Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele?
Laika zīmes - Ķēniņa drēbes neglābj
Ja Mani ļaudis - Kur tu vēlies būt?
Gaismas Ceļš


Izdrukai

Nākamgad Baznīcu nakts norisināsies sestdienā - 30. maijā

8.nov.2019
Latvijas Kristigais radio


Baznīcu nakts tradīcija Latvijā mērāma jau sešu gadu garumā. Šogad vairāku draudžu brīvprātīgie un garīdznieki ierosināja Baznīcu nakts notikumam izvēlēties sestdienas, nevis piektdienas vakaru. Baznīcu naktij norises laiks sestdienā pavērs papildu iespējas.

Pirmkārt, draudžu brīvprātīgie varēs mierīgāk sagatavot dievnamu notikumam. Otrkārt, šāds norises laiks ļaus dievnamus atvērt jau dienas laikā. Ja izdotos par to vienoties, 30.maijs, diena pirms Vasarsvētkiem, kļūtu par dienu, lai cilvēkus aicinātu apmeklēt Latvijas lauku dievnamus, kuri citkārt nav atvērti. Pieteikšanās Baznīcu naktij sāksies 2020.gada februārī. Tiks turpinātas draudžu koordinatoru un garīdznieku tikšanās novados, kā tās aizsākās šogad. Baznīcu nakti rīko nodibinājums “Baznīcu nakts fonds” kopā ar Latvijas kristīgo konfesiju draudzēm.