Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele?
Laika zīmes - Ķēniņa drēbes neglābj
Ja Mani ļaudis - Kur tu vēlies būt?
Gaismas Ceļš


Izdrukai

Arhīvs

Ko par to saka Bībele?

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs
LKR prezidents

21.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (110.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai pareiza ir Rietumos izplatītā mācība "Vienreiz glābts, mūžīgi glābts" - ka pestīšanu nevar pazaudēt? Ko nozīmē ieiet pa šaurajiem vārtiem, un kas ir tie, kas iet pa plato ceļu - pagāni vai ticīgie? Vai caur Keneta Heigena grāmatām tiek izplatīta maldu mācība, kas cilvēkus aizved prom no patiesības? Vai Svētais Gars ebreju valodā ir sieviešu dzimtē, un kāpēc Svētais Gars ir tik privileģētā stāvoklī? Vai ir pareizi paust draudzes nostāju, ja pie baznīcas notiek alus tirgošana un dzeršana, vai arī pareizāk būtu to atstāt pašvaldības ziņā? Vai desmitā tiesa jādod tikai tajā draudzē, kurā iet, vai arī var dot citās draudzēs vai evaņģēliskos pasākumos?


14.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (109.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai 1000 gadu valstība ir domāta tikai ebrejiem kā tautībai? Ja tā, tad kur es kā ticīgs cilvēks palikšu?
Kādēļ Dievs sūtīja bailību pār apkārtnes pilsētām, lai pasargātu Jēkaba ģimeni?
Vai mums ir jālūdz par dzīvniekiem, par viņu dziedināšanu?
Vai Bībelē ir atrodami kritēriji, kas aizliedz baudīt Svēto Vakarēdienu?
Kāda ir kristiešu simbola-zivtiņas-patiesā nozīme?
Vai saderināšanās laikā dzimušais bērns netiek uzskatīts par ārlaulībā dzimušu?


7.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (108.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Vai mūsdienās Svētā Gara zaimošana nav iespējama, vai tā bijusi iespējama tikai Jēzus dzīves laikā?
Kāpēc Dievs liek Azazēlam upurēt āzi, vai tam ir kāda simboliska nozīme?
Vai tas ir normāli, ja cilvēks, kurš ir nožēlojis grēkus, ieaicinājis Jēzu savā dzīvē, draudzē netiek kristīts, jo nav vēl aprecējies ar dzīvesbiedri?
Kā tas ir – nomirt savam “es”?
Kas notiek ar bērniem, kuri nomirst mazi, vai viņi visi nonāk debesīs?
Kādas attiecības ar kristietību ir brīvmūrniekiem vai masoniem?
Vai Dievu var pierunāt mainīt Viņa plānus, vai arī viss iepriekš ir paredzēts?


31.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (107.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā  ir ar Kristiešu Dievu, ja esam jauki, strādīgi, bet mīlam arī tautas tradīcijas?
Kas ir Amazones sinode un kā to skatīties?
Ko darīt,  ja iepriekšējā paaudzē ir bijusi saistība ar maģiju un māņticību?
Vai draudzes cilvēkiem vajadzētu zināt, kā un kur tiek izlietota desmitā tiesa?
Kā tikt vaļā no nomāktības, skumjām, raudulīguma -  vai tā ir depresija?


24.jan.201917.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (106.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā saprast  Atklāsmes grāmatas 14. nodaļu no 19. līdz 20. pantam?
Ar ko draudzē atšķiras mācītājs no draudzes gana?
Kāpēc  labās lietas, kuras mēs bieži domājam, ka ir no Dieva, mūs patiesībā attālina no Viņa, bet sliktās, kuras mēs domājam, ka ir no sātana, tuvina Dievam?
Ko nozīmē "paņemt krustu un sekot Jēzum"?
Vai āderu noteikšana ir ir saskaņā ar Dieva prātu un vai to drīkst darīt?
Vai Svēto Vakarēdienu drīkst saņemt mājas grupiņā, kurā nav ordinētas personas?
Ko Bībelē nozīmē vecajie, un kas tie ir šodienas draudzē?


10.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (105.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā skaidrot rakstu vietu: ja kas ko pieliks klāt Viņa Vārdam, tas dabūs sodu?
Ko nozīmē zaimot Svēto Garu?
Vai Kristīgam cilvēkam vajadzētu ievērot diētu? Un mudināt to darīt arī citiem draudzē?
Kā rīkoties Dieva bērnam, kuram nav pārliecības, ka mācītāja vai līdera saņemtais projekts ir no Dieva?
Vai ir pareizi vēlēties ātru un vieglu nāvi?
Vai skaitļi, kurus bieži redzu un kuri atkārtojas, par kaut ko vēstī?
Vai sludinātāji drīkst saukt sevi par apustuļiem? Vai šī vārda piedēvēšana cilvēkiem mūsdienās ir pareiza?


3.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (104.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Ījaba grāmatā Viņa draugu izteikumi nav vērā ņemami un  ir aplami? Ko no tā mēs varam smelties?
Vai pēc rakstiem ir pareizi cilvēkam, kurš nav kristīts (nekādā veidā), saņemt Svēto Vakarēdienu?
Vai sausas dievmaizītes iedošana lajiem pēc Dieva Vārda runāšanas būtu jauzskata par Svēto Vakarēdienu?
Kas ir Nikolaītu mācība?
Vai aizņemties naudu bankā  kalpošanas vajadzībām ir bibliska rīcība?
Ja tic Dievam un apmeklē baznīcu, vai ir jābūt sajūtai, ka esmu nolādēts, jo problēmas nāk viena pēc otras?


27.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (103.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kur uzradies adventes vainags,vai tā ir tikai tradīcija? Kāpēc cilvēki guļot reizēm redz sapņus? Vai ir pamats uztraukties par zvēra zīmi, kā rakstīts Atklāsmes grāmatā? Vai mums kā kristiešiem vajadzētu ļaut sevi izmantot - Mateja ev.(5:39-42)? Vai Dievs priecājas ar mums kopā, kad mēs esam dāvanu kārībā, mantas kārībā piemēslojuši pasauli? Vai nekontrolēta smiešanās, kā piemēram: pēdējā Nātana Morisa pasākumā Rīgā, ir no Dieva gara?


20.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (102.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai visiem Dieva bērniem būtu jāiet uz ielām sludināt evaņģēliju?
Kā uztvert Dieva bērna sapni, vīzijas vai liecību, kas nesaistās kopā ar Bībeli, bet ir personiska atklāsme viņam?
Kāpēc draudzē Svētajā Vakarēdienā tiek lietots alkoholiskais vīns vīnogu sulas vietā?
Kā saprast rakstu vietu no Soģu gr. 19. nod., kur pret sievieti tiek vērsts nicinājums?
Ko darīt, ja bērnam ir epilepsija, bet vecāki netic Dievam?


13.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (101.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kāpēc latviskajā Bībelē tik daudz tiek aicināts un likts bīties Dieva?
Kāpēc baznīcās vairums sievietes lūdz Dievu bez galvassegām, bet vīrieši ir sasējuši garus matus astē, kā to dara sievietes? Ko par to saka Bībele?
Ko nozīmē Jēzus lūgšana par to, lai mēs visi būtu viens, kā Viņš ar Tēvu ir viens?
Kā laulātajiem saprast rakstu vietu: " Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti;" (1. Kor. 7:9)
Kas ir kristiešu augļi?
Vai mēlēs runāt ir vienīgā zīme, kas apstiprina, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes?