Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Laika zīmes - Evaņģēlijs un Kristība
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (98.daļa)
Kas ir cilvēks? - Jauns radījums: Dieva stratēģija
Ja Mani ļaudis: Izraēla Dievs ir tautu tiesnesis


Izdrukai

Pensilvānijas apgabala zīmogā tiek atstāts krusts

9.aug.2019
Latvijas Kristigais radio/christianpost.com


ASV Federālā apelācijas tiesa vienbalsīgi nolēmusi, ka Pensilvānijas apgabala zīmogā arī turpmāk var palikt kristiešu simbols – krusts. Ar šo lēmumu noraidīts zemākās tiesu instances spriedums, kas bija par labu ateistu organizācijas sūdzībai.

Tiesas pārstāvji uzsver, ka ticībai ir bijusi liela nozīme amerikāņu tautas vēsturē. Tādēļ ir pareizi, ka Pensilvānijas reģiona vadība saglabā simbolus un turpina godāt vēsturi un kultūru. ASV Augstākās tiesas lēmums piešķir “konstitucionalitātes prezumpciju” reliģiskiem pieminekļiem, praksei un simboliem, kas atrodami valdības īpašumos.