Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Gaismas Ceļš
Dievs pār visiem dieviem
Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti


Izdrukai

Arhīvs

Ko par to saka Bībele?

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs
LKR prezidents

18.sep.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (124.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kas ir Ciāna Jaunās Derības kontekstā?
Vai ir Bībelē atrodama rakstu vieta par cilvēku gāšanos zemē, kad uzliek tiem rokas virsū Jēzus, Viņa mācekļi vai apustuļi?
Lūdzu paskaidrojiet, kāpēc Rēriha biedrība un tās mācība ir maldu mācība.
Kāpēc skaidrais ūdens Jēzum jāpārvērš vīnā?

izņemot…”un neieved mūs kārdināšanā…”?


29.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (123.daļa)

Ko Bībele saka par piemiņas un atceres pasākumiem?
Vai zvēra zīmi var piešķirt bez mūsu piekrišanas?
Kā saprast notiekošo pasaulē saistībā ar Youtube video - kā tas  saistās ar  Bībeles rakstiem?
Kāpēc katoļu baznīcās aizlūdz par mirušajiem, iesvēta kapu pieminekļus? Vai katoļu mācītājiem Garīgajā seminārā tiek mācīts nepareizi?
Vai Dieva Vārdu drīkst sagrozīt, no lūgšanas "Mūsu Tēvs Debesīs"


22.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (122.daļa)

Kādas ir Vasarsvētku un Adventistu kustību kopīgās un atšķirīgās iezīmes? Vai adventisti ir līdzīgi baptistiem?
Ko Bībele saka par kristībām? Vai drīkst saņemt Svēto Vakarēdienu, ja esi piedzimis no augšas, bet neesi kristīts?
Vai Dieva bērns, kas ir grēkojis, patiesi To Kungu nepazīst?  (1.Jāņa vēstules 3:3-6-9) 


15.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (121.daļa)

Kuru Noasa pēcteču, nolādēto vai nenolādēto, pēcteči varētu būt latvieši?
Kas ir septiņi Dieva Gari no Atkl.gr. 4:5 un Atkl.gr. 5:6? Kāda ir to nozīme?
Kur šobrīd atrodas Dāvida gars? Kur palika Vecās Derības cilvēku gars pēc viņu nāves Ap.d. 2:34?
Kas bija samarieši, par kuriem rakstīts Bībelē?
Vai Svētais Gars var dalīt vienu ķermeni ar ļaunu garu?


8.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (120.daļa)

Vai visiem cilvēkiem ir Svētais Gars?
Vai ar Jēzu pietiek, lai būtu izglābts no pazušanas un iemantotu dzīvību? Kā tad ir ar Dievu Tēvu?
Vai mēs dzīvojam grēkā, ja mums ir kopīgs bērns, bet neesam precējušies?
Ko nozīmē vārdi no Mih.6:9, "Ņem vērā rīksti un arī, kas to sūta!"?
Kādi varētu būt iemesli kristietim, kurš ilgstoši nav pievienojies nevienai draudzei?
Kā stiprināties ticībā, ja tā ar gadiem ir vājinājusies?


1.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (119.daļa)

Kā saprast Atklāsmes grāmatā rakstīto: Kas ir šis zelts, ko jāpērk, kas ir šīs baltās pestīšanas drēbes un svaidāmās acu zāles?
Ko saka Bībele par Dieva slavēšanas apvienošanu ar cilvēka vēlmi sevi izklaidēt?
Kā Bībele izskaidro vārdu - pielūgt?
Uz kāda pamata balstījās Bībelē zināmie cilvēki ( Ēnohs, Ījabs, Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps u.c. ), kad rakstītā Vārda vēl nebija?
Vai ir pareizi dziedināšanas dievkalpojumā teiktais, ka mums ir jāiztēlojas par Dieva klātbūtnes esamību?24.apr.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (118.daļa)

Kāpēc Jēkabs lieto šādu salīdzinājumu, ka, aprunājot brāli, mēs aprunājam likumu?
Kurās rakstu vietās ir teikts, ka precēta kristīga sieva skaitās netikle?
Ko nozīmē Pāvila vārdi : Kas vēl trūkst no Kristus ciešanām?
Vai drīkst baudīt Vakarēdienu mājas apstākļos šajā Covid-19 vīrusa laikā?
Vai baznīcas teritorijā notiekošajos semināros drīkst prasīt naudu no cilvēkiem - vai tas ir normāli?
Kā saprast, kad tu esi Jēzū Kristū un kad tu esi ārpus Viņa; kur ir tā robeža?


17.apr.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (117.daļa)

Kādām pēc Dieva Vārda ir jābūt sievas un vīra attiecībām?
Ko nozīmē  necienīgi baudīt Vakarēdienu, kā rakstīts (1.Kor.11:27)?
Kā patiesībā ir ar draudzes paraušanu? Ko par to saka Bībele?
Kas ir pierakstījis Veco Derību, ja  zināms, ka Jauno Derību ir sarakstījuši apustuļi?
Vai Dieva svētība ticīgajiem pati par sevi ir tik nepietiekama,  ka tā  ir vajadzīga vairumā bagātīgi un bagātīgi?
Kā ticībā jaunam Dieva bērnam atšķirt manipulāciju ar Dieva Vārdu?3.apr.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (116.daļa)

Kāda ir ebreju loma cilvēces vēsturē?
Vai ir labi kristietim akciju tirgū ieguldīt savus līdzekļus? Ko mums par to saka Dieva Vārds?
No kurienes uzradās Melhisedeks, kāpēc viņš ir tik nozīmīgs, ka Ābrāms viņam deva desmito tiesu?
Kas ir Gemāra?
Kādēļ Marija tika atturēta no pieskaršanās Jēzum (Jāņa 20:17)?
Kādēļ Dievam tik svarīga ir cilvēka spēja ticēt tam, ko viņš nav redzējis?
Vai sievietes draudzes sapulcēs vispār nedrīkst runāt (1.Korintiešiem 14:34)?
Ko Jāņa atklāsmes grāmatā 6:5 rakstītais skaidro?
Kad ir patiesā, īstā Sabata diena – sestdiena vai svētdiena?
Kāpēc apustulis Pāvils rakstu vietā (1. Korintiešiem 4:20) akcentu liek nevis uz vārdu bet uz spēku?


27.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (115.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kāpēc Dieva vārds brīdina daudzus nekļūt par mācītājiem, bet uzteic tos, kas iekāro bīskapa amatu?
Kā saprast, ka sieviete, ko tu esi saticis, ir no Dieva un ir īstā tava sieva?
Vai cietumnieks, kas ir nožēlojis grēkus un pieņēmis Jēzu par savu glābēju, bet vēl atrodas ieslodzījumā, drīkst baudīt vakarēdienu?
Par kādu upuri runā Ap.d. 21:26, ja upurēšana vairs nav vajadzīga? Kā to saprast šodien?
Kas notiek ar tām dvēselēm, kas visu mūžu ir Dievu noliegušas?
Vai Jēzus teiktais “Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.”(Mat. ev. 18:21-22) ir jāuztver tiešā nozīmē?
Ko nozīmē Mozus grāmatā rakstītais – kad Dievs izveda tautu no Ēģiptes uz apsolīto zemi, ” kur piens un medus tek”?


20.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (114.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai mājās turēt dziednieku žurnālus vai pierakstus ir grēks?
Vai Bībelē rakstītais Dieva Vārds ir tas pats, kas Jēzus kā Dieva Vārds?
Kā atšķirt Dieva Tā Kunga balsi no paša prāta izgudrojumiem un izdomājumiem?
Kā var zināt, ka runā Dievs, un kā var sadzirdēt Viņa balsi?
Vai tas nav gŗēks, ka vīrietis kreisajā ausī nēsā auskaru?
Kā tikt galā ar dusmām, kā lūgt par tām, kā cīnīties?


13.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (113.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Ko nozīmē jēdziens – kristīgais cionisms?
Kas velnam ir nodevis varu, kā teikts – Lūk. ev. 4. nod. 6. pantā?
Ko Bībele saka par kontracepcijas līdzekļiem?
Vai roku uzlikšana ir kristietības pamatmācība?
Kā ir pareizāk lūgt Dievu – savā kambarī vai kopā ar citiem?
Kāda ir kristiešu nostāja dziesmu svētku jautājumā?


6.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (112.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kā atšķiras maldu mācība no īstās mācības? Un reliģija no dzīvā Dieva?
Vai bērnus vajadzētu laist parastā skolā kopā ar neticīgajiem bērniem, vai tomēr labāk izmantot mājmācības iespējas?
Kādas kristīgajā pasaulē ir versijas par pravieša Daniēla atklāsmēm, kas tiks izskaidrotas beigu laikos?Vai drīkst precēties tāds cilvēks, kurš esot bez Dieva, ir bijis netikls ?
Vai Bībelē rakstītais vārds ir vienīgais kritērijs, pēc kā vadīties Dieva bērnam?


28.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (111.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai mājās turēt dziednieku žurnālus vai pierakstus ir grēks?
Vai Bībelē rakstītais Dieva Vārds ir tas pats, kas Jēzus kā Dieva Vārds?
Kā atšķirt Dieva Tā Kunga balsi no paša prāta izgudrojumiem un izdomājumiem?
Kā var zināt, ka runā Dievs, un kā var sadzirdēt Viņa balsi?
Vai tas nav gŗēks, ka vīrietis kreisajā ausī nēsā auskaru?
Kā tikt galā ar dusmām, kā lūgt par tām, kā cīnīties?


21.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (110.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai pareiza ir Rietumos izplatītā mācība "Vienreiz glābts, mūžīgi glābts" - ka pestīšanu nevar pazaudēt? Ko nozīmē ieiet pa šaurajiem vārtiem, un kas ir tie, kas iet pa plato ceļu - pagāni vai ticīgie? Vai caur Keneta Heigena grāmatām tiek izplatīta maldu mācība, kas cilvēkus aizved prom no patiesības? Vai Svētais Gars ebreju valodā ir sieviešu dzimtē, un kāpēc Svētais Gars ir tik privileģētā stāvoklī? Vai ir pareizi paust draudzes nostāju, ja pie baznīcas notiek alus tirgošana un dzeršana, vai arī pareizāk būtu to atstāt pašvaldības ziņā? Vai desmitā tiesa jādod tikai tajā draudzē, kurā iet, vai arī var dot citās draudzēs vai evaņģēliskos pasākumos?


14.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (109.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai 1000 gadu valstība ir domāta tikai ebrejiem kā tautībai? Ja tā, tad kur es kā ticīgs cilvēks palikšu?
Kādēļ Dievs sūtīja bailību pār apkārtnes pilsētām, lai pasargātu Jēkaba ģimeni?
Vai mums ir jālūdz par dzīvniekiem, par viņu dziedināšanu?
Vai Bībelē ir atrodami kritēriji, kas aizliedz baudīt Svēto Vakarēdienu?
Kāda ir kristiešu simbola-zivtiņas-patiesā nozīme?
Vai saderināšanās laikā dzimušais bērns netiek uzskatīts par ārlaulībā dzimušu?


7.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (108.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Vai mūsdienās Svētā Gara zaimošana nav iespējama, vai tā bijusi iespējama tikai Jēzus dzīves laikā?
Kāpēc Dievs liek Azazēlam upurēt āzi, vai tam ir kāda simboliska nozīme?
Vai tas ir normāli, ja cilvēks, kurš ir nožēlojis grēkus, ieaicinājis Jēzu savā dzīvē, draudzē netiek kristīts, jo nav vēl aprecējies ar dzīvesbiedri?
Kā tas ir – nomirt savam “es”?
Kas notiek ar bērniem, kuri nomirst mazi, vai viņi visi nonāk debesīs?
Kādas attiecības ar kristietību ir brīvmūrniekiem vai masoniem?
Vai Dievu var pierunāt mainīt Viņa plānus, vai arī viss iepriekš ir paredzēts?


31.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (107.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā  ir ar Kristiešu Dievu, ja esam jauki, strādīgi, bet mīlam arī tautas tradīcijas?
Kas ir Amazones sinode un kā to skatīties?
Ko darīt,  ja iepriekšējā paaudzē ir bijusi saistība ar maģiju un māņticību?
Vai draudzes cilvēkiem vajadzētu zināt, kā un kur tiek izlietota desmitā tiesa?
Kā tikt vaļā no nomāktības, skumjām, raudulīguma -  vai tā ir depresija?


24.jan.201917.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (106.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā saprast  Atklāsmes grāmatas 14. nodaļu no 19. līdz 20. pantam?
Ar ko draudzē atšķiras mācītājs no draudzes gana?
Kāpēc  labās lietas, kuras mēs bieži domājam, ka ir no Dieva, mūs patiesībā attālina no Viņa, bet sliktās, kuras mēs domājam, ka ir no sātana, tuvina Dievam?
Ko nozīmē "paņemt krustu un sekot Jēzum"?
Vai āderu noteikšana ir ir saskaņā ar Dieva prātu un vai to drīkst darīt?
Vai Svēto Vakarēdienu drīkst saņemt mājas grupiņā, kurā nav ordinētas personas?
Ko Bībelē nozīmē vecajie, un kas tie ir šodienas draudzē?


10.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (105.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā skaidrot rakstu vietu: ja kas ko pieliks klāt Viņa Vārdam, tas dabūs sodu?
Ko nozīmē zaimot Svēto Garu?
Vai Kristīgam cilvēkam vajadzētu ievērot diētu? Un mudināt to darīt arī citiem draudzē?
Kā rīkoties Dieva bērnam, kuram nav pārliecības, ka mācītāja vai līdera saņemtais projekts ir no Dieva?
Vai ir pareizi vēlēties ātru un vieglu nāvi?
Vai skaitļi, kurus bieži redzu un kuri atkārtojas, par kaut ko vēstī?
Vai sludinātāji drīkst saukt sevi par apustuļiem? Vai šī vārda piedēvēšana cilvēkiem mūsdienās ir pareiza?


3.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (104.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Ījaba grāmatā Viņa draugu izteikumi nav vērā ņemami un  ir aplami? Ko no tā mēs varam smelties?
Vai pēc rakstiem ir pareizi cilvēkam, kurš nav kristīts (nekādā veidā), saņemt Svēto Vakarēdienu?
Vai sausas dievmaizītes iedošana lajiem pēc Dieva Vārda runāšanas būtu jauzskata par Svēto Vakarēdienu?
Kas ir Nikolaītu mācība?
Vai aizņemties naudu bankā  kalpošanas vajadzībām ir bibliska rīcība?
Ja tic Dievam un apmeklē baznīcu, vai ir jābūt sajūtai, ka esmu nolādēts, jo problēmas nāk viena pēc otras?


27.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (103.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kur uzradies adventes vainags,vai tā ir tikai tradīcija? Kāpēc cilvēki guļot reizēm redz sapņus? Vai ir pamats uztraukties par zvēra zīmi, kā rakstīts Atklāsmes grāmatā? Vai mums kā kristiešiem vajadzētu ļaut sevi izmantot - Mateja ev.(5:39-42)? Vai Dievs priecājas ar mums kopā, kad mēs esam dāvanu kārībā, mantas kārībā piemēslojuši pasauli?


20.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (102.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai visiem Dieva bērniem būtu jāiet uz ielām sludināt evaņģēliju?
Kā uztvert Dieva bērna sapni, vīzijas vai liecību, kas nesaistās kopā ar Bībeli, bet ir personiska atklāsme viņam?
Kāpēc draudzē Svētajā Vakarēdienā tiek lietots alkoholiskais vīns vīnogu sulas vietā?
Kā saprast rakstu vietu no Soģu gr. 19. nod., kur pret sievieti tiek vērsts nicinājums?
Ko darīt, ja bērnam ir epilepsija, bet vecāki netic Dievam?


13.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (101.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kāpēc latviskajā Bībelē tik daudz tiek aicināts un likts bīties Dieva?
Kāpēc baznīcās vairums sievietes lūdz Dievu bez galvassegām, bet vīrieši ir sasējuši garus matus astē, kā to dara sievietes? Ko par to saka Bībele?
Ko nozīmē Jēzus lūgšana par to, lai mēs visi būtu viens, kā Viņš ar Tēvu ir viens?
Kā laulātajiem saprast rakstu vietu: " Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti;" (1. Kor. 7:9)
Kas ir kristiešu augļi?
Vai mēlēs runāt ir vienīgā zīme, kas apstiprina, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes?