Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Gaismas Ceļš
Dievs pār visiem dieviem
Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti


Izdrukai

Izdots teologa Nikolaja Plātes darbs "Kompendijs dogmatikā"

26.jūn.2020
Latvijas Kristigais radio/leta.lv


Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds izdevis ilggadējā Teoloģijas semināra mācībspēka Nikolaja Plātes 1981.gadā tapušo "Kompendiju dogmatikā". Ar šo grāmatu tiek turpināta nozīmīga rakstu krājumu sērija "Studia Theologica".

Pirmais sējums tika izdots 1935.gadā un bija veltīts profesoram Imanuelam Bencingeram, savukārt otrais izdevums tika prezentēts jau pēc Latvijas okupācijas 1940.gadā un bija veltīts profesoram Voldemāram Maldonim. Arī trešais un jaunākais izdevums veltīts vienam no nozīmīgākajiem 20.gadsimta teologiem Latvijā – Plātem. Viņš bija luterāņu mācītājs Popes, Rindas, Selgas un vēlāk arī Rucavas draudzēs padomju okupācijas laikā. Plāte sarakstīja vairākus darbus, kas kalpojuši kā mācību līdzekļi teoloģijas studentiem, jo tādi nebija pieejami Padomju Savienībā. "Kompendijs dogmatikā" ir pēdējais Nikolaja Plātes sarakstītais darbs, kas tapis īsi pirms viņa nāves. Šis kompendijs ir nozīmīgs arī mūsdienās. Atjaunotajā rakstu krājumu sērijā "Studia Theologica" plānots izdot darbus, kas pieder Latvijas teoloģiskās pagātnes mantojumam. Nākamais izdevums būs veltīts profesoram Robertam Akmentiņam.