Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ja Mani ļaudis - Tā Kunga varenība
Evaņģēliskās draudzes ceļš līdz reformācijai IV
Ko par to saka Bībele?
Laika Zīmes


Izdrukai

Izveidota Ogres novada reliģisko lietu komisija

22.feb.2021
Latvijas Kristigais radio/ogresnovads.lv


Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 18.februārī deputāti pieņēma lēmumu par Ogres novada reliģisko lietu komisijas izveidošanu. Komisijas sastāvā iekļauti Latvijā atzītu un Ogres novada administratīvajā teritorijā pārstāvētu reliģisko organizāciju pārstāvji.

Komisijas darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām novada administratīvajā teritorijā, īstenot padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Ogres novada pašvaldības domei un izpildvarai, kā arī izglītības iestādēm risināt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām un draudžu dzīvi, paust un integrēt teoloģiskās nostādnes jautājumos un pārstāvēt draudžu intereses Ogres novada pašvaldībā.