Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti
Ko par to saka Bībele?


Izdrukai

Arhīvs

Jānis Sadovskis

Lūgšanu kambara noslēpumi

Raidījumu vada:
Jānis Sadovskis

Otrdienās 19:00

Trešdienās 00:00 atkārtojums

 

Mirklī, kad cilvēks notic, ka Dievs ir, viņā sākas meklējumi. Meklējumi, kā tuvoties Dievam, kā Viņu iepazīt, kā saprast?  Šie jautājumi pamazām noved pie sapratnes, ka Dieva bērnam būtu jādzird Dievs un būtu jābūt Svētā Gara vadītam. Lielais jautājums ir:” Kā izveidot tādas attiecības ar Dievu, ka no vienkārši reliģioza cilvēka tu kļūsti par vīru vai sievu, kas sarunājas ar Dievu un tiek pārvērsts Viņa līdzībā?” Diskusiju raidījums, kur mācītāji runā par cilvēka personīgajām attiecībām ar Dievu un Dieva meklēšanu, par iespēju iepazīt Dievu ļoti tuvu un personīgi, kā to mums rāda Svētie raksti. Tiek runāts par lūgšanas prioritāti pār darbiem Dievam un to, kā izveidot stabilu un dziļu lūgšanu dzīvi. Soli pa solim tiek izskaidroti jautājumi kas palīdzēs saprast  vissvarīgāko attiecībās ar Dievu un piedzīvot pārmaiņas.


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

30.dec.2014


23.dec.2014


16.dec.2014


9.dec.2014


2.dec.2014


25.nov.2014


18.nov.2014


11.nov.2014


4.nov.2014


28.okt.2014

Kas notiek, kad esmu uzkāpis kalnā pie Kristus?
Piemērs, kā pats Jēzus uzved kalnā savus mācekļus. Šīs nodalīšanās augļi.


21.okt.2014

Piemērs, kā Elija uzkāpa kalnā.
Ko tas māca šī laika kristiešiem.


14.okt.2014

"Māksla uzkāpt kalnā"
Ko mēs varam iegūt uzkāpjot kalnā? Atbilde caur Mozus dzīvi.


7.okt.2014

"Māksla uzkāpt kalnā."
Kāpēc pilnīgi katram kristietim vajadzētu iemācīties nodalīties ar Kristu.


30.sep.2014

"Māksla uzkāpt kalnā."
Kas ir Kalns?


23.sep.2014

Iesākuma raidījums 3. sezonai.
Jauna tēma: "Māksla uzkāpt kalnā."


16.sep.2014

Atkārtojums


2.sep.2014

Atkārtojums


26.aug.2014

Atkārtojums


19.aug.2014

Atkārtojums


12.aug.2014

Atkārtojums


5.aug.2014

Atkārtojums


29.jūl.2014

Atkārtojums


22.jūl.2014

Atkārtojums


15.jūl.2014

Atkārtojums


8.jūl.2014

Atkārtojums


1.jūl.2014

Atkārtojums


24.jun.2014

Atkārtojums


17.jun.2014

Atkārtojums


10.jun.2014

Raidījumu cikla par gavēšanu nobeiguma raidījums.
Kā jāizskatās gavētājam? Kam jāredz tavs gavēnis? Kas atmaksā cilvēkam par viņa gavēni?


3.jun.2014

Visu apsolījumu piepildīšanās pamatojums, jeb zīmogs - " jo tā Tā Kunga mute noteikusi".


27.mai.2014

Gavēņa augļi
 Jēkaba mantojuma lietošanas nosacījumi.
To lieto pilngadīgi un pieauguši cilvēki, kas māk praktizēt savā dzīvē garīgas disciplīnas.


20.mai.2014

Gavēņa augļi
 "Es tev došu tava tēva Jēkaba mantojumu". Kas ir mantojums?
Kādi ir priekšnosacījumi, lai cilvēks varētu sākt lietot sev pienākošos mantojumu.


13.mai.2014

Gavēņa augļi
11. apsolījums - "Es tevi vadīšu zemes augstumos."
Dievs uzticēs tev leilas un svarīgas lietas, īpašus uzdevumus un spēku. Vadīs garīgos augstumos.


6.mai.2014

Gavēņa augļi
10. apsolījums - "Tad Tas Kungs būs tavs prieks."
Tu būsi priecīgs cilvēks, kas izstaro sev apkārt prieku par Dievu.


29.apr.2014

Gavēņa augļi
9. apsolījums - "Tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus. Tu darīsi cilvēkus par mācekļiem un būsi atmodas nesējs."


22.apr.2014

Gavēņa augļi.
8. apsolījums - "Tu uzcelsi vecās posta vietas".
Tavs darbs un tava kalpošana atnesīs augļus. Tur kur viss nodzisis tu atnesīsi dzīvību.


15.apr.2014

Apsolījums par gavēni.
"Un es paēdināšu tavu dvēseli arī tukšās vietās. "
Dievs apsola, neatkarīgi no apkārtējās situācijas, pabarot gan garīgi, gan fiziski, gan materiāli.


8.apr.2014

Gavēņa augļi.
Sestais apsolījums - Tas Kungs tevi vienmēr vadīs. Šī apsolījuma svarīgums kristieša dzīvē.


1.apr.2014

Gavēņa augļi. Trešais apsolījums par gavēšanu - tava taisnība ies tavā priekšā.
Ceturtais apsolījums - Tā Kunga godība tevi pavadīs. Mēs atstarosim Dieva slavu.
Piektais apsolījums - mēs baudīsim ļoti efektīvu lūgšanu dzīvi.
Sestais apsolījums - un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs.


25.mar.2014

Gavēņa augļi. Upuris uz zemes atbrīvo svētību lietu no debesīm - tāds ir Dieva apsolījums.
Pirmais apsolījums - tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma.
Otrais apsolījums - tava atdzimšana notiks ātrāk.


18.mar.2014

Iemesls nepareizam gavēnim - nesagatavota un neattīrīta sirds. Ārējā dievbijība, iekšēja netīrība.
Ko Dievs gaida no mums gavēņa laikā.


11.mar.2014

Vai var būt nepareizs gavēnis, ko Dievs nepieņem? Vai nepareizi gavējot var piedzīvot augļus? Ko mums par to atklāj Bībele.


4.mar.2014

Devītā lieta, ko dod gavēnis - gavēnis atnes ne tikai garīgo, bet arī fizisko svētību, attīrot cilvēka organismu.


25.feb.2014

Ko dod gavēnis?
Gavēnis atbrīvo garīgo autoritāti Jēzus vārdā pavēlēt ļauniem gariem un slimībām atstāt cilvēkus.


18.feb.2014

Ko mūsu dzīvei dod gavēnis?
Vai vēlies piedzīvot svaidījumu un kalpot ar Svētā Gara dāvanām? Ja jā, tad šīs lietas atnāk caur gavēni. Jēzus ir mūsu piemērs, jo Viņa dzīvē mēs redzam šo secību. Pēc 40
dienu gavēņa Jēzus svaidījums un Svētā Gara dāvanas darbojās ar lielu spēku, arī ticīgā kristieša dzīvē notiek tāpat.


11.feb.2014

Ko mūsu garīgai dzīvei dod gavēnis?
Gavēnis daudzkārt palielina lūgšanu spēku, un lūgšanas vārdiem piešķir daudz lielāku asumu un precizitāti. Lūgšanas vārdi kļūst daudz patiesāki un tas ir pa īstam.


4.feb.2014

Gavēnis atnes prāta un sirds skaidrību. Apkārtējie trokšņi noklust. Domas un sirds nomierinās. Mēs, līdzīgi, kā klausoties radio, noskaņojam sevi uz Dieva "viļņa"
un dzirdam ko Viņš saka.


28.jan.2014

Gavēnis kalpo ticības stiprināšanai un ticības pārdabiskā spēka atbrīvošanai mūsu praktiskajā kalpošanā. Kā Jēzus saistīja savā starpā ticību, gavēni, lūgšanu un ļauno garu
izdzīšanu?


21.jan.2014

Mēs ļoti bieži esam miesīgi savā rīcībā un domās. Caur gavēni mēs uzvaram savas miesīgās tieksmes un varam sākt staigāt garā. Gavēņa laikā varam atteikties no nepareizām lietām savā dzīvē.


14.jan.2014

Ja esi atdzisis pret Dievu ,tad gavēnis var palīdzēt atjaunot tavu pirmo mīlestību un iedegties.


7.jan.2014

Pārdomas par gavēni, kā pazemības soli.
Pazemības izšķirošā nozīme atmodas atnākšanā personīgajā un tautas dzīvē.