Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Jelgava


12:10 – 12:55 Sarunājās LKR programmas direktore Viktorija Slavinska

ANDRIS RĀVIŅŠ

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

 

 

 

JĀNIS OZOLINKĒVIČS

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps

 

 

 

AINA ROKJĀNE

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

 

 

RITA STŪRĀNE

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

 

 

 


13:10 – 13:55 Sarunājās LKR programmas direktore Viktorija Slavinska

MINTAUTS BUŠKEVICS

Aģentūras „Kultūra” direktors

 

 

 

DZIDRA OZOLIŅA

Jelgavas Septītās dienas adventistu draudzes Bībeles skolotāja, misijas kalpotāja

 

 

OSKARS BALODIS

Zaļenieku ev. lut. Zaļās draudzes Jauniešu darba vadītājs –

 

 

 


14:10 – 14:55 Sarunājās žurnāla Tikšanās galvenā redaktore Maira Ošeniece

LINDA LANGENFELDE

Jelgavas baptistu draudzes informatīvā izdevuma „Par mums” redaktore

 

 

OLAFS ŠĶERBERGS

Jelgavas baptistu draudzes Padomes priekšsēdētājs

 

 

 

JĀNIS TAUTVAITIS

Ozolnieku Vasarsvētku draudzes mācītājs, Jelgavas cietuma

kapelāns

 

 

SARMĪTE VĪKSNA

Jelgavas Reģionālā pieaugušo izglītības centra direktore

 

 

 


15:10 – 15:55 Sarunājās LKR DJ Linda Bagone

ARNIS VIZBELIS

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles priesteris

 

 

 

MARIJA RUŠČAKA

Jelgavas diecēzes Marijas leģiona māsa, viceprezidente, Svētdienas skolas vadītāja

 

 

ANTRA EMBREKŠA

Aizupes pamatskolas kristīgās mācības skolotāja

 

 

 

KRISTĪNE OZOLIŅA

Jelgavas ev. lut. Sv. Annas draudzes padomes locekle

 

 

 


16:10 – 16:55 Sarunājās LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs

RITA LASMANE

Latvijas Kristīgās studentu brālības Jelgavas grupas vadītāja

 

 

 

KRISTĪNE ZOTOVA

Latvijas Lauksaimniecības universitātes žurnāla „Plēsums”

korespondente

 

 

ARNIS SĪLIS

Apustuliskās draudzes „Platones Kristiešu centrs” mācītājs

 

 

 

AGRIS OZOLINKĒVIČS

Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītājs