Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Mērķis

Palīdzēt izprast Bībeli kā Dieva vēsti cilvēcei. Veicināt dažādu kristīgo konfesiju un kristiešu sadarbību.

 

Garīgais princips

 

Savā darbībā par vienīgo mērauklu uzskatīt Bībeli, kā Dieva iedvesmotu, nekļūdīgu, autoritatīvu vārdu.

 

Uzdevums

 

LKR uzdevums ir, atzīstot Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un vienīgo Pestītāju, pasludināt Viņa evaņģēliju Latvijas iedzīvotājiem.

 

LKR garīgo programmu īsteno, veidojot sekojošus raidījumus:

 • Bībeles tekstu lasījums;
 • Bībeles tekstu apceres un svētrunas;
 • kristīga satura literāru darbu lasījums;
 • dažādu žanru un stilu kristīgo mūziku;
 • izglītojošus raidījumus;
 • raidījumus bērniem;
 • raidījumus par dažādām problēmām sabiedrības dzīvē;
 • informāciju par kristīgo konfesiju draudžu dzīvi Latvijā un pasaulē;
 • tiešā ētera raidījumus ar klausītāju piedalīšanos;
 • ziņu raidījumus un reklāmas.

Starpkonfesionāsadarbība

 1. LKR kā starpkonfesionāla kristiešu sadarbības forma aicina atzīt dažādu konfesiju kristiešus par vienas Kristus miesas locekļiem. 
   
 2. LKR savā darbā aicina dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjus savstarpēji respektēt vienam otru.
   
 3. LKR savā darbā aicina pilnīgi atturēties no konfesiju atšķirību izraisītu pretrunu un nesaskaņu iztirzāšanas ēterā.
   
 4. LKR aicina dažādu konfesiju kristiešus būt vienotiem, sludinot Evaņģēliju.