Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (33.daļa)
Jēzus gribēja, bet jūs negribējāt..
Ja Mani ļaudis: Svētie ir zuduši un ticīgo maz
Nebēgt, bet pastāvēt
Vai visi ticīgie būs Dieva valstībā?


Izdrukai

Noslēdzies Reformācijas atceres gads

8.nov.2017
Latvijas Kristigais radio


31. oktobrī ir noslēdzies Reformācijas atceres gads. Šai sakarā Pasaules Luterāņu federācija un Pontifikālā Kristiešu vienotības veicināšanas padome ir izdevušas kopīgu paziņojumu, kurā pateicas par garīgajām dāvanām, kas saņemtas šai laikā.

Pasaules Luterāņu federācija un Pontifikālā Kristiešu vienotības veicināšanas padome izsaka gandarījumu par daudzajiem kopīgajiem pasākumiem, kurus ekumeniskie partneri ir rīkojuši dažādās pasaules vietās. Tās ir lūgšanas, teoloģiskie saieti un publikācijas. Ir izteikta apņemšanās Dieva Gara vadībā turpināt kopējo ceļu pretim lielākai vienotībai saskaņā ar Kunga Jēzus Kristus gribu.