Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele
Kas ir cilvēks - Nesatricināmās valstības mantinieki
Ja mani ļaudis - Patiesa atzīšana
Gaismas ceļš - Reformācija Livonijā 16.gs. 1.daļa
Laika Zīmes - Dieva un cilvēka brīvā izvēle
Ko par to saka Bībele


Izdrukai

Mērķis

Palīdzēt izprast Bībeli kā Dieva vēsti cilvēcei. Veicināt dažādu kristīgo konfesiju un kristiešu sadarbību.

 

Garīgais princips

 

Savā darbībā par vienīgo mērauklu uzskatīt Bībeli, kā Dieva iedvesmotu, nekļūdīgu, autoritatīvu vārdu.

 

Uzdevums

 

LKR uzdevums ir, atzīstot Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un vienīgo Pestītāju, pasludināt Viņa evaņģēliju Latvijas iedzīvotājiem.

 

LKR garīgo programmu īsteno, veidojot sekojošus raidījumus:

 • Bībeles tekstu lasījums;
 • Bībeles tekstu apceres un svētrunas;
 • kristīga satura literāru darbu lasījums;
 • dažādu žanru un stilu kristīgo mūziku;
 • izglītojošus raidījumus;
 • raidījumus bērniem;
 • raidījumus par dažādām problēmām sabiedrības dzīvē;
 • informāciju par kristīgo konfesiju draudžu dzīvi Latvijā un pasaulē;
 • tiešā ētera raidījumus ar klausītāju piedalīšanos;
 • ziņu raidījumus un reklāmas.

Starpkonfesionāsadarbība

 1. LKR kā starpkonfesionāla kristiešu sadarbības forma aicina atzīt dažādu konfesiju kristiešus par vienas Kristus miesas locekļiem. 
   
 2. LKR savā darbā aicina dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjus savstarpēji respektēt vienam otru.
   
 3. LKR savā darbā aicina pilnīgi atturēties no konfesiju atšķirību izraisītu pretrunu un nesaskaņu iztirzāšanas ēterā.
   
 4. LKR aicina dažādu konfesiju kristiešus būt vienotiem, sludinot Evaņģēliju.