Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Laika Zīmes
Ko par to saka Bībele
Ja mani ļaudis
Gaismas ceļš: Reformācijas reformācija Anglijā, baptisti II
Reformācijas reformācija Anglijā. Puritāņi. Brownisti


Izdrukai

Izraēlā arheologi atrod pravieša Jeremijas laika zīmogu

8.mar.2021
Latvijas Kristigais radio/cnl.news


Jaunākie arheoloģiskie pētījumi Izraēlā ļauj secināt, ka Bībelē – Vecajā Derībā minētais pravietis Jeremija ir vēsturiska personība. Tam par liecību kalpo Dāvida pilsētā Jeruzalemē atrasts sens zīmogs, kas varētu būt piederējis tā laika valsts rakstveža dēlam Gemarjam.

Gemarja, valsts rakstveža Šafana dēls bija viens no tiem, kas lūdza Jūdas ķēniņam Jojakīmam nesadedzināt pravieša Jeremijas rakstu tīstokli (Jeremijas 36.nod.). Lai gan vēl notiek diskusijas pētnieku vidū, tiek uzskatīts, ka ir atrasti arī Jeremijas drauga un rakstveža Baruha zīmogi. Kā norāda arheologi, aizvien jaunie atklājumi palīdz pierādīt Bībeles autentiskumu un to, ka tā nav tikai garīgu principu grāmata, bet satur būtiskas vēstures liecības.