Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele
Kas ir cilvēks - Vai zobena vara būt laba?
Ja mani ļaudis - Viņa likumi, mana dziesma
Gaismas ceļš - Reformācijas reformācija Anglijā, Kveikeri
Laika Zīmes - Ticības piemērs


Izdrukai

Iesniegta Latvijas bīskapu atbalsta vēstule Saeimas deputātiem par Satversmes, Ģimenes un kristīgo vērtību aizstāvību

19.nov.2020
Latvijas Kristigais radio/dievssvetilatviju.info


Šī gada 18.novembrī Latvijas kristīgo konfesiju un draudžu vadītāji iesnieguši kopīgu pateicības vēstuli Saeimas deputātiem par ģimenes vērtību aizstāvību saistībā ar lēmumu neatbalstīt tālākai skatīšanai Saeimā Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Viendzimuma partneru reģistrēšana”.

Vēstules autori norāda, ka arī Latvijas Republikas Satversmē ir teikts, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un plaši apspriests Latvijas sabiedrībā, un šāds lēmums atspoguļo mūsu valsts pamatvērtības. Vēstulē tiek vēlēta Dieva svētība atbildīgajā valsts vadīšanas darbā un pausts atbalsts arī turpmāk iestāties par ģimeniskām un kristīgām vērtībām. Pateicība tika veltīta 55 deputātiem, kuri atbalstīja 29.oktobra Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmumu neatbalstīt tālākai skatīšanai Saeimā Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Viendzimuma partneru reģistrēšana”. Pateicības vēstuli parakstīja: Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks, Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas superintendants Edgars Šneiders, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, Latvijas Vasarsvētku draudžu centra bīskaps Nikolajs Gribs, draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Pestīšanas armijas Latvijā Reģionālais vadītājs Dāvids Kotrikadze, Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra “Dzīvības avots” bīskaps Rufus Adžiboije un Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” organizators un draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs Mārcis Jencītis.