Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ja Mani ļaudis - Tā Kunga varenība
Evaņģēliskās draudzes ceļš līdz reformācijai IV
Ko par to saka Bībele?
Laika Zīmes


Programma

Piektdiena, 12. marts
00:00Atver acis!  atk.
Eva Ālere
00:30Mūzika01:00Kristus mūzikā  atk.
Uldis Liepiņš
01:30Mūzika07:00Himna07:02Rīta muzikāli informatīvā programma08:30Mosties, Latvija
Modris Ozolinkevičs
08:45Mūzika un ziņas09:30Grāmatas lasījums09:45Mūzika10:00Bībeles lasījums10:05Mūzika10:15Lasījums no Jaunās Derības10:20Mūzika un ziņas11:30Zvans mācītājam11:40Mūzika12:00Kas ir cilvēks?
Tālivaldis Tālbergs, Juris Doveiko
13:00Pēcpusdienas programma18:00Ko par to saka Bībele
Tālivaldis Tālbergs, Jānis Ozolinkevičs, Juris Doveiko
19:00Mūzika20:00Mūzika krievu valodā20:30Atvērtas debesis  krievu val.21:00Saldā miedziņā21:15Mūzika21:30Vakara svētbrīdis22:00Būsim kopā atk.
Aija Sniķere
23:00Grāmatas lasījums  atk.23:15Mūzika23:30Mosties, Latvija!  atk.
Modris Ozolinkevičs
23:45Mūzika
Programma nedēļai
Kristīgās ziņas