Tiešraide
Rīga: 101.8 FM
13:00Mūzika un ziņas17:10Dodies misijā
Viesturs Knopkens
19:00Atver acis
Eva Ālere
19:30Mūzika krievu valodā20:00Pa Bībeles lappusēm  Vernon McGee ("Thru The Bible")20:30Atvērtas debesis  krievu val.21:00Uzticīgie draugi   krievu val.
Valentīna Larionova
21:15Saldā miedziņā21:30Vakara svētbrīdis22:00Vērtību Rīga  Atk.
Sendija Burka