Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 Izdrukai

Sigulda


13:10 – 13:55 vada LKR programmas direktore
Viktorija Slavinska-Kostigova

Ilze Vilciņa – Siguldas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja

Dace Pleša – Siguldas pilsētas Kultūras nama vadītāja

Artis Gāga – saksofonists

Andris Grots – Siguldas Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs


14:10 – 14:55 vada LKR Dienas diktore Ingūna Ķikute

 

 

 

Eva Viļķina – Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja

Kristīne Freiberga – Ģimenes atbalsta centra vadītāja

Gunta Makarova – Speciāliste darbā ar ģimeni un bērniem

Agris Miķelsons – Latvijas baptistu Siguldas draudzes mācītājs


15:10 – 15:55 vada LKR DJ Andris Suščiks

 

 

 

Ivars Dreimanis – „Radio Sigulda” valdes priekšsēdētāja vietnieks un žurnālists

Ināra Miškina –„Siguldas Avīze” redaktore

 

 

 

Ingūna Millere – Siguldas draudzes „Jaunā paaudze” mācītāja un „Radio Sigulda” kristīgā raidījuma „Durvis” veidotāja


16:10 – 16:55 vada LKR DJ Kristīna Soloha

 

 

 

Ilze Goba – Invalīdu sabiedriskā organizācijas „Aicinājums Tev” sekretāre – lietvede

 

 

 

Liene Logina-Kurpniece – Invalīdu sabiedriskā organizācijas „Aicinājums Tev” šūšanas studijas pasniedzēja

 

 

 

 

Lilija Geža –Romas Katoļu baznīcas Siguldas draudzes locekle