Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele?
Laika zīmes - Bīstamais vīruss


Izdrukai

Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi izsaka pateicību medicīnas darbiniekiem

23.mar.2020
Latvijas Kristigais radio/lbds.lv


Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi ir nosūtījuši kopīgu pateicības vēstuli visiem medicīnas darbiniekiem. Bīskapi izsaka pateicību, atbalstu un solidaritāti mediķiem pandēmijas COVID-19 laikā.

“Latvijas kristīgo konfesiju vadība, garīdznieki un ticīgā tauta saka paldies par pašaizliedzīgo kalpojumu, ko veicat, lai sargātu sabiedrības veselību un drošību!” teikts bīskapu pateicībā. “Pildot savus pienākumus, jūs, iespējams, piedzīvojat pārslodzi, sastopaties ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu jums kalpo apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par jums un jūsu ģimenēm.” Tāpat garīdznieki atgādina, ka pārbaudījumu laikā svarīgs ir ne tikai līdzcilvēku atbalsts, bet arī Dieva Vārds. Pateicības vēstulē iekļauti citāti no Bībeles “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!” (Jesajas 41:10) un “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jāņa 14:1). Pateicības vēstuli parakstījuši Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.