Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Jaunatne ar Misiju Valdemārpilī rīko nometni skolotājiem

19.mai.2022

Latvijas Kristigais radio/form.jotform.com


Jaunatne ar Misiju Valdemārpilī no 18. līdz 21.jūlijam rīko nometni jebkura priekšmeta skolotājiem, kuri māca skolēnus dažādos vecumposmos. Kā lektore kalpos “Latvijas kristīgās alianses bāreņiem” valdes priekšsēdētāja un speciāliste Vēsma Sandberga.


Vēsma ir profesionālo programmu VIP, KETBA, TBRI un AIRI vecākiem trenere. Nometnē būs lekcijas par tādām tēmām kā kompleksa attīstības trauma (KAT) un tās ietekme uz bērnu smadzenēm un pārējām sistēmām, piesaistes veidi, kā veicināt bērna apzināto drošību - ķermeņa stiprināšana, saiknes veidošana, uzvedības koriģēšana, sliktas uzvedības iemesli bērniem ar KAT, nomierināšanās metožu apgūšana un citas. Būs arī lekcijas un grupu darbs personīgajai garīgajai izaugsmei, kā arī laiks kopīgi slavēt Dievu un aizlūgt. Pēc nometnes tiks izsniegts sertifikāts par apgūtajām tēmām un stundām. Dalībnieku skaits ir ierobežots (ne vairāk par 20 cilvēkiem). Pieteikšanās nometnei. Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas uz e-pastu tiks nosūtīta papildu informācija.