Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Laika Zīmes - Rotkaļi pret kristiešiem
Ko par to saka Bībele?
Kas ir Cilvēks - Kultūras mandāts
Ja Mani ļaudis Dieva - žēlastība noskumušajiem
Gaismas Ceļš
Ko par to saka Bībele?


Izdrukai

Ogres kristiešu draudžu mācītāji vienojas kopīgā valsts svētku dievkalpojumā

19.nov.2020
Latvijas Kristigais radio


Reģionālās televīzijas kanālā 18.novembrī tiešraidē tika aizvadīts Ogres kristiešu draudžu mācītāju kopīgs valsts svētku dievkalpojums. Uzrunas sacīja trīs konfesiju mācītāji un muzikālo daļu nodrošināja Ogres luterāņu un baptistu draudžu mūziķi.

Ogres kristiešu draudzes “Vārda Spēks” mācītājs Agris Ginko atgādināja, ka Latvijas valsts robežas ir nospraudis Dievs un Viņš joprojām ir nomodā par mūsu zemi. Mācītājs mudināja pazemoties Tā Kunga priekšā, atgriezties no saviem grēkiem, lai Viņš varētu dziedināt zemi. Dievs savu mīlestību ir apliecinājis caur savu Dēlu Jēzu Kristu, bet mums pašiem ir jāgrib tam atsaukties. Savukārt Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars aicināja neaizmirst Debesu valstību un tās likumus, tiecoties pēc labklājības pašu zemē. Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs uzsvēra nepieciešamību palikt Kristū un Viņa mīlestībā. Uzvaras var izcīnīt tikai mīlestībā pret tēvzemi, tuvāko un Dievu.