Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Laika Zīmes - Kas atrodas pūlī?
Ko par to saka Bībele?
Ja Mani ļaudis - Pie Dieva nav vidusceļš
Gaismas Ceļš - Henrijs IV, Nantes edikts 1598, reliģijas brīvība
Kas ir Cilvēks - Kultūras mandāts


Izdrukai

LELB dāvina Nacionālajai bibliotēkai Brāļu draudzes rokrakstus

11.feb.2019
Latvijas Kristigais radio/lelb.lv


Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēmusi īpašu dāvinājumu no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas – astoņdesmit divus Brāļu draudzes rokrakstus. Šīs vēsturiskās liecības tapušas laikā no 19.gadsimta pirmās puses līdz 20.gadsimta sākumam.

Brāļu draudzes rokraksti ir unikāla liecība par hernhūtisma kustību un tūkstošiem Vidzemes latviešu zemnieku iesaisti tajā. Tie atklāj tautas kristīgo ļaužu dedzību 18. un 19.gadsimtā – pasludinot un apliecinot Dieva dāvāto pestīšanas vēsti Jēzū Kristū, radot, rakstot, pārrakstot un izplatot šos tekstus. LELB dāvinājums tiek saņemts Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtās jubilejas gadā. Saņemtie rokraksti papildinās bibliotēkas kolekciju “Brāļu draudzes (rok)raksti”, un pēc laika ar tiem varēs iepazīties arī digitālajā bibliotēkā braludraudze.lndb.lv.