Tiešraide
Rīga: 101.8 FM
18:35Mūzika19:30Mūzika krievu valodā20:00Pa Bībeles lappusēm20:30Atvērtas debesis  krievu val.21:00Uzticīgie draugi   krievu val.
Valentīna Larionova
21:15Saldā miedziņā21:30Vakara svētbrīdis22:00Ja Mani ļaudis   atk.
Tālivaldis Tālbergs
22:45Mūzika23:00Grāmatas lasījums  atk.
Maira Ošeniece
23:30Mosties, Latvija!  atk.
Modris Ozolinkevičs
23:45Mūzika00:00Kas ir cilvēks?  atk.
Tālivaldis Tālbergs, Juris Doveiko, Ojārs Audze
00:45Mūzika01:00Uzvaras gājiens  atk.
Rolans Bračš
01:25Mūzika