Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Gaismas Ceļš
Dievs pār visiem dieviem
Anabaptisti Reformācijas laikā 16.gs. sākumā
Gaismas Ceļš: Valdensiešu skolas un anabaptisti


Izdrukai

Komunisms kā drauds kristiešiem pastāv arī šodien

29.jūn.2020
Latvijas Kristigais radio/invictory.org


Bezpeļņas organizācija "Korejas mocekļu balss" atklājusi piemiņas plāksni "Komunisma nezināmie mocekļi", pievēršot uzmanību tam, ka komunisms pasaulē vēl ir dzīvs. Prezentēta arī brošūra "Komunisms nav miris" kā mācību līdzeklis ticīgajiem.

Iepriekš izdotajā grāmatā "Markss un sātans" aplūkota draudzes vēsture komunisma apstākļos un liecības no mūsdienu kristiešiem. Sākot no 1921.gada, ateistiskie un marksistiskie režīmi ir nogalinājuši 25-30 miljonus kristiešu. Arī šodien vairāk nekā trīs miljardi kristiešu dzīvo zem komunisma ideoloģijas spaida. Kristus liecinieki Kristus dēļ zaudē savu laicīgo dzīvību, lai iemantotu mūžīgo. Šodien pasaulē komunistiskās valdības ir Ķīnā, Vjetnamā, Laosā, Ziemeļkorejā, un Kubā, bet komunisma ideoloģija ir dzīva arī Indijā, Eritrejā un Nepālā. Piemēram, Eritrejā daudzi kristieši cieš ieslodzījumu kravas konteineros, tomēr, neskatoties uz vajāšanu, kristietība ir stipra un apliecinoša. Arī Latvijā kristieši piedzīvoja vajāšanu no komunistu režīma Padomju Savienībā. Daudzviet, piemēram, Ukrainā vajāšana bija vēl plašāka. Redzami ir tapuši Dieva Vārdi, kas apliecina, ka elles vārtiem nebūs draudzi uzvarēt.