Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Programma

Pirmdiena, 8. augusts
00:00Kā lai mēs tālāk dzīvojam?  atk.
Alvis Sauka
00:30Mūzika01:00Kristus mūzikā  atk.
Uldis Liepiņš
01:30Mūzika07:00Latvijas himna un lūgšana07:02Mūzika07:15Rīta konkurss07:30Telefonintervija07:45Pārdomas08:00Ziņas08:10Mūzika08:30Mosties, Latvija!
Modris Ozolinkevičs
08:45Mūzika09:00Kristīgās ziņas09:15Apsveikumi09:30Grāmatas lasījums09:45Mūzika10:00Bībeles lasījums10:15Mūzika un Bībeles lasījumi10:30Sinepju graudiņš10:35Mūzika un Bībeles lasījumi11:00Kristīgās ziņas11:10Mūzika un Bībeles lasījumi11:30Zvans mācītājam11:40Mūzika un Bībeles lasījumi12:00Nedēļas temats
Kristīna Soloha
13:00Mūzika un Bībeles lasījumi13:30Telefonintervija  atk.15:00Kristīgās ziņas15:10Mūzika un Bībeles lasījumi16:30Munises Lambertes grāmatas lasījums16:35Mūzika un Bībeles lasījumi17:00Ziņas17:15Brāļu draudzes mantojums
Gundars Ceipe
17:45Mūzika18:00Radio Svētdienasskola
Iveta Godiņa
18:45Mūzika19:00Atver acis
Eva Ālere
19:30Mūzika20:00Slavas un pielūgsmes mūzika20:30Atvērtas debesis21:00Saldā miedziņā21:10Mūzika21:30Vakara svētbrīdis22:00Nedēļas temats  atk.
Kristīna Soloha
23:00Grāmatas lasījums  atk.23:15Brāļu draudzes mantojums  atk.
Gundars Ceipe
Programma nedēļai
Kristīgās ziņas