Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Gaismas Ceļš
Dievs pār visiem dieviem
Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti


Izdrukai

Labklājības ministre joprojām iebilst pret Stambulas konvencijas ratificēšanu

5.aug.2020
Latvijas Kristigais radio/leta.lv


Labklājības ministre Ramona Petraviča joprojām neatbalsta to, ka Latvija ratificētu Stambulas konvenciju. Petraviča kā Labklājības ministrijas pārstāve Latvijas pievienošanos šai konvencijai tālāk nevirzīs. Stambulas konvencijai Saeimā nav balsu vairākuma.

Ministre norāda, ka "konvencija tiek pasniegta kā dokuments, kas aizsargā sievietes no vardarbības, [bet] mūsu valstī vardarbība nekad nav atļauta, mums attiecīgi likumos ir noteikta atbildība par vardarbības veikšanu". Petraviča arī piebilda, ka Latvija un tieši Labklājības ministrija ir ļoti daudz izdarījusi, lai vardarbība tiktu izskausta, un šajā jomā arī ir vērojami uzlabojumi, proti, sabiedrībā vairs nepastāv uzskats, ka par vardarbību būtu jāklusē. Stambulas konvencijas ratificēšana radījusi publisku viedokļu apmaiņu, kurā no politisko spēku un baznīcu pārstāvjiem, kā arī ekspertiem izskan pretēji viedokļi par šīs konvencijas mērķiem, saturu un nepieciešamību. Stambulas konvenciju joprojām nav ratificējušas septiņas dalībvalstis: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Slovākija un Lielbritānija.