Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Indijas Augstākā tiesa atzīst cilvēka reliģiskās izvēles brīvību

23.mar.2020
Latvijas Kristigais radio/invictory.org


Indijas Augstākā tiesa ir pieņēmusi lēmumu, kas atzīst cilvēka reliģiskās izvēles brīvību. Likums turpmāk neierobežos reliģiskās pārliecības maiņu un brīvi varēs konvertēties, piemēram, no hinduisma kristietībā.

Marta vidū Deli Augstākā tiesa noraidīja hinduistu nacionālās partijas Bharatija Džanata līdera prasību aizliegt reliģisko konvertāciju. Džanats uzskata, ka kristīgās organizācijas iebaida un uzpērk trūcīgos hinduistus, lai tie konvertētos kristietībā. Tāpat viņš norāda, ka šāds lēmums apdraud hinduismu Indijā. Dažos štatos Indijā spēkā ir likumi, kas aizliedz konvertāciju citā reliģijā. Tiesneši prasību noraidīja, pamatojoties uz cilvēka sirdsapziņas brīvību. Pēc pēdējiem statistikas datiem Indijā ir 2,3% kristiešu no visiem iedzīvotājiem.