijās?
3. Kādai vajadzētu būt kristiešu attieksmei pret parādiem?
4. Vai kristietim vajadzētu piedalīties HOLI festivālā?
5. Vai krustiem ceļmalā ir kāda nozīme?


4.nov.2016 Muzikāla izrāde kā evaņģelizācijas instruments

Dāvids Gleške - Kristiešu draudzes "Prieka Vēsts" jauniešu mācītājs, kā arī izrādes "Laimes Rekviēms" video efektu montāžistu un Gustava lomas atveidotājs
Dāvis Pēterkops - Izrādes "Laimes Rekviēms" digitālo projektu vadītājs un Ričarda lomas atveidotājs
Inga Šļakota
- Evaņģelizācijas projekta "Daniels" vadītāja


28.okt.2016 Kādas pārmaiņas ir nepieciešamas bērnu aprūpes iestāžu darbā?

Kaspars Jasinkevičs - Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra direktors
Ainars Baštiks - Bijušo Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs, Rīgas Mateja draudzes mācītājs


21.okt.2016 Kristietis mūzikā

Agita Lagzdiņa - Pianiste, ērģelniece, klavieru skolotāja
Kristīne Prauliņa - Džeza dziedātāja, Rīgas Gospelkora vadītāja
Lauris Vilcāns - Kristīgā Hip Hop mūziķis


14.okt.2016 Eiropas pilsoņu iniciatīva: Mamma. Tētis. Bērni.

Andris Karlsons - Biedrības "Asociācija Ģimene"
valdes loceklis
Elīna Kārkla - projektu vadītāja


7.okt.2016 Novirzieni draudzēs

Andrejs Āriņš - Septītās dienas adventistu
Latvijas draudžu savienības bīskapa vietnieks,
Rīgas 1. draudzes mācītājs
Aleksandrs Bite - LELB Biķeru un Sv. evaņģēlista Lūkas krievu
draudzes mācītājs
Ilgvars Vērmelis - Misionārs


30.sep.2016 Kam internetā interesē kristietība?

Aija Volka - Starpkonfesionālā medija TUVUMĀ dibinātāja un galvenā redaktore
Velta Skolmeistere - Žurnāliste, starpkonfesionālā medija TUVUMĀ rakstu autore
Andris Opengeims - Mācītājs un SOLIS TV projekta dibinātājs un vadītājs


23.sep.2016 Evaņģēlijs nedzirdīgajiem

Vineta Laudurga - Septītās dienas Adventistu baznīcas
Rīgas 1. draudzes Nedzirdīgo draudzes palīgmācītāja


9.sep.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” 8. daļa

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kā bibliskā veidā runāt ar tādu brāli vai māsu Kristū, kas grēko? Kā vispār runāt par grēku mūsdienās?
2. Vai drīkst precēties ar sievieti vai vīrieti, ja viņš ir šķīries, bet šķiršanos ir pieprasījusi otra puse vai tiešām ir bijusi laulātā neuzticība?
3. Kas notiek ar cilvēku pēc nāves?
4. Kas ir Brīvmūrnieki? Vai Latvijā arī pastāv šāda organizācija?
5. Vai cilvēka liktenis ir negrozāms? Jautājums par predestināciju.
6. Vai kristietis var piedalīties izsolēs?
7. Ko kristietim domāt par LR jaunajām pasēm ar pagāndievu ikonām?
8. Kāpēc nedrīkst nodarboties ar jogu?


3.sep.2016 Saruna par ģimeni

Anna un Deniss Outredi (Ann & Dennis Outred)


27.mai.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (7.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījuma tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Cik sena ir pasaule?
2. Kāda ir bīskapa nozīme?
3. Vai mācītājam var būt jauna mašīna?
4. Kā atšķirt zīlnieci vai burvestību draudzē no Svētā Gara pravietojumiem?
5. Vai drīkst ēst hematogenu, steiku, asinsdesas u.c. produktus, kuros ir asinis?
6. Ko Bībele māca par vēršanos pret pagānismu


20.mai.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (6.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījuma tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kāpēc dievkalpojumos aizvien populārāka kļūst dziesmu dziedāšana (slavēšana) pirms svētrunām? Kāds tam ir bibliskais pamatojums?
2. Kas ir Jehovas liecinieki?
3. Vai sieviete drīkst būt mācītāja? Un vai Dieva priekšā ir nozīme tam, ka viņa kristī vai laulā?
4. Vai var atrast Dievu baznīcā, kurā ir dažāda veida elkdievība?
5. Kā pareizi jāsauc evaņģēlisko kristiešu draudzes vadītājus? Ja tie ir mācītāji, kas viņus par tādiem ieceļ?


13.mai.2016 Aktuāla diskusija - Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (5.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījuma tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā praktiski nožēlot grēkus? Kas liecina, ka grēki ir nožēloti?
2. Vai latviešu valodā būtu jālieto apzīmējums "Tas Kungs"?
3. Kā zināt vai ir notikusi patiesa atgriešanās?
4. Par Bībeles 4. bausli - Sabatu.
5. Vai ir jārīko lūgšanu sapulces?
6. Vai jebkuras kristīgas konfesijas pārstāvji ir mani brāļi un māsas?
7. Vai pasaule ir radusies evolūcijas ceļā?
8. Kādēļ Dievs pieļauj dažādas vīzijas cilvēkiem, ja tās nav no Viņa sūtītas?
9. Kāds īsti ir Dievs kā Tēvs, ja Viņš pieļauj, ka lielas ciešanas un bēdas piedzīvo arī taisni cilvēki, mazi bērni, kas vēl neko ļauna nav darījuši


6.mai.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (4.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījuma tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

 1. 1. Kā atpazīt ļauno garu?
 2. 2. Kas ir antikrists? Ko par to saka Reformācija?
 3. 3. Paklausīt valdībām un varām - kur ir robeža?
 4. 4. Skaidrojums par 1. Mozus gr. 27. nod. Stāsts par Jēkabu un Ēsavu.
 5. 5. Kāpēc pareizticīgo kalendārs ir atšķirīgs no tradicionālajām konfesijām un Baznīcas svētki (Lieldienas, Ziemassvētki) tiek svinēti citos laikos?
 6. 6. Vai bez labiem darbiem nevar mantot pestīšanu?
 7. 7. Skaidrojums par runāšanu mēlēs.


29.apr.2016 Atkarību gūstā

Māris Ķirsons - Mācītājs un atkarību terapeits


22.apr.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (3.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā pareizi saprast Vēstuli Ēbrejiem 4.nodaļu, 1., 9., 10. un 11. pantu?

2. Par kristībām.

3. Kur Bībelē būtu minēts par Marijas uzņemšanu debesīs?

4. Vai homoseksuālisms ir grēks?

5. Vai Elejas Veronika ir no Dieva?

6. Vai cilvēks pats var zināt, ka viņam ir ļauns gars?8.apr.2016 Kristietis un Internets

Andris Opengeims - Jēkabpils Vasarsvētku draudzes „Atklāsme” mācītājs, SolisTV projekta vadītājs
Austris Augusts - Bauskas kristīgā centra „Jaunā dzīve” jauniešu kalpošanas vadītājs
Kaspars Ločmelis - Tirdzniecības konsultants IT uzņēmumā


1.apr.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (2.daļa)

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

 1. Kāds ir bibliskais princips kāju mazgāšanai?
 2. Kad Latvijā sāka svinēt Lieldienas? Kāpēc tās svin reizē ar Kristus Augšāmcelšanās svētkiem?
 3. Vai draudze "Kristus Pasaulei" ir sekta? Kas ir sekta?
 4. Vai grāmata "Mesiāniskie Raksti Jaunā Derība Studijas" saskan ar Bībeli?
 5. Vai grāmata "Jēzus vārds" (K. Heigins) ir saistīta ar lingvistisko programmēšanu?
 6. Vai katra ikona un svētbilde ir uzskatāma par elku?
 7. Vai kristietis var iet pie ārsta?
 8. Kā un kāpēc maksāt 10. tiesu?
 9. Kā noticēt, ka Dievs mīl?
 10. Vai ir nozīme, ko dara ar cilvēka mirstīgajām atliekām?


18.mar.2016 Kristus Krusta nozīme

Oskars Laugalis - Dobeles, Penkules un Bukaišu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Raivo Šastakovičs - Iecavas Evaņģēliskās Ticības Kristiešu draudzes „Dzīvības Straume” mācītājs
Kārlis Dreimanis - Evaņģēliskās Kristiešu draudzes
„Zilais Krusts” mācītājs


11.mar.2016 Latvijas Lūgšanu tīklam – 2 gadi

Artūrs Rižeščonoks - Latvijas Lūgšanu tīkla vadītājs
Mārtiņš Ošenieks - Latvijas Lūgšanu tīkla kalpotājs
Kaija Fišere - Lūgšanu vadītāja Saeimā un aktīva aizlūdzēja Latvijas
Lūgšanu tīklā


4.mar.2016 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?”

Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai var dievkalpojumā slavēšanu vadīt cilvēki ar 'redzamām atkarībām' (piem.smēķēšana)?

2. Vai kristietis var aprunāt citus kristiešus?

3. Vai kristietim vajadzētu iet no draudzes uz draudzi, meklējot pēc mīļākā slavēšanas mūzikas stila?

4. Vai var precēties ar cilvēku, kuram ir bērns no iepriekšējās laulības?

5. Vai Jaunava Marija ir elks? Vai var vērsties pie viņas ar lūgšanām?

6. Kas ir elkdievība?26.feb.2016 Kristīgā ētika sociālajos tīklos

Vilnis Latgalis - SDA Latvijas draudžu savienības bīskaps
Eva Lūse - Rīgas apriņķa avīzes vadītāja, žurnāliste
Aija Volka - Starpkonfesionālā bloga "Tuvumā" dibinātāja un redaktore


19.feb.2016 Izstāde „Nevar nerakstīt”

Sanita Briežkalne - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā bibliogrāfe un izstādes “Nevar nerakstīt” koncepcijas un tekstu autore
Gundars Ceipe - Teologs, vēstures zinātņu doktors un mācītājs


12.feb.2016 Stambulas konvencija

Jānis Iesalnieks - Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs
Baiba Rudevska - Juridisko zinātņu doktore
Elīna Kārkla - Biedrības „Asociācija Ģimene”
projektu vadītāja


5.feb.2016 Vai visi ceļi ved pie Dieva?

Juris Uļģis - Luterisma mantojuma fonda vadītājs
Alvis Sauka - Teoloģijas maģistrs,
Rīgas Reformātu draudzes mācītājs


29.jan.2016 Vai ir iespējams savienot dažādas reliģijas?

Andris Priede - Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes
Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docents
Aleksandrs Bite - LELB Biķeru un Sv. evaņģēlista Lūkas krievu
draudzes mācītājs
Alvis Sauka - Teoloģijas maģistrs,
Rīgas Reformātu draudzes mācītājs


22.jan.2016 25 gadi pēc Barikādēm. Ko tālāk?

Andars Ignacs un Mārtiņš Zeimanis „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” pārstāvji


15.jan.2016 Kristietība un vienotība

Andris Kravalis - Romas Katoļu Sv. Marijas - Magdalēnas
draudzes prāvests, ģenerālvikārs
Juris Doveiko - Teoloģijas doktors un misionārs
Ģirts Prāmnieks - Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs

Pāvesta aicinājums - http://www.romereports.com/2016/01/06/this-innovative-video-of-the-pope-is-causing-a-sensation?platform=hootsuite


8.jan.2016 Brāļu draudžu kustība Latvijā

Gundars Ceipe - Teologs, vēstures zinātņu doktors un mācītājs


18.dec.2015 Tikumības vadlīnijas

Māra Kiope - Asociētā profesore
Jūlija Stepaņenko - 12. Saeimas deputāte
Ilona Bremze - Biedrības „Asociācija Ģimene”
valdes priekšsēdētāja


11.dec.2015 Ko nozīmē godāt vecākus?

Uldis Liepiņš - Septītās Dienas Adventistu Rīgas 5. draudzes mācītājs
Andris Opengeims - Jēkabpils krievu Vasarsvētku draudzes
„Atklāsme” mācītājs
Iveta Godiņa - Kristīgās mācības skolotāja,
raidījuma „Radio svētdienasskola” vadītāja


4.dec.2015 Labdarības akcija „Zvaigzne Austrumos”

Pēteris Eisāns - Labdarības akcijas „Zvaigzne Austrumos” vadītājs, baptistu mācītājs
Tabita Ašnevica - Labdarības akcijas „Zvaigzne Austrumos” brīvprātīgā


20.nov.2015 Latvijas Valsts Himna

Ligita Ašme - Muzikoloģe, Rakstniecības un Mūzikas muzeja pētniecības nodaļas darbiniece
Guntis Kalme - Teoloģijas doktors, Lutera Akadēmijas docents, mācītājs


13.nov.2015 Ģimenes un laulību jautājumi katoļu Baznīcā

Zbigņevs Stankevičs - Romas Katoļu Baznīcas Rīgas
arhibīskaps-metropolīts
Andris Kravalis - Romas Katoļu Sv. Marijas - Magdalēnas
draudzes prāvests, ģenerālvikārs


6.nov.2015 Reformācija

Ilgvars Vērmelis - Misionārs
Roberts Otomers - Rīgas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Uldis Rožkalns - Rīgas Sv.Marka draudzes mācītājs


30.okt.2015 Kas ir līderis?

Ilgvaru Vērmeli - Misionāru
Juri Doveiko - Teoloģijas doktoru un misionāru


23.okt.2015 Bāreņu svētdiena

Dace Rence - Latvijas Kristīgās Alianses bāreņiem valdes locekle, Bāreņu svētdienas koordinatore Latvijā
Ārija Martukāne - Profesionālo audžuģimeņu apvienības "Terēze" vadītāja
Bruno Aščuks - Studijas "Centrums" valdes loceklis un producents, adoptējis divus bērnus


16.okt.2015 Bēgļi

Ilgvars Vērmelis - Misionārs


9.okt.2015 Cieņa mūsdienu sabiedrībā

Inguna Gruzniņa - Talsu Kristīgās vidusskolas direktore
Aija Grīnberga - Kristīgās mācības skolotāja
Spodra Austruma - Valsts izglītības satura centra pārstāve


2.okt.2015 Kā šodien dzīvo pensionāri?

Anita Ozola - Pensionāre ar 42 gadu darba pieredzi pedagoģijā
Arnis Sīlis - Apustuliskās draudzes „Platones kristiešu centrs” mācītājs
Ruta Sīle - Strādājoša pensionāre, projektu vadītāja


25.sep.2015 Kādai jābūt kristiešu nostājai bēgļu jautājumā?

Jānis Šmits - Luterāņu mācītājs
Andris Grots - Siguldas un Allažu ev. lut. draudžu mācītājs


18.sep.2015 Kas ir mormoņi?

Juris Doveiko - Teologs un misionārs


11.sep.2015 Vai kristiešiem vajadzētu rīkot vecpuišu un vecmeitu ballītes?

Viesturs Knopkens - Pārstāvis no biedrības “Īsta Mīlestība gaida”
Raimonds Logins - Pārstāvis no organizācijas „Jauniešu virzība”
Sintija Cera - Aktīva jauniete


4.sep.2015 Kāpēc iet Svētceļojumā?

Krišjānis Dambergs - Rīgas Sv. Alberta draudzes prāvests
Ingus Dāboliņš - Lielvārdes un Ķeguma evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs
Aivars Vīksniņš - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes evaņģēlists


29.mai.2015 Kādi ir vērtību kritēriji mūsdienu sabiedrībā?

Jānis Pujats - Romas katoļu baznīcas kardināls
Jānis Šmits - Rīgas domes deputāts
Andris Opengeims - Jēkabpils krievu vasarsvētku draudzes
„Atklāsme” mācītājs


22.mai.2015 Kas ir Vasarsvētki?

Jānis Ozolinkevičs - Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps
Juris Doveiko - Misionārs un teologs


15.mai.2015 Kas ir Debesbraukšanas diena?

Ungars Gulbis - Rīgas Reformātu draudzes mācītāju
Uldis Rožkalns - LELB Rīgas Sv. Marka draudzes mācītāju


8.mai.2015 Mātes loma ģimenē

Baiba Ozolinkeviča - 7 bērnu mamma
Baiba Ose - 5 bērnu mamma
Linda Ozoliņa - 3 bērnu mamma (gaida ceturto bērniņu)
Iveta Ūzule - 3 bērnu mamma (arī vecāmamma 2 mazbērniem)


1.mai.2015 Sabiedriskie medij un to kontrole

Eva Lūse - žurnāliste
Inese Laizāne - Saeimas Cilvēktiesību komisijas vadītāja
Ingrīda Lisenkova - Latvijas Romas Katoļu Baznīcas
Informācijas centra vadītāja


30.apr.2015 "The State of Europe" forums no 8-9. maijam, Rīgā

Džefrijs Fontāns (Jeffrey Fountain) - "Schuman Centre for European Studies" direktors
Agnese Turkova - tulks


24.apr.2015 Par ko liecina ārējais izskats?

Gundega Sopa - “Make-up mākslas skolas” vadītāja
Gunita Kārkliņa - Mary Kay Cosmetic skaistumkopšanas speciāliste-konsultante
Ilze Eris - Aizlūgšanu projekta „Mīlestības skola” kalpotāja


17.apr.2015 Vai klosteri un mūku kārta ir biblisks princips?

Jānis Bitāns - Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs
Inese Lietaviete - Romas Katoļu baznīcas
Konsekrēto apvienības Latvijā atbildīgā
Andris Kravalis - Romas Katoļu Sv. Marijas - Magdalēnas
draudzes prāvests, ģenerālvikārs