Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele
Kas ir cilvēks - Vai zobena vara būt laba?
Ja mani ļaudis - Viņa likumi, mana dziesma
Gaismas ceļš - Reformācijas reformācija Anglijā, Kveikeri
Laika Zīmes - Ticības piemērs


Izdrukai

Tieslietu ministrija turpinās atbalstīt sakrālā mantojuma saglabāšanu

15.okt.2020
Latvijas Kristigais radio/leta.lv


Tieslietu ministrija (TM) turpinās aktīvu sadarbību ar baznīcas pārstāvjiem, kā arī sekmēs sakrālā mantojuma saglabāšanu, 14.oktobra Reliģijas lietu konsultatīvās padomes sēdē, sacīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).
Sēdē tika diskutēts par sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā pieejamo un plānoto finansējumu, uzsverot, ka reliģiskās organizācijas apzinīgi veic remontdarbus, kas saistīti ar ēku restaurāciju. Bordāns pārrunāja atbalsta iespējas sakrālā mantojuma saglabāšanas nodrošināšanā, piešķirot papildu finansējumu, īpaši šajā laikā, kad ir samazinājušās baznīcu iespējas finansēt baznīcu glābšanu un restaurāciju. Baznīcu vadītāji iepazīstināja Bordānu ar jautājumiem, kas prasa neatliekamu risinājumu, proti, reliģiskajām organizācijām noteiktās gada pārskata sagatavošanas kārtības pārskatīšana, jautājuma par ziedojumu aplikšanu ar nodokļiem izvērtēšana, garīgā personāla ienākumu un valsts sociālās apdrošināšanas problemātika. Tāpat dalībnieki apmainījās ar pieredzi saistībā ar valsts sniegto atbalstu baznīcu personālam, atzīmējot pozitīvo sadarbību no visām iesaistītajām pusēm.