Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Pirms un pēc 22. decembra
Kurš ir lielākais?


Izdrukai

Reflektantu uzņemšana Lutera Akadēmijā sāksies 4.jūnijā

14.mai.2018
Latvijas Kristigais radio/leta.lv


Studentu uzņemšana Lutera Akadēmijā (LA) sāksies 4.jūnijā. LA ir LELB dibināta un Latvijas valsts akreditēta augstskola. LA absolventi galvenokārt kalpo kā mācītāji, evaņģēlisti un draudžu darbinieki.

LA piedāvā dažādas studiju iespējas. Četrgadīgā akadēmiskā bakalaura studiju programma "Teoloģija" sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos.
Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma "Baznīcas mūzika" sagatavo baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus.
Divgadīgā draudžu darbinieku izglītības programma sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai. Aptuveni 75% mācību saturu veido Bībliskās un sistemātiskās teoloģijas priekšmeti, pārējos 25% praktiskās teoloģijas priekšmeti saskaņā ar izvēlēto specialitāti.
LA piedāvā iespēju ikvienam apmeklēt interesējošos studiju kursus arī kā brīvklausītājam.