Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Kas ir cilvēks? Zvēra karš
Ja Mani ļaudis - Vai Dieva darbi mūs iepriecina?
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (123.daļa)
Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti
Ko par to saka Bībele?


Izdrukai

Sieviešu kalpošanas nodaļa aicina veidot liecību grāmatiņu

6.apr.2020
Latvijas Kristigais radio/adventisti.lv


Septītās Dienas Adventistu Sieviešu kalpošanas nodaļa aicina veidot liecību grāmatiņu. Aicinājumam izvēlēti vārdi no Jesajas grāmatas: “Es teikšu Tā Kunga žēlastību un Viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas, par visu, ko Tas Kungs mums darījis.”

Māsas Kristū aicinātas uzrakstīt savu liecību vai liecības par to, kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām, devis gudrību, mieru, prieku, izšķiršanos par pareizu izvēli, atrisinājumu sarežģītās situācijās, pasargājis, palīdzējis darba meklējumos, devis dzīvesdraugu, dziedinājis. Stāsti var būt īsāki vai garāki (ideāli 5600 rakstu zīmes). Viens cilvēks var iesūtīt vairākus stāstus. Savam stāstam ir jāpievieno Rakstu vieta no Bībeles. Liecības aicina sūtīt uz e-pastu maritel@inbox.lv līdz aprīļa beigām.