Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

Ko par to saka Bībele?
Laika zīmes - Ķēniņa drēbes neglābj
Ja Mani ļaudis - Kur tu vēlies būt?
Gaismas Ceļš


Izdrukai

Jūsu līdzdalība

Latvijas Kristīgais Radio Latvijā skan jau 25. gadus. Arī Jūs varat atbalstīt mūsu kopējo darbu evaņģēlija pasludināšanā visā Latvijā. Paldies Jums!

 

Telefons
Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 11, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 1,72 €.

Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 55, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā.


UZMANĪBU!

IZMAIŅAS ZIEDOJUMIEM BANKĀ.


Latvijas Pasts - IZMAIŅAS

Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio Jūs varat nodot katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi:
Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV54LPNS0001000000486


Bankas konti - IZMAIŅAS


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

 

Maksājumi par sludinājumiem un reklāmām
SIA "Vārds & Co"  Latvijas Kristīgais radio
Stabu iela 77a, Rīga, LV-1009
PVN reģ. Nr.: LV-40003037556
Norēķinu konts: LV39UNLA0002300700617
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X