Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Programma

Ceturtdiena, 11. augusts
00:00Teici To Kungu  atk.
Uldis Rožkalns
01:00Kāpēc gaidīt?  atk.
Dainis Pandars
02:00Nakts mūzika07:00Latvijas himna un lūgšana07:02Mūzika07:15Rīta konkurss07:30Telefonintervija07:45Pārdomas08:00Ziņas08:10Mūzika08:30Mosties, Latvija
Modris Ozolinkevičs
08:45Mūzika09:00Kristīgās ziņas09:15Apsveikumi09:30Grāmatas lasījums09:45Mūzika10:00Bībeles lasījuma ieraksts10:05Mūzika un Bībeles lasījumi10:30Sinepju graudiņš10:35Mūzika un Bībeles lasījumi11:00Kristīgās ziņas11:10Mūzika un Bībeles lasījumi11:30Zvans mācītājam11:40Mūzika un Bībeles lasījumi12:00Laika zīmes
Tālivaldis Tālbergs
13:00Mūzika un Bībeles lasījumi13:30Telefonintervija  atk.15:00Kristīgās ziņas15:10Mūzika un Bībeles lasījumi16:30Munises Lambertes grāmatas lasījums16:35Mūzika un Bībeles lasījumi17:00Ziņas17:15Balso par ģimeni
Asociācija “Ģimene”
17:45Mūzika18:00Bībele – mana autoritāte
Madara Irbe, Eva Mence
18:30Mūzika19:00Būsim kopā
Aija Sniķere
19:45Mūzika20:00Slavas un pielūgsmes mūzika20:30Atvērtas debesis  krievu val.21:00Saldā miedziņā21:10Mūzika21:30Vakara svētbrīdis22:00Laika zīmes  atk.
Tālivaldis Tālbergs
23:00Grāmatas lasījums   atk.23:15Balso par ģimeni  atk.
Asociācija “Ģimene”
Programma nedēļai
Kristīgās ziņas