Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Vairāk nekā 8000 ticīgo pievienojas adventistu draudzei Haiti

19.mai.2022

Latvijas Kristigais radio/adventisti.lv


Kopš šī gada janvāra adventistu draudzei Haiti ir pievienojušies vairāk nekā 8000 ticīgo. Pēc aprīlī aizvadītā evaņģelizācijas pasākuma divu nedēļu garumā draudzei pievienojās 1690 cilvēku. Pasākumu “Āmen, nāc Kungs, Jēzu” vadīja evaņģēlists Vanels Luisants. 


“Ir jākļūst nopietniem un jāgatavojas Jēzus drīzajai atnākšanai uz šo izmisuma pilno pasauli,” sacīja Luisants. “Jēzus var izglābt tavu ģimeni un atjaunot to, ko cilvēks pazaudēja Ēdenē. Mēs skatīsim Jēzu un dzīvosim kopā ar Viņu mūžīgi.” Visi Haiti adventistu universitātes studenti bija iesaistīti šī evaņģelizācijas pasākuma tapšanā. Viņi pirms pasākuma apmeklēja dažādas vietējās kopienas, lai informētu cilvēkus par iespēju apmeklēt pasākumu. “Mēs vēlamies, lai vēsts par Jēzus drīzo nākšanu turpina izplatīties arī pēc šī evaņģelizācijas pasākuma beigām,” sacīja Haiti ūnijas prezidents Pjērs Kaporals.