Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Liepāja


12:10 – 12:55 Sarunājas LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs

SIMONA PETROVICA

Skolotāja, Liepājas daudzbērnu ģimeņu asociācijas „Dēkla” Liepājas biedrības pārstāve

 

 

BRIGITA DREIŽE

Liepājas pilsētas Domes eksperte ( NVO un sabiedrības integrācijas lietās), Projekta „Motivācijas skola” konsultante

  

 

JĀNIS BITĀNS

Liepājas Sv. Annas, Pāvilostas, Ziemupes draudžu mācītājs, Liepājas pašvaldības Reliģisko lietu komisijas priekšsēdētājs.

 

 


13:10 – 13:55 Sarunājas LKR programmas direktore Viktorija Slavinska

IVETA PŪĶE

Liepājas pilsētas sociālā dienesta direktore,

Liepājas Lutera ev. lut. draudzes locekle

 

 

EDGARS DEKSNIS

Liepājas baptistu Pāvila draudzes jauniešu darba koordinators

 

IEVA GRASMANE

Nodibinājuma „Fonda „Cilvēks cilvēkam”” sociālās aprūpes centra Pāvilostā pārstāve

 

 

MODRA RAČE

Nodibinājuma „Fonda „Cilvēks cilvēkam”” sociālās aprūpes centra Pāvilostā pārstāve.

 

 


14:10 – 14:55 Sarunājas LKR izdevuma žurnāla "Tikšanās" galvenā redaktore Maira Ošeniece

KRISTĪNE OZOLIŅA

Latvijas Kristīgās studentu brālības Kurzemes reģiona koordinatore

 

 

 

IVETA KALNIŅA

Liepājas Katoļu pamatskolas direktore

 

 

 

GATIS BEZDELĪGA

Latvijas Romas katoļu Baznīcas Dienvidkurzemes dekāns

 

 

 

GINTARS VĒZIS

Kurzemes bīskapijas ziņu portāla "katedrale.lv" fotokorespondents.

 

 

 


15:10 – 15:55 Sarunājas LKR dienas diktore Ingūna Ķikute

ANDRIS LANKA 

Liepājas Nācaretes baptistu draudzes padomes priekšsēdētājs

 

 

 

VALDIS SKUJIŅŠ

Liepājas pilsētas Domes Kultūras pārvaldes Pasākumu un reklāmas nodaļas vadītājs

 

 

ĒRIKA BIRZKOPA

Liepājas baptistu Ciānas draudzes locekle, Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrības „Helikons” valdes priekšsēdētāja.


16:10 – 16:55 Sarunājas LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs

Telefonintervija ar mūziķi – IGO

 

 

 

 

PĒTERIS KALKS

Liepājas Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcas mācītājs

 

 

 

IVO RODERTS

Adventistu Liepājas draudzes mācītājs