Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Gaismas Ceļš
Dievs pār visiem dieviem
Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti


Izdrukai

Aicina ziedot jaunās grāmatas “Brāļu draudze” izdošanai

11.sep.2020
Latvijas Kristigais radio/facebook.com


Rīgas evaņģēliski luteriskā Misiones draudze izsludina jaunu mērķziedojuma projektu, lai varētu izdot jaunu grāmatu. Tās autors ir Misiones draudzes mācītājs, teologs, vēstures doktors un jaunā LKR raidījuma “Brāļu draudžu mantojums” vadītājs Gundars Ceipe.

Grāmatas nosaukums ir “Brāļu draudze”. Šī grāmata vēsturiskā un mūsdienu skatījumā vēstīs par Brāļu draudzi tās apustuliskajā griezumā un globālā tvērumā. Tiks apskatīta arī Brāļu draudzes kustība Latvijā. Grāmatā ir daudz jaunas informācijas un svaigs skatījums uz kristietību kopumā. Tās redaktors ir teologs un komponists Ingmars Zemzaris.
Rīgas ev. lut. Misiones draudze    
Reģ. nr. 90000088969
banka: SEB, kods:UNLALV2X
konts: LV 76 UNLA 005 0000 5792 52
Ziedojuma mērķis: mērķziedojums grāmatai