Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Daugavpils


12:10 – 12:55 Sarunu vada LKR DJ Linda Bagone

VALDIS KUDIŅŠ

Daugavpils pilsētas domes administrācijas Rīgas viroja vadītājs. 

 

 

 

ARVĪDS BARŠEVSKIS

Daugavpils Universitātes rektors, profesors.

 

 

  

EINĀRS ALPE

LELB Daugavpils diecēzes bīskaps.

 

 

 


13:10 – 13:55 Sarunu vada LKR DJ Kristīna Soloha

INĀRA GADZĀNE

Līksnas skolas Kristīgās mācības skolotāja.

  

ILZE BALTMANE

Latvijas Kristīgās studentu brālības Daugavpils grupas vadītāja.

 

 

 

BRIGITA VASIĻEVSKA

Daugavpils rajona padomes Priekšsēdētājas vietniece.

 

 

 


14:10 – 14:55 Sarunu vada LKR DJ Linda Bagone

ARNIS MAZIĻEVSKIS

Medumu, Grendzes draudžu prāvests, Sventes draudzes vikārs, Grīvas cietuma kapelāns.

 

 

INGA KREKELE

Organizācijas „Daugavpils rajona partnerība” koordinatore.

 

 

 

MUDĪTE KREKELE

Biedrības „Dienvidlatgales pašvaldību centra” direktora pienākumu izpildītāja.

 

 


15:10 – 15:55 Sarunu vada LKR izdevuma žurnāla "Tikšanās" galvenā redaktore Maira Ošeniece

VITĀLIJS KROITORS

Daugavpils adventistu draudzes mācītājs, Daugavpils cietuma kapelāns.

 

 

 

SERGEJS RUSAĻEJEVS

Daugavpils vasarsvētku draudzes „Otkrovenije” mācītājs, Grīvas cietuma kapelāns.

 

 


16:10 – 16:55 Sarunu vada LKR DJ Andris Suščiks

ANDRE VAN DER LEIJ

Pestīšanas armijas virsnieks.

 

 

 

GUNA VAN DER LEIJ

Pestīšanas armijas virsniece.

 

 

 

TATJANA JURINOVA

Vēstures skolotāja.

 

 

 

INNA SUHANCOVA

Daugavpils 16. vidusskolas 10. kl. skolniece.

 

 

 

SVETLANA GINBERE

Daugavpils 16. vidusskolas 10. kl. skolniece.