Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 Izdrukai

Projektā “PROTI un DARI!” sniegts atbalsts gandrīz 40 jauniešiem

22.okt.2021
Latvijas Kristigais radio/caritas.lv


Nodibinājums “Caritas Latvija” divus gadus darbojās projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā kā Rīgas pašvaldības stratēģiskais partneris. Projekta mērķa grupa bija NEET jaunieši (t.i., jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu) vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Savukārt projekta mērķis bija attīstīt šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Katram jaunietim bija divas atbalsta personas – mentors un programmas vadītājs. Tika sastādīta individuāla programma. Divu gadu laikā “Caritas Latvija” atbalsts tika sniegts 39 jauniešiem, tajā skaitā arī septiņiem romu jauniešiem, kā arī trīs jaunietēm, kuras nesen pārcēlušās uz dzīvi Latvijā – no Lielbritānijas, Krievijas un Ēģiptes. Programmas rezultātā gandrīz puse no jauniešiem iesaistījušies darba tirgū, daudzi – arī kāda dienas centra vai NVO darbībā.