Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Laika Zīmes
Ko par to saka Bībele
Ja mani ļaudis
Gaismas ceļš: Reformācijas reformācija Anglijā, baptisti II
Reformācijas reformācija Anglijā. Puritāņi. Brownisti


Izdrukai

Ukrainā izsludina lūgšanas un gavēni pret kara draudiem pierobežā

8.apr.2021
Latvijas Kristigais radio/invictory.org


Ukrainas evaņģēlisko protestantu baznīcu padome izteikusi aicinājumu visiem kristiešiem vienoties lūgšanās un gavēnī pret pieaugošajiem kara draudiem pierobežā. Dievs ir devis ticīgajiem varu caur lūgšanu sakaut ienaidnieka nodomus, teikts padomes paziņojumā.

Lūgšanu un gavēņa laikam izvēlētas rakstuvietas no Bībeles ''Daudz spēj taisna cilvēka cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā" (Jēkaba 5:16); ''Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu To Kungu, un Viņš paklausīja un mani atsvabināja (...)''Visas tautas bija aplenkušas mani, bet Tā Kunga Vārdā es viņus izdeldēju. (...) Mani grūstin grūda, lai es kristu, bet Tas Kungs man palīdzēja. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans Glābējs." (Psalmi 118:5,10-14) Kristieši tiek aicināti organizēt lūgšanu sapulces, kā arī tikties mazajās grupās un pulcēties ģimenes lokā.