Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Kas ir cilvēks? - Dieva Jaunradīšanā patiesi pagremdēts
Laika zīmes - Sauls kļūst redzīgs
Ja Mani ļaudis - Ļaudis ar gļēvām sirdīm
Atbildes uz klausītāju jautājumiem
Gaismas Ceļš


Izdrukai

Visi raidījumi

Cilvēki mums līdzās

Raidījumu vada:
Iveta Škutāne

Ceturtdienās 17:15
Svētdienās 00:00 atkārtojums


Raidījums "Cilvēki mums līdzās" aicina klausītājus ielūkoties vietās, par kuru esamību mēs labprāt nemaz nevēlētos pat zināt.

Latvijā ir neskaitāmas patversmes, atkarību rehabilitācijas centri, ielas, pamesti grausti un 12 cietumi, kur ik mirkli atrodas mūsu līdzcilvēki, kuri kādā brīdī savā dzīvē ir nogriezušies pa nepareizo ceļu.
Un ir cilvēki, kuri paklausot Kristus aicinājumam, dodas uz šīm vietām, lai vienkārši būtu līdzās tiem, no kuriem bieži ir novērsušies gan viņu tuvinieki, gan draugi.

(Jāņa ev.13:34)
"Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs mīlat cits citu, kā Es jūs esmu mīlējis, lai jūs tāpat arī cits citu mīlētu."

(Mateja ev.25:36;40)
"Es biju kails un jūs mani apģērbāt, es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši."

(Jesajas 6:8)
"Kuru lai Es sūtu? kurš ies un runās par mums? Tad teicu: es te, sūti mani."

Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes