Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele?
Laika zīmes - Ķēniņa drēbes neglābj
Ja Mani ļaudis - Kur tu vēlies būt?
Gaismas Ceļš


Izdrukai

Svētais Krēsls izdevis Notu par starptautiskās finansu sistēmas reformu

27.Oktobris
Latvijas Kristīgais radio/radiovaticana.org

 

24. oktobrī Svētā Krēsla preses zālē tika prezentēta Pontifikālās padomes „Taisnība un miers” izdotā Nota par starptautiskās finansu sistēmas reformu. Notā tiek piedāvāts izveidot sabiedrisko autoritāti, kam minētajā jautājumā piederētu universāla kompetence. Izdarot šī dokumenta kopsavilkumu, var izcelt vairākus punktus. Vispirms – par Pasaules līmeņa sabiedriskās autoritātes izveidošanu, kas kalpotu kopējam labumam. Dokumentā norādīts, ka vairāk nekā miljardam pasaules iedzīvotāju iztikas minimums šodien ir tikai nedaudz vairāk par vienu dolāru dienā. Ir palielinājusies nevienlīdzība, pieaugusi spriedze un migrācijas plūsmas. Nav pieļaujama dažu valstu attīstība uz citu valstu rēķina. Tekstā kā viens no galvenajiem krīzes cēloņiem izcelts tāds ekonomiskais liberālisms, kas nav pakļauts likumiem un kontrolei.


Notā tiek nosodīti monetārie un finansiālie tirgi, kam pārsvarā ir spekulatīvs raksturs, un kas grauj patieso ekonomiku, jo īpaši nabadzīgajās valstīs. Nosodījumu izpelnījusies arī tāda pasaules ekonomika, kurā aizvien vairāk dominē utilitārisms un materiālisms, ko raksturo pārmērīga kredītu un spekulatīvu vērtspapīru ekspansija, kas ir radījusi uzticības krīzi. Jaunajā padomes „Taisnība un miers” notā norādīts, ka tirgum ir jākalpo cilvēka personai, ka galvenā vieta tajā ir jāierāda ētikai un saprātīgai finanšu politikai.