Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Arhīvs

Uldis Rožkalns

Teici To Kungu

Raidījumu vada:
Uldis Rožkalns
Rīgas Sv. Marka draudzes mācītājs

Trešdienās 18.00

Otrdienās 1:30 atkārtojums

 

Rīgas Sv. Marka draudzes mācītāja svētapceres par dažādām Bībeles grāmatām un vēstulēm, brīdinājums par nevērību pret Dieva Vārda nopietno nozīmi mūsu dzīvēs un iedrošinājums paklausīt Dieva Vārda taisnībai.

 

Uldis Rožkalns: "Atceros, kādreiz "Vakara svētbrīži" bija stundu gari. Tad tie palika 30 minūtes. Par to es biju ļoti noskumis. To laikam Tālis redzēja un vienā otrdienā viņš man teica, lai izdomāju, par ko runāt un es dabūšu pusstundu ētera laiku. Un tā jau desmit gadus šajā raidījumā es brīvi izvēlos rakstu vietu un katrā otrajā trešdienā ir kāds psalms.  Mani iepriecina iespēja pirmkārt liecināt par Dievu, runāt pamatojoties Dieva Vārda patiesībā un vēl iepriecina iespēja darboties tieši Latvijas Kristīgajā radio."

 


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

3.aug.2022

ROMIEŠIEM 8:1

Ko nozīmē būt Jēzū un Kristū, un kā saprast Dieva apsolījumu Saviem 

bērniem, ka nebūs nekādas pazudināšanas? Par to runāsim šai raidījumā.


27.jūl.2022

100.PSALMS

Dieva Vārds aicina allaž pateikties Tam Kungam. Kā to realizēt ļoti praktiski savā dzīvē? Par to runāsim šai raidījumā.


20.jūl.2022

JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 15:9-14


13.jūl.2022

JEREMIJAS GRĀMATA 20:1-6


6.jūl.2022

APUSTUĻU DARBI 16:25-34

Cietumsargs vaicā Pāvilam un Sīlam, kas jādara, lai tiktu pestīts? Lai tas ir arī MŪSU jautājums, un arī atbilde ir MUMS ADRESĒTA.


29.jūn.2022

PSALMI 73:23-28

Ko nozīmē palikt pie Tā Kunga VIENUMĒR? Par to šajā raidījumā.


22.jūn.2022

JĀŅA 12:35-37

Jēzus brīdina, ka gaisma arī pie mums ir vēl mazu brīdi. Runa ir par PATIESO GAIŠUMU. Kā izmantot šo MAZO BRĪDI? Par to runāsim šai raidījumā.


15.jūn.2022

ECEHIĒLA 33:3-9

Katrs Dieva bērns, saskaņā ar Tā Kunga gribu, ir arī sargs savam brālim, kas, savu tuvāko brīdinot, glābj arī pats savu dvēseli.


8.jūn.2022

Atklāsmes grāmata 3:14-20

Velns piedāvā "sevišķas brilles" jeb redzējumu, kas nav patiesība, bet rada ilūziju, ka viss ir ļoti labi. Dieva Vārds ne vien parāda skaudro patiesību, bet arī rāda dzīvības un žēlastības ceļu.


1.jūn.2022

53.psalms

Ko nozīmē jēdzieni DIEVU MEKLĒT vai NO TĀ KUNGA ATKĀPTIES? Par to runāsim šai raidījumā, aplūkojot 53.psalmu.


25.mai.2022

FILIPIEŠIEM 1:27-30

Ko nozīmē Pāvila aicinājums vienprātīgi kopā cīnīties par evaņģēlija ticību? Vai tā ir arī mūsu ticība un – gatavība arī ciest?


18.mai.2022

MALEAHIJA 2:1-3

Ja Dieva Vārdu negodājam un neņemam vērā, tad Tas Kungs var vērst par lāstiem mūsu pašu svētības vārdus. Par to arī runāsim šai raidījumā.


11.mai.2022

2.KORINTIEŠIEM 11:1-4

Dieva Vārds brīdina, ka čūska nāks un sludinās citu Jēzu, citu Evaņģēliju un citu Garu. Vai esam nomodā, stingri turoties pie Dieva Vārda patiesības?


4.mai.2022

PSALMI 20:8-9

Vai esam stipri ar Tā Kunga Vārdu, paliekot Viņa Vārda patiesībā?


27.apr.2022

VĒSTULE ROMIEŠIEM 8:28

Ka mīlestība uz To Kungu savienojas ar paklausību Viņa aicinājumam?


20.apr.2022

JEREMIJAS 17:5-8

Vai mūsu sirdis, paļaujoties uz cilvēkiem, neatkāpjas no Tā Kunga? Kā turēties pie principa TĀ SAKA TAS KUNGS jeb TĀ IR RAKSTĪTS BĪBELĒ?


13.apr.2022

1.KORINTIEŠIEM 11-1

Vai mēs esam tai dinamikā un mērķtiecībā, uz kuru aicina Dieva Vārds ar apustuļa Pāvila lūpām un sirdi?


6.apr.2022

32.PSALMS 10-12

Vai mūsu cerība uz To Kungu ir pamatota Dieva Vārda patiesībā?


30.mar.2022

APUSTUĻU DARBI 27:20-26

Apustuļa Pāvila dzīvē ir situācija, kad vairākas dienas nav redzama ne saule, ne zvaigznes, liela vētra trako un zūd pēdējā cerība izglābties. Var būt, ka mēs piedzīvojam kaut ko līdzīgu. Bībele dod padomu, ko darīt līdzīgā brīdī. Ieklausīsimies šajā padomā arī mēs - ne tikai ar ausīm, bet arī ar sirdi!


23.mar.2022

JESAJAS 30:9-15

Tas Kungs aicina visus atgriezties, palikt mierā, tapt izglābtiem un mierā un paļāvībā atrast spēku. Dieva Vārds atgādina, ka atbilde gan Vecās Derības laikā, gan arī mūsu laikā var būt - MĒS NEGRIBAM. Kāda ir mūsu atbilde šim aicinājumam? Par to runāsim šajā raidījumā.


16.mar.2022

APUSTUĻU DARBI 13:5-12

Viltus pravietis cenšas prokonsulu novērst no ticības. Velns to dara arī tagad un cenšas arī mūs novērst no ticības. Ko īsti nozīmē NOVĒRSTIES NO TICĪBAS? Vai tā ir pievēršanās it kā Dieva vārdam, kas ir sagrozīts?


9.mar.2022

36.PSALMS 8-11

Dieva žēlastība ir brīnišķa, bet vai mēs ejam pie Viņa, vai esam KRISTOCENTRISKI ORIENTĒTI? Par to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


2.mar.2022

JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 11:25-26

Vai mēs tiešām ticam VISAM, KO SAKA TAS KUNGS, saskaņā ar Viņa Vārdu?


23.feb.2022

RAUDU DZIESMAS 3:39-40

Vai sūdzamies par līdzcilvēkiem un ļauno pasauli un tikai...? Tas Kungs gan aicina sūdzēties un pat ļoti sirsnīgi, bet – PAR SAVIEM GRĒKIEM.


16.feb.2022

LŪKAS 12:28-32

Vai esam mazajā ganāmajā pulciņā, kuru vada Tas Kungs, kas ir VIENĪGAIS CEĻŠ, PATIESĪBA UN DZĪVĪBA?


9.feb.2022

40.PSALMS 17-18

Dāvids runā par gavilēm un prieku, uz ko visi ļaudis tiek aicināti, meklējot To Kungu. Runa ir arī par pestīšanu, bet vai mēs pestīšanu saprotam kā grēku piedošanu, kas atklājusies Jēzū Kristū?


2.feb.2022

EFEZIEŠIEM 5:15-20

Pāvils aicina ikvienu cilvēku NEPADOTIES NEPRĀTAM, taču kā Bibliski pareizi izprast šo aicinājumu? Mēģināsim rast atbildi šīs dienas raidījumā, pamatojoties Dieva Vārdā.


26.jan.2022

JESAJAS 44:20-22

Vai, par daudz ko gribēdami būt skaidrībā, vēlamies piedzīvot arī GARĪGU SKAIDRĪBU, lai pārbaudītu, VAI TIE NAV MALDI, UZ KO ES PAĻAUJOS?


19.jan.2022

2.PĒTERA 3:15-18

Tas Kungs ar Pētera muti un sirdi aicina arī mūs sargāties no tā, ka ausīm tīkami maldi var aizraut līdzi un pievilt mūsu sirdis.


12.jan.2022

84.PSALMS 1-8

Šai raidījumā runāsim par Tā Kunga mīlestības pilno aicinājumu - dzīvot Viņa namā. Vai mēs esam gatavi atsaukties tam, ko saka Tas Kungs?


17.nov.2021

Ebreju 4,14-16

Apliecinot To Kungu saskaņā ar Viņa Vārdu, varam droši nākt pie Viņa žēlastības troņa.


10.nov.2021

Jesajas 55,6-11

Dieva Vārds veldzē un stiprina mūsu sirdis, līdzīgi, kā lietus un sniegs veldzē zemi un dara to auglīgu.


3.nov.2021

Galatiešu 5,7-10

Tas Kungs aicina mūs Savā Vārdā, bet velns māk ļoti veikli pamudināt it kā mazliet citā ceļā.


27.okt.2021

Ps. 51,12-14

Šim raidījumam lieku mazliet provokatīvu virsrakstu: "Dāvida lūgšana un viņa reformācija, jeb Dāvida ticības atjaunošanas svētki".


20.okt.2021

2.Pēt.3,13-18

Maldi ļoti bieži ir "līdzi aizraujoši" no tā brīdina apustulis Pēteris un šis brīdinājums ir visai svarīgs ikvienam no mums.


13.okt.2021

Daniēla 3,13-18

Pielūgt To Kungu - tas nozīmē arī nepielūgt to, ko Dievs aizliedz pielūgt, sacīdams:"Tev nebūs!"


6.okt.2021

Galat. 6,7-10

Pāvils atgādina arī šodien un arī mums, ka Dievs ņeļaujas apsmieties.


29.sep.2021

91.PS.1-7

Dievs glābj tos, kas ļauj sevi glābt. Kā tas ir apsolīts un kā tas notiek? Par to parunāsim šai raidījumā.


22.sep.2021

Filipiešu 1,27-30

Pāvils aicina dzīvot Kristus evaņģēlija cienīgi. Ko tas nozīmē un kā šo aicinājumu pareizi izprast?


15.sep.2021

1.Samuēla 12,18-25

Samuēls aicina bīties To Kungu un kalpot Viņam. Velns iedrošina  un aicina doties pretējā virzienā.


8.sep.2021

2.Tim. 3,12-15.

Bez Dieva Vārda patiesības, balstīšanās uz klints, un reizē - cīņas par evaņģēlija ticību, nav iespējama patiesa gudrība un pestīšana.


1.sep.2021

121.Psalms.

Tas Kungs vienmēr glābj tos, kuri ļauj sevi glābt, bet velns vienmēr piemāna ar savu saldo un viltus pilno runu.


25.aug.2021 Lūkas 18,15-21. Runāsim par bagāto vīru, kuru Tas Kungs nosauca par bezprāti. Vai tas nav atgādinājums arī mums?


18.aug.2021 Jesajas 44,20-22. Kā ir ar mūsu garīgo skaidrību, un vai tie nav maldi, uz ko paļaujamies?


11.aug.2021 Lk.22,39-46 Jēzus atgādina arī tagad un arī mums - lūgt Dievu, lai nekristu kārdināšanā


4.aug.2021 Ps.73,23-28 Vai varam sacīt kopā ar 73.psalma autoru:"Bet pie Tevis es palieku vienumēr"?


28.jūl.2021 1.Tim. 6,6-12 Pāvils atgādina, ka patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību.


21.jūl.2021 Maleahija 2,1-3 Tas Kungs brīdina, ka Viņš tiem, kas negodā Viņa Vārdu, pats var mest mēslus sejā.


14.jūl.2021 Acta 16,23-34 Pāvila un sīlas cietumsargam ir jautājums: "Kas man jādara, lai es tiktu pestīts?" Vai mums ir gan jautājums, gan pareizā atbilde?


7.jūl.2021 Ps.25,1-10 Dāvids atgādina to, ko pats ir piedzīvojis, ka piepildās Dieva apsolījums-neviens, kas uz Viņu gaida, nepaliks kaunā. Taču Dāvids arī brīdina, ka tie, kas vieglprātīgi atstāj To Kungu, noteikti paliks kaunā.


30.jūn.2021 Efeziešu 5,1-7 Vai sekojam Dievam kā viņa mīļie bērni? Pāvils uz to aicina ikvienu cilvēku, bet vai mēs šo aicinājumu izprotam un šim aicinājumam arī paklausam?


23.jūn.2021 Jeremijas 5,30-31 Pravieši sludina melus, un priesteri iet ar tiem roku rokā.. un kā mēs uz to reaģējam?


16.jūn.2021 1.Kor.11,1 Vai esam Kristocentriski orientēti, uz ko tik vienkārši un skaidri rāda Pāvils?


9.jūn.2021 107.Ps. 1-9 Cik svarīga ir savstarpēja laipnība, cieņa, pateicība - to ziņām. Bet kā ir ar mūsu pateicību Tam Kungam par Viņa laipnību?


2.jūn.2021


26.mai.2021


19.mai.2021 Jēkaba 4,1-10 Vai esam padevušies Dievam un velns no mums bēd? Vai nav otrādi - esam kompromisā ar velnu un dodamies prom no Tā Kunga?


12.mai.2021 1.Sam. 17,45 Arī mēs drīkstam būt kā jaunais Dāvids, kas drosmīgi stājas pretī velnam Dieva Gara un Dieva Vārda spēkā.


5.mai.2021 2.Korintiešu 11,1-4 Pāvils brīdina arī mūs, ka var tikt sludināts cits evaņģēlijs un cits Jēzus un mēs dabūjam citu garu, kas pieviļ un pazudina.


28.apr.2021 116. Ps.1-10 Tas Kungs mūs ir pirmais mīlējis, bet, vai mēs atsaucamies Viņa mīlestībai?


21.apr.2021 LK 6,46-49 Jēzus brīdina, ka ja saucam:"Kungs, Kungs", bet nedaram, ko Viņš saka, tad ejam pretī lielam postam.


14.apr.2021 Jesajas 2,9-22 Tas Kungs ļoti nopietni brīdina, ne vien ļaudis VD laikmetā, bet arī tagad un tieši mūs.


7.apr.2021 Acta 13,5-12 Velns mūs cenšas novērst no ticības uz Jēzu Kristu, pievēršot tagad tik populārajai it kā mīlestības pilnajai, bezkristus teoloģijai.


31.mar.2021 Ps.40,1-5 Vai esam gatavi gaidīt tieši un konkrēti uz To Kungu, lai piedzīvotu Viņa žēlastību?


24.mar.2021 Jāņa 15,14-19 Ko nozīmē būt par Jēzus draugiem un palikt Viņa mīlestībā?


17.mar.2021 2.Samuēla 12,13-16 Arī atzīst, nožēlots un piedots grēks var nest savas, ļoti nopietnas sekas.


10.mar.2021 Romiešu 8,28 Droši vien, Dieva Vārdu Rom.8,28 zinām no galvas un tomēr varam šajā Bībeles pantā iedziļināties atkal un atkal.


3.mar.2021 Ecehiēla 33,1-11 Tas Kungs atgādina, ka, ja nebūsim savu brāļu sargi un brīdinātāji, tad kopā ar viņiem varam aiziet bojā


24.feb.2021 Jāņa 12,35-37 Pasaule tik daudz kam tic. Tic gandrīz vai visam, bet netic uz Jēzu kā vienīgo glābēju. Kā ir ar mūsu ticību?


17.feb.2021 Ps.73,23-28 Dieva Vārds mūs brīdina ļoti nopietni un viennozīmīgi - ja atkāpjamies no Viņa neuzticībā, tad ejam pazušanas virzienā.


10.feb.2021 2.Korintiešu 12,7-10 Runāsim par dzeloni Pāvila miesā un Dieva spēku viņa nespēkā.


3.feb.2021 Jesajas 44,20-22 Tas Kungs brīdina, ka varam nenākt pie garīgās skaidrības un paļaujoties uz maldiem - tikt pievilti un pazudināti.


27.jan.2021 Galatiešu 5,7-10 Apustulis Pāvils brīdina, ka velns centīsies sajaukt domas un novirzīt no Patiesības ceļa arī mūs.


20.jan.2021 Ps.23. Runāsim par labi zināmo psalmu: "Tas Kungs ir mans gans" un ļoti iespējams, gūsim jaunas atziņas un žēlastības no Tā Kunga.


13.jan.2021 Atkl. 3,14-20 Cik bieži mēs esam kā kailais karalis no Andersena pasakas. Tas Kungs glābj no kauna un pazušanas ikvienu, kas ilgojas pēc Pestīšanas drānām.


6.jan.2021 Jesajas 41,10 Dievs vienmēr iedrošina un glābj tos, kas ļauj sevi glābt.


30.dec.2020 1.Psalms Dieva Vārds atgādina, ka ir tikai divi dzīves ceļi, kas ved uz mūžību. Kuru no tiem izvēlēsimies?


23.dec.2020 Jāņa 1,9-14 Dieva Dēls nāca Tēva sūtīts pie savējiem. Vai mēs piederam Jēzum un esam Viņa mazajā ganāmajā pulciņā?


16.dec.2020 Ebreju 4,14-16 Tuvu klāt ir Pestītāja dzimšanas nakts, bet vai mēs turamies pie Viņa apliecināšanas?


9.dec.2020 Raudu dziesma 3,37-40 Laikam visiem cilvēkiem, vairāk vai mazāk, bet gribās sūdzēties. Dieva Vārds atgādina, ka šis ir ļoti piemērots laiks sūdzēties par SAVIEM grēkiem un atgriezties pie Tā Kunga.


2.dec.2020 Efeziešu 5,15-20 Laikam visi piekritīsim Pāvilam, ka šīs dienas ir ļaunas, bet vai pieņemam lietišķi gudru padomu - kā šīs dienas izmantot?


25.nov.2020 1.Samuēla 28,5-11 Zauls, kas reiz izdeldēja mirušo garu izsaucējus un burvjus, pēc kāda laika pats izmanto mirušo garu izsaucējas pakalpojumus. Vai tas nav ļoti moderns stāsts


18.nov.2020 85.Ps.8-10 Kā allaž Valsts svētku periodā, runāsim par Dieva žēlastību un savu krišanu neprātā.


11.nov.2020 94.Ps. 12-19 Dievs pamāca un pārmāca, Viņš mīlestībā audzina, bet vai mēs pieņemam Viņa mīlestību un vai Viņa mīlestībā esam palikuši?


4.nov.2020 Filip 1,27-30 Pāvils atgādina ne vien par žēlastību uz Kristu ticēt, bet arī par žēlastību par Viņu ciest.


28.okt.2020 Jesajas 31,1-3 Dieva Vārds atgādina par bēdu neizbēgamību, gan arī brīdina no tām bēdām, kas nav no Dieva, bet var tikt piedzīvotas mūsu aplamo izvēļu dēļ.


21.okt.2020 2. Tim. 4,1-10 Pāvils raksta Timotejam un arī mums, ka viņš ticību ir turējis. Kā to saprotam un kā ir ar mūsu ticību?


14.okt.2020 PS 71.1-9 Tas Kungs izglābj tos, kas uz Viņu paļaujās un paliek Viņa Vārdā un Garā.


7.okt.2020 Galatiešu 6,7-10 Runāsim par Dievu To Kungu, kas neļaujas apsmieties. Vai šis atgādinājums nav tieši laikā un tieši mums?


30.sep.2020 Jeremijas 23,21-22 Runāsima par praviešiem, kurus Tas Kungs nav sūtījis, bet viņiem - lieta tomēr ir steidzīga


23.sep.2020 ACTA 20,17-30 Pāvils apliecina, ka viņš nav vainīgs nevienas dvēseles pazušanā. Vai arī mēs to varam sacīt pamatojoties Dieva Vārdā?


16.sep.2020 121. Psalms. Reiz iziedami no dzīves, būsim aizgājēji, bet kur mēs ieiesim?


9.sep.2020 2.Korintiešu 13,5 Pāvils brīdina, ka bez Kristus mūsos, esam nederīgi.


2.sep.2020 Cefanijas 3,1-5 Tas Kungs tagad brīdina ikvienu no mums Sava Vārda patiesībā. Klausīsimies kā Dievs to dara ar Sava pravieša Cefanijas muti.


26.aug.2020 2. Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina, ka visi, kas grib svētīgi dzīvot Kristū Jēzū arī tiks vajāti.


19.aug.2020 Maleahija 2,1-3 Vai to, ko saka Tas KUngs, mēs ņemam pie sirds vai.. laižam gar ausīm? Dievs brīdina, ka mūsu vieglprātīgai izvēlei var būt ļoti noietnas sekas.


12.aug.2020 1.Tes 5,16-25 Ko nozīmē Pāvila aicināums - būt priecīgiem vienmēr?


5.aug.2020 Ps.68,20-21 Ko nozīmē slavēt To Kungu diendienā? Vai mūsu priekštats nereti nav pretrunā ar to, ko pēc būtības saka bībele?


29.jūl.2020 1.Pētera 5,6-11 Ko nozīmē pazemoties apakš Dieva varenās rokas?


22.jūl.2020 Jesajas 38,1-5 Tas Kungs redz Hiskijas asaras un dzird viņa lūgšanu un atsaucās uz šo lūgšanu un raudāšanu. Kādas ir mūsu lūgšanas un cik patiesa ir mūsu raudāšana?


15.jūl.2020 2.Kor.11,1-4 Pāvils brīdina,ka velns arī mums piedāvās CITU JĒZU,CITU GARU UN CITU EVANĢĒLIJU, kuru modernais cilvēks labprāt pieņem sev par pazudināšanu.


8.jūl.2020 PS.20,8-9 Vai mūsu spēks ir Dieva Vārdā, vai kur citur?


1.jūl.2020 Ebreju 4,14-16 Kur ejam mēs? Vai tas ir Tā Kunga žēlastības tronis? Vai nedodamies pretējā virzienā?


24.jūn.2020 Jesajas 55,6-11 Ko nozīmē aicinājums meklēt To Kungu?


17.jūn.2020 2.Korintiešu 4,1-5 Pāvils atgādina, ka ja evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd.


10.jūn.2020 Ps.90,12 Mozus lūdz, lai Dievs viņu māca. Kas māca mūs? Vai tas ir Tas Kungs?


3.jūn.2020 Efeziešu 5,6-11 Pievilšana ar tukšām runām, vai tas nav ļoti moderni un ļoti bīstami?


27.mai.2020 1.Samuēla 12,18-25 Tas Kungs ar Samuēla lūpām brīdina arī mūs, ja tomēr darīsim ļaunu, tad aiziesim bojā.


20.mai.2020 Romiešu 12,9-18 Vai mūsu dzīvē daudz, kas nav liekuļots.. arī mūsu mīlestība uz Dievu?


13.mai.2020 81.Psalms. 9-15 Varbūt tieši tagad esam piedzīvojuši savu cietsirdību un Tas Kungs mūs aicina atgriezties Viņa mīlestībā.


6.mai.2020 Romiešu 8,28 Ko nozīmē - mīlēt Dievu?


29.apr.2020 Jesajas 41,10 Tas Kungs nevienu nepamet, bet cik bieži ir tā, ka mēs atkāpjamies no žēlīgā Dieva?


22.apr.2020 Efeziešu 5,15-17 Pāvils aicina dzīvot gudri un reizē izskaidro, ko kozīmē gudri dzīvot.


15.apr.2020 Ps.51,12-14 Šai svētapcerei gribētos likt virsrakstu:"Īstā lūgšana īstajā laikā."


8.apr.2020 ACTA 27,20-25 Tas Kungs atgādina arī mums, lielajā dzīves vētrā, ka neviens neies bojā, tikai kuģis. Vai mēs neesam tai kuģī, kas dodas pretībojā ejai?


1.apr.2020 Hozejas 13,1-9 Tas Kungs atgādina, ka vienīgi Viņš ir mūsu glābiņš un atbalsts.


25.mar.2020 2.Pētera 3,9-18. Pēteris brīdina klausītājus no tā, ka viņi tiktu maldu līdzi aizrauti pazušanas virzienā. Cik svētīgs šis brīdinājums ir tieši tagad un tieši mums.


18.mar.2020 73.Psalms. Asafs redzot šīs pasaules netaisnību, tomēr stipri turās pie Dieva paliekot Tā Kunga Vārda patiesībā. Kā ir tagad un ar mums?


11.mar.2020 Galatiešu 1,6-10 Patiesības evaņģēlijs glābj, bet it kā evaņģēlijs, kas uzlabots, papildināts un pārgrozīts - pieviļ un pazudina.


4.mar.2020 Jeremijas 20,1-6 Pašhūrs un Jeremija. Pravietis glābj, bet priesteris pazudina. Kurš no viņiem mums labāk patīk un kuram no šiem vīriem mēs īstenībā uzticamies?


26.feb.2020 Romiešu 5,1-5 Ja mums ir ticība, bet tā nav uz Kristu, paliekot Viņa Vārdā un Sv.Garā, tad šī ticība mūs nevis glābj, bet pieviļ un pazudina.


19.feb.2020 23.Psalms. Ja mūsu gans nav Tas Kungs, tad mūsu gans viennozīmīgi ir velns.


12.feb.2020 1.Timoteja 6,3-6 Pāvils atgādina Timotejam, ka - ja kāds māca ko citu.. Vai tieši tagad netiek dedzīgi mācīts tas, kas nav Kristus evaņģēlijs?


5.feb.2020 Jesajas 30,9-15 Jau pravietis Jesaja saka,ka reiz Jēzus tik apzīmēts kā apgrūtinājums. Vai tā nav tieši tagad un ar mums?


29.jan.2020 1.Kor. 10,12-14 Dievs brīdina tos, kas šķietās stāvam, no pēkšņa kritiena.


22.jan.2020 Ps.85-8-10 Tas Kungs brīdina ATKAL nekrist neprātībā. Vai tieši tas nav noticis tagad un ar mums?


15.jan.2020 2.Tim.4,1-10 Vai varam kopā ar Pāvilu no sirds sacīt: "ticību esmu turējis"?


8.jan.2020 Hozejas 9,1-3 Tas Kungs brīdina ikvienu no neprātīga prieka un netiklības algas.


1.jan.2020


15.jan.2020 2.Tim. 4,1-10 Vai varam kopā ar Pāvilu no sirds sacīt: "Ticību esmu turējis"?


8.jan.2020 Hozejas 9,1-3 Tas Kungs brīdina ikvienu no neprātīga prieka un netiklības algas.


1.jan.2020 1.Psalms. Divi dzīves ceļi. Kuru izvēlamies?


25.dec.2019 Lūkas 2,15-16 Runāsim par Dievbērnības stāvokli


18.dec.2019 Galat. 5,7-10 Vai esam tai gājienā, kas skaists Dieva acīs, bet var būt, ka šis gājiens ir pamests un velns aicina pa platu ceļu uz karstu vietu?


11.dec.2019 103. Psalms Šodien gribam nopietni pārdomāt- vai neesam pazaudējuši atslēgu uz žēlastību - Dieva bijāšanu?


4.dec.2019 Kolosiešu 2,5-8 Pāvils atgādina draudzei Kolosā un arī mums:"Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta". Vai neesam jau sagūstīti?


27.nov.2019 Jeremijas raudu dziesma 2,13-14. Vai arī mūsu posts nav kā jūra, jo tiek sludināti meli un māņi?


20.nov.2019 Romiešu 8,28 Šoreiz iedziļināsimies vienā Bībeles pantā un droši vien gūsim jaunas atziņas, kas pamatotas Dieva Vārdā.


13.nov.2019 1.Samuēla 15,22-23 Ja esam atmetuši Tā Kunga Vārdu, nemitīgi uzstādamies Viņa Vārdā, bet nebūdami Dieva Vārda patiesībā, tad Tas Kungs brīdina, ka arī mēs paši varam tikt atmesti.


6.nov.2019 2.Korintiešu 6,14-18 Vai tieši mēs un tieši tagad neesam tie, kas velk svešu jūgu kopā ar neticīgajiem?


30.okt.2019 Hozejas 9,1-2 Runāsim par tādu jēdzienu kā NETIKLĪBAS ALGA un daudz ko citu.


23.okt.2019 ACTA 5,1-11 Ko nozīmē melošana Svētajam Garam? Kā tā izpaužas un pie kā tā noved?


16.okt.2019 62.Psalms Vai Dāvida dziesma, kuru lasām 62.Psalmā, ir arī mūsu, ne tikai mutēs, bet arī sirdīs?


9.okt.2019 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina Timotejam un arī mums par katra Dieva bērna čiešanu neizbēgamību un čiešanu svētību arī.


2.okt.2019 Jeremijas 25,1-7 Vai nevar būt tā, ka mēs tagad kaitinām Dievu To Kungu? Šķiet, ka nē. Skatīsimies Rakstos.


25.sep.2019 2.Korintiešu 11,1-4 Pāvils atgādina, ka velns ļoti centīsies mūs pievilt ar CITU JĒZU, CITU GARU un EVAŅĢĒLIJU. Vai esam modri, vai sargāmies, vai stingri stāvam Dieva Vārda Patiesībā?


18.sep.2019 Maleahijas 2,1-3 Kādas sekas būs tam, ja negodāsim Dieva Vārdu? Bībelē ir atbilde.


11.sep.2019 Ebreju 4,14-16 Ļoti var būt, ka ejam bez bailēm, bet vai dodamies pie īstā žēlastības troņa?


4.sep.2019 130.Psalms Vai esam svētceļnieki, kas no dziļumiem piesauc To Kungu? Vai neesam citā ceļā, kur velns vilina un grib pazudināt?


28.aug.2019 Acta 20,17-32 Pāvils apliecina, ka viņš nav vainīgs nevienas dvēseles pazušanā. Vai apustulis ir tiesīgs tā sacīt un vai mēs drīkstam to pašu sacīt arī par sevi?


21.aug.2019 1.Mozus 3,1-8 Kā velns pievīla Ievu un Ādamu, tā viņš cenšas saldi pievilt arī mūs.


14.aug.2019 Atkl 3,14-20 Tas Kungs atgādina, ka tos, kurus Viņš mīl, Viņš arī pārmāca un pamāca.


7.aug.2019 68.Psalms 20-21 Ko nozīmē - slavēt To Kungu diendienā? Atbildi meklēsim Bībelē.


31.jūl.2019 2.Kor. 12,7-10 Tas Kungs gādā par Pāvilu savišķā veidā sakot, ka Pāvilam pietiek ar Tā Kunga žēlastību. Velns manipulē ar mums emocionāli nomotivējot, ka ar Tā Kunga žēlastību, (sevišķi, ja Dievs nedod to, ko gribam) ir par maz.


24.jūl.2019 Daniēla 3,13-18 Patiesi godāt To Kungu nozīmē arī nepielūgt, līdzīgi kā trīs jaunekļi Daniēla grāmatā, atsacījās pielūgt elku tēlu. Modernā pasaule tiek aicināta pielūgt visu ko.. un aiziet pazušanas virzienā.


17.jūl.2019 2.Tim. 2,12-17 Vai tiešām visi Dieva bērni piedzīvos pastāvīgas vajāšanas? Pāvils atgādija Timotejam un arī mums, ka jābūt uz to gataviem.


10.jūl.2019 1.Samuēla 12,18-25 Pravieša Samuēla dievišķi gudrā pedagoģija - tā būs mūsu šīsdienas raidījuma pamata tēma.


3.jūl.2019 Efeziešu 5, 6-11 Pāvils liek pie sirds sidiem Dieva bērniem pārbaudīt, kas Tam Kungam patīkams. Velns nāk ar citu programmu - vadies pēc tā, kas pašam patīk. Kurā no šīm programmām esam mēs?


26.jūn.2019 73.Psalms. Vai varam sacīt kopā ar Asafu skatā uz To Kungu - Bet pie Tevis es palieku vienumēr.


19.jūn.2019 1.Kor. 15,1-4 Esam kļuvuši ticīgi, bet vai tas nav bijis veltīgi, jo neesam palikuši Dieva Vārda patiesībā?


12.jūn.2019 Jeremijas 5,30-31 Dieva Vārds saka, ka briesmīogas un negantas lietas notiek šaja zemē. Vai mēs tam piekrītam un gribam, lai Tas Kungs glābj mūs, kā tos, kas ļauj sevi glābt?


5.jūn.2019


29.mai.2019


22.mai.2019 2.Kor 13,5 Pāvils aicina pārbaudīt sevi- vai stāvam ticībā uz Jēzu Kristu? Apustulis arī ļoti nopietni brīdina, ka citādi esam nederīgi.


15.mai.2019 1.Laiku 28,9-10 Dāvida aicinājums un vēlējums Sālamanam. Aplūkosim šo aicinājumu zinot, ka tas attiecās arī uz mums, kas esam savā vietā, laikā un telpā, bet Dieva Vārds ir dzīvs un skar ikviena sirdi, ja vien tā ir atvērta Tam Kungam.


8.mai.2019 2.Pētera 3,14-18 Maldi, agrāk vai vēlāk, aizrauj sev līdzi ikvienu, kas nestāv uz pamata. Kāds ir mūsu pamats un vai neesam jau maldu līdzi aizrauti?


1.mai.2019 20.Psalms 8-9 Spēks, kas glābj un spēks, kas pieviļ un pazudina. Kāds ir mūsu spēks? Kāds ir šī spēka pamats un avots?


24.apr.2019 Ebrēju 3,12-14 Vai arī mums nav neticības ļaunā sirds atkāpjoties no dzīvā Dieva? Atbildi meklēsim bībelē.


17.apr.2019 Hozejas 8,1-4 Dievs grib, lai mēs būtu sargi ar bazūni pie mutes, gatavi brīdināt un gatavi cīnīties par evaņģēlija ticību.


10.apr.2019 2.Korintiešu 4,1-5 Vai īstais evaņģēlijs, arī tagad, pēc būtības nav aizsegts ar visām no tā izrietošajām sekām?


3.apr.2019 Jeremijas 20,1-6 Jeremija nosauc priesteri Pašhūru interesantā vārdā - "briesmas visapkārt". Vai šis apzīmējums nav aktuāls arī tagad?


27.mar.2019


20.mar.2019


13.mar.2019 1.Kor.10,13-14 Vai mūsu stāvēšana nav šķietamība, bet īstenībā mēs krītam?


6.mar.2019 Jeremijas 26,1-9 Pravieša Jeremijas gavēnis un Lielā Lūdzamā diena. Kā tas izpaužas šī Dieva vīra dzīvē un kā mūsu dzīvē?


27.feb.2019 ACTA 27,20-25 Tas Kungs saka vīriem lielajā vētrā, ka neviens neies bojā, tikai kuģus. Vai paliekam Jēzū Kristū?


20.feb.2019 23.Psalms Pārdomāsim par Dievu kā labo Ganu un Dāvida apliecību, ka viņam netrūkst ne nieka. Kā tas ir ar mums?


13.feb.2019 Galatiešu 1,6-10 Pāvils brīdina no eņģeļveida mācītājiem, kuru lūpās svētība, bet pār kuriem lāsts. Ieklausīsimies šai svētīgajā brīdinājumā.


6.feb.2019 Jeremijas 1,4-20 Ko nozīmē "Tā Kunga izredzētība"?


30.jan.2019 Romiešu 12,9-18 Pāvils atgādina daudzas šķietami vienkāršas lietas, kas ir ļoti svarīgas ikvienam no mums.


23.jan.2019 27 Psalms Vai mūsu sirdis turas pie Dieva Vārda, paliekot pie principa: "Tā saka Tas Kungs"?


16.jan.2019 Kolosiešu 2,5-8 Ko nozīmē "Pieņemt Jēzu Kristu"?


9.jan.2019 Ecehiēla 33,11 Dievs aicina atgriezties no saviem ļaunajiem ceļiem. Vai šo aicinājumu saprotam Bībliski pareizi un vai tam arī paklausam?


2.jan.2018 Mateja 2,7-12 Šoreiz runāsim par Zvaigznes dienas notikumiem. Ko tie nozīmē tagad un mums?


26.dec.2018 1.Psalms Visbīstamākais bezdievīgo padoms ir tas, kas skan no kanceles.


19.dec.2018 Efeziešu 6,11-20 No velna viltībām izvairīties nav iespējams.Vai esam bruņoti ar VISIEM DIEVA IEROČIEM?!?


12.dec.2018 JEZAJAS 1,13-18 Dievs jau ar Jezajas lūpām brīdina no BEZDIEVĪBAS PILNA DIEVKALPOJUMA,kas pievelk un piemāna tieši ar to,ka ir krāšņs un svinīgs.


5.dec.2018 ACTA 20,26-32 Pāvils nebija vainīgs nevienas dvēseles pazušanā. Kā to pareizi saprast un vai drīkstam to attiecināt arī uz sevi?


28.nov.2018 Jesajas 41,10 Ko nozīmē neatkāpties no Tā Kunga?


21.nov.2018 Romiešu 8,28 Tas Kungs atgādina, ka mums tāpat kā Pāvilam, visas lietas var nākt par labu. Kā tas iespējams un kā to pareizi saprast?


14.nov.2018 Ps.85, 8-10 Tas Kungs pamāca kā svētkus svinēt. Vai ievērojam Viņa pamācības?


7.nov.2018


31.okt.2018 116. Psalms Dāvids saka: "Es mīlu To Kungu". Noteikti, ka arī mēs mīlam, bet vai tas ko mīlam, tiešām ir Tas Kungs?


24.okt.2018 Galatiešu 5,7-10 Vai nav tā, ka bijām Dievišķi skaistā gājienā, bet tagadējais gājiens arī ir skaists, velna acīs?!


17.okt.2018 Maleahija 2,1-3 Ja neņemam pie sirds un vērā Tā Kunga Vārdus, tad Tas Kungs brīdina, ka varam tikt nolādēti tādā veidā, ka Dievs vērš par lāstiem mūsu pašu svētības vārdus.


10.okt.2018 Galat 6,7-10 Tas Kungs aicina nepievilties, jo velns ļoti cenšas pievilt, ja iespējams, pat izredzētos.


3.okt.2018 12.Psalms Ko Bībliski nozīmē jēdziens "Būt ticīgam"?


26.sep.2018 Atkl. Grāmata 3,14-22 Remdenie cilvēki riebjas Tam Kungam. tā saka Bībele. Kā to pareizāk saprast?


19.sep.2018 Jeremijas 5,30-31 Cik bieži tautai patīk tieši tas, kas to pazudina.


12.sep.2018 Ps. 20,8-9 Pasaulē ir dažādi spēka avoti, velns neatlaidīgi piedāvā savējos. Vai esam stipri ar Tā Kunga Vārdu?


5.sep.2018 Psalms 20,8-9 Pasaulē ir dažādi spēka avoti. Velns neatlaidīgi piedāvā savējos. Vai esam stipri ar Tā Kunga Vārdu?


29.aug.2018 Ebreju 4,14-16 Raksti atgādina, ka mums ir LIELS AUGSTAIS PRIESTERIS. Vai mūsu augstais priesteris ir īstais saskaņā ar Dieva Vārdu, vai arī pašu gribēts un izvēlēts?


22.aug.2018 Jeremijas 2,1-9 Dievs grib, lai pravietis kaut ko "kliedz Jeruzālemei ausīs". Vai runa ir tikai par Jeruzālemi?


15.aug.2018 2. Tes. 2,7-12 Pāvils atgādina, ka beigu laikos Dievs sūtīs maldu varu un daudzi sāks ticēt meliem


8.aug.2018 Vai piekrītam 73. Psalma autora vārdiem - kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes, un kā mēs šos vārdus izprotam?


1.aug.2018 Jāņa 12,35-37 Ļoti var būt, ka reizēm staigājam Gaismā... arī tagad staigājam gaismā, bet tā jau ir cita gaisma un īstenībā - velna apžilbināti, nezinam, kur ejam.


25.jūl.2018 Hozejas 6,4-11 Vai mēs savu mīlestību uz To Kungu neesam nomainījuši ar kādu citu mīlestību uz citu kungu?


18.jūl.2018 1.Korintiešu 15,1-4 Pāvils atgādina - ja reiz dabūto evaņģēliju nepaturam tādā veidā, kā tas ir pasludināts, tad velti esam kļuvuši ticīgi.


11.jūl.2018 Jesajas 30,9-15 Modernajā it kā kristīgajā pasaulē, Jēzus ļoti daudziem it kā kristiešiem, īstenībā ir apgrūtinājums.


4.jūl.2018 2. Pētera 3,14-18 Dieva Vārds ir mūsu drošais pamats, bet velns ar savu vārdu piepaceļ un līdzaizrauj


27.jūn.2018 Tas Kungs ir Labais Gans, bet vai īstenībā cits gans, kas nāk tā Kunga Vārdā, nav uzņēmies mūsu vadību, lai pieviltu un pazudinātu?


20.jūn.2018 1. Korintiešu 10,12-14 Pāvils brīdina, ka mūsu it kā kristīgā ticība var izrādīties pazudinoša šķietamība.


13.jūn.2018 40.Pasalms 1-5 Vai esam gatavi uz To Kungu gaidīt, lai piedzīvotu Viņa palīdzību īstā laikā? velns piedāvā "ātro kredītu", kas mūs pieviļ un pazudina.


6.jūn.2018 1.Jāņa 1,7-11 Jānis atgādina, ka daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē. Vai mēs jau neesam to tīklos?


30.mai.2018 Jesajas 38,1-5 Dievs dzird mūsu lūgšanas un redz mūsu asaras, ja vien tas viss nāk no mūsu sirds.


23.mai.2018 2.Kor. 11,1-4 Dievs dāvā pestīšanu, katram, kas pēc tās ilgojās, bet velns neatlaidīgi cenšas visus pievilt.


16.mai.2018 Ps. 51,1-14 Uzlūkosim Dāvidu, kas kritis grēkā, varēja atzīt grēku, to nožēlot un atgriezties Dieva žēlastībā. Vai esam līdzīgā ceļā?


9.mai.2018 2.Tim. 3,12-17 Vai esam gatavi uz neizbēgamām vajāšanām, reizē paliekot Tā Kunga Vārda patiesībā?


2.mai.2018 Jesajas 44,20-22 Bībelē ir kāds svarīgs atgādinājums un jautājums - vai tie nav maldi, uz ko es paļaujos? Dieva Vārdā ir arī atbilde.


25.apr.2018 2.Kor. 13,5 Jēzus aicina pašiem sevi pārbaudīt, vai tiešām stāvam ticībā uz Viņu, jo citādi.. essam nederīgi.


18.apr.2018 91.Psalms 14-16 Vai esam stipri pieķērušies (tiešām stipri) Tam Kungam (vai tiešām Tam Kungam) un, kas no tā iznāks?


11.apr.2018 ACTA 16,25-34 Uzlūkosim Pāvilu un sīlu cietumā, un arī viņu cietumsargu, kas vaicā - kas jādara, lai tiktu pestīts. Varbūt, ka arī mums nav svešs šis jautājums, bet vai sveša nav palikusi atbilde?


4.apr.2018 Jesajas 31,1-3 Ja palīdzību meklējam ne pie Tā Kunga, tad varam palīdzību saņēmuši, īstenībā no velna, tomēr aiziet bojā.


28.mar.2018 Ēbrēju 10,35-39 Runāsim par klusās nedēļas sevišķajām svētībām un arī par to kā velns cenšas mūs no šīm svētībām šķirt.


21.mar.2018 62. Psalms Tas Kungs palīdz! Jēzus Golgātas nopelnā katrs var patverties, bet vai mēs esam Jēzū Kristū kā Pāvils, vai esam patiesi Dieva bērni kā Dāvids?


14.mar.2018 2.Kor 4,1-5 Pāvils atgādina, ka, ja evaņģēlijs ir aizsegts arī mums, tad esam tie, kas pazūd.


7.mar.2018 84.Psalms 5-8 Ko nozīmē dzīvot Tā Kunga namā un Viņā rast sev spēku?


28.feb.2018 2.Kor. 6,14-18 Ko nozīmē būt ticīgam Bībliskā izpratnē?


21.feb.2018 Hozejas 9,10 Vai arī mēs no tiem, kas reiz bija kā vīnogas tuksnesī, neesam nemanot kļuvuši par tiem, kas pieslējušies kādam no elkiem?


14.feb.2018 Efeziešu 5,6-11 Pāvils brīdina no pievilšanās ar tukšām runām.


7.feb.2018 23.Psalms Tas Kungs, kas ir mūsu labais Gans, savā žēlastībā brīdina ikvienu no mums, ka ir arī viltus gani, un viltus mācītāji.


31.jan.2018 Kolosiešu 2,5-8 Esam pieņēmuši Kristu... ko tālāk? Atbilde ir Dieva Vārdā.


24.jan.2018 Ecehiēla 33,1-11 Vai esam tie, kas taurē trauksmi, redzot ienaidnieku nākam? Un ko darām, ja trauksme tiešām jau skan saskaņā ar Dieva Vārdu? Vai mūsu atbilde nav - vienaldzība?


17.jan.2018 2. Korintiešu 12,7-10 Apustulis Pāvils lūdz, lai Tas Kungs atņem sāpes. Zinām Tā Kunga atbildi, bet vai esam gatavi to pieņemt, piedzīvojot Dieva spēku savā nespēkā?


10.jan.2018 1.Psalms Šoreiz uzsvaru liksim uz pārdomām par bezdievīgā, jeb velna padomu, kas skan cilvēku ausīs, un cenšas pārņemt sirdis, jau no Ēdenes dārza laikiem.


3.jan.2018 Mateja 2,7-12 Šoreiz runāsim par Zvaigznes dienas notikumiem.


27.dec.2017 Jesajas 54,10 Tas Kungs apsola, ka Viņa žēlastība neatkāpsies no Viņa bērniem, bet reizē atgādina, ka būs daudz, kas tāds, kas sabruks un pazudīs.


20.dec.2017 Efeziešu 5,15-18. Vai mēs šīs ļaunās dienas pareizi izmantojam un cenšamies saprast kāds ir mūsu Kunga Prāts?


13.dec.2017 Psalms. Klāt brīnišķīgais Adventa, gaidu un gatavošanās laiks. Vai esam skaidrībā par to, ko tad īsti gaidām, kam un kā gatavojamies?


6.dec.2017 1.Tes. 5,16-22 Svēto Patiesības Garu nedrīkst apslāpēt, bet ļauno garu ir nepieciešami atmaskot.


29.nov.2017 Maleahija 2,1-3 Dievs brīdina, ka tie, kas neņem pie sirds Viņa Vārdu, tiks nolādēti. MAleahija par to runā ļoti interesantā un savdabīgā veidā. Un Dieva teiktais ir ārkārtīgi svarīgs tieši tagad un tieši mums.


22.nov.2017 ACTA 27,20-25 Reizēm šķiet, ka dzīves vētrā tūlīt nogrimsim, bet ļausim arī mēs, lai Tā Kunga Vārds mūs stiprina, pamāca un iedrošina.


15.nov.2017 Psalms 81,9-15 Šī psalma virsraksts ir "Pamācība kā svētkus svinēt", par to arī runāsim.


8.nov.2017 Galatiešu 1,6-10 Vai mūsu evaņģēlijs nav sagrozīts un tas, ka saucamies Kristus kalpi, īstenībā ir sātana dotā ilūzija?


1.nov.2017 Jeremijas 2,1-9 Vai neesam palikuši tukši arī garīgā aspektā, lai arī uzskatām sevi par dziļiem, nopietniem un dedzīgiem kristiešiem?


25.okt.2017 2.Timoteja 4,14-18 Pāvils zina, ka Tas Kungs viņu izraus no lauvas rīkles, bet apustulis ir gatavs palikt Jēzū Kristū arī tad, kad nākas piedzīvot smagus pārbaudījumus.


18.okt.2017 1.Samuēla 12,18-25 Samuēls sacīja visai tautai: "Tikai bīstieties To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds." Šis svarīgais piekodinājums ir adresēts arī mums.


11.okt.2017


4.okt.2017 126. PS. 5.P. Visi gribam pļaut ar gavilēm, bet vai esam gatavi arī ar asarām sēt?


27.sep.2017 Efeziešu 6,11-20 Šoreiz runāsim par visiem ieročiem, kurus dod Tas Kungs, lai mēs varētu stāties pretī visām velna viltībām. Vai nav tā, ka esam neapbruņoti un velna pievilti?


20.sep.2017 Jeremijas 5,30-31 Dieva Vārds aicina nākt pie garīgās skaisdrības, bet velns visus vilina citā virzienā.


13.sep.2017 2. Pētera 2,1-3 Viltus mācītāji darbojas paslepen. Pēteris par to atgādina. Kā šos viltus mācītājus atpazīt?


6.sep.2017 27. Psalms Dievā ir patiesa drošība, bet velns piedāvā neīstu drošību.


30.aug.2017 ACTA 20,17-32 Apustulis Pāvils tuvojoties mūžībai, atvadās no draudzes. Par šo tēmu runāsim raidījumam atvēlētajās minūtēs.


23.aug.2017 Tas Kungs brīdina, ka zināmos apstākļos Viņš var vērst par lāstiem mūsu svētības vārdus. Kādi ir šie apstākļi?


16.aug.2017 Romiešu 8,28 Ko nozīmē mīlēt Dievu, un kāds tad īsti ir Viņa aicinājums katram Dieva bērnam? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem Tā Kunga Vārdā.


9.aug.2017 84. Psalms Ko mūsdienu kristietim nozīmē "dzīvot Tā Kunga namā" reālajā situācijā?


2.aug.2017 2.Tes.2,3-10 Šoreiz runāsim par ļoti svarīgu, bet visai nepopulāru vietu Svētajos rakstos.


26.jūl.2017 Jesajas 31,1-3 Vai esam apdomīgi, dodoties pēc palīdzības un atceramies, ka velns arī piedāvājās palīdzēt, lai pieviltu un pazudinātu.


2.aug.2017 2.Tes 2,3-10 Šoreiz runāsim par ļoti svarīgu, bet visai nepopulāru vietu Svētajos Rakstos


26.jūl.2017 Jesajas 31,1-3 Vai esam apdomīgi, dodoties pēc palīdzības un atcerieties, ka velns arī piedāvājās palīdzēt, lai pieviltu un pazudinātu.


19.jūl.2017 Jāņa 1,6-14 Tā Kunga sūtība allaž savienojās ar Viņa svētību, kaut arī mēs nereti, šķietami piedzīvojam pretējo.


12.jūl.2017 Psalms 51,1-14 Kāda ir mūsu sirds un kādam garam piederam mēs?


5.jūl.2017 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina Timotejam un arī mums, lai no mazām dienām zinām Svētos Rakstus. Modernā pasaule ir tik izglītota, bet vissvarīgāko - Sv.Rakstus nepazīst, vai, kas ir vēl ļaunāk - pazīst sagrozīto un pazudinošo evaņģēliju, kas nāk no velna.


28.jūn.2017 Jeremijas 25,4-7 Tas Kungs brīdina gan VD gan JD, lai neskienam pakaļ citiem dieviem. Vai nav tā, ka tieši mēs un tieši tagad to darām?


21.jūn.2017


14.jūn.2017 130 Psalma autors piesauc To Kungu NO DZIĻUMIEM. Kā to saprast un.. vai mūsu ticība nav gauži sekla palikusi?


7.jūn.2017 1.Tes. 5,3-9 Velns reiz teica, ka Ieva un Ādams nemirs viss. Tagad šis pats gars sluldina mieru un drošību visiem, neatkarīgi no tā, uz ko ticam.. un veidojās bezkristus teoloģija.


31.mai.2017 1.Samuēla 7,3 Vai mēs tiešām gribam atgriezties NO SIRDS un tieši, un konkrēti PIE TĀ KUNGA?


24.mai.2017 2. Kor. 11, 1-4 Dieva Gara vadītais Pāvils grib visus pievest Kristum. Ļaunais gars un viņa kalpi arī mūs vada, tikai citā virzienā. Labi, ka Tas Kungs dod Savus orientierus.


17.mai.2017 16. Psalms Šis psalms ir Dāvida sirdsdziema, par kuru runāsim. Kāda ir mūsu sirdsdziesma?


10.mai.2017 Atklāsmes 3, 14-20 Kopā ar Laodiķejas draudzes enģeli (jeb vadītāju) esam saņēmuši vēstuli. Lasīsim to kopīgi.


3.mai.2017 Jeremijas 7,1-11 Vai tas, kas tiek dēvēts par tā Kunga namu, tiešām ir Tā Kunga nams? Par to runāsim paliekot tikai un vienīgi Dieva Vārda patiesībā.


26.apr.2017 1.Tes. 5,3-9 Arī tagad bieži saka, ka nu ir miers un drošība, bet sacītājs ir velns. Vai esam modri un palikam Jēzus Vārdu patiesībā?


19.apr.2017 85. Psalms 8-10 Tas Kungs aicina palikt Viņa žēlastībā un brīdina atkal nekrist neprātībā. Vai esam palikuši pie Pāvila principa - dzīties pakaļ Kristum?


12.apr.2017 Mateja 21,1-13 Atrasdamies pašā Klusās nedēļas centrā, mēs drīkstam vēlreiz uzlūkot bezgala svarīgos Palmu svētdienas notikumus


5.apr.2017 JEREMIJAS 8,4-12 Vai nav tā, ka tauta ne tikai reiz Jeruzālemē, bet arī tagad Latvijā stipri turās pie maldiem un liedzas atgriezties?


29.mar.2017 Romiešu 5,1-1 Vai esam TICĪBĀ TAISNOTI saskaņā ar Dieva Vārdu? Vai neesam iekrituši velna izliktajās SAGROZĪTĀ EVAŅĢĒLIJA CILPĀS?


22.mar.2017 116. Psalms Dievs ir ar mums arī vislielākajās bēdās, bet mēs ne vienmēr uzticamies Viņam līdz galam. PAr to un daudz ko citu runāsim šai raidījumā.


15.mar.2017 2. Korintiešu 6,14-18 Pāvils aicina nevilkt vienu jūgu kopā ar neticīgajiem. Ko tad īsti nozīmē šis jēdziens?


8.mar.2017 Raudu dziesma 3,22-27 Šoriez runāsim par jēdzienu - Tā Kunga žēlastība. Kā šo jēdzienu Bībliski pareizāk izprast?


1.mar.2017 Šoreiz runāsim par jautājumu, kā Kristu ne vien pieņemt, bet Viņā arī palikt.


22.feb.2017 121. Psalms Vai esam tie svētceļnieki, kas tiešām seko Dievam un piedzīvo Tā Kunga palīdzību. Par to runāsim šai raidījumā.


15.feb.2017 Efeziešu 5,6-11 Pāvils brīdina, lai neviens mūs nepieviļ ar tukšām runām. Vai neesam jau pievilti?


8.feb.2017 Hozejas 6,4-11 Vai arī mūsu mīlestība uz To Kungu nav līdzīga rīta rasai, kas nožūst tik ātri?


1.feb.2017 2.Pētera 3,17-18 Pēteris aicina piesargāties, ka MALDU līdzaizrauti nezaudējam drošu pamatu. Arī mūs velns ar maldu palīdzību grib un gribēs sev aizraut līdzi.


25.jan.2017 73.Psalms Asafs saka uz To Kungu: "Bet pie Tevis es palieku vienumēr". Vai varam šī vīra teikto līdzdalīt vārdos un arī dzīvē?


18.jan.2017 1.Jāņa 1,7-11 Jānis brīdina no daudzajiem maldinātājiem, kas izgājuši pasaulē. Šis brīdinājums ir ļoti svarīgs arī tagad un arī mums.


11.jan.2017 1.Laiku 28:9-10 un 20. Runāsim par Dāvida vēlējumu Salamanam un arī mums.


4.jan.2017 2.Timoteja 3,12-17 Pāvils atgādina, ka visi, kas grib patiesi svētīgi dzīvot, tiks vajāti. Vai esam uz to gatavi?


28.dec.2016 1.Psalms. Kā katru reizi gadu mijas periodā, arī šī gada izskaņā, runāsim par 1.Psalmu


21.dec.2016 Jāņa 1,1-14. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma.. Vai mēs Jēzu uzņemam kā savu Kungu un vienīgo Glābēju?


14.dec.2016 Jeremijas 1,4-10 Pravietis Jeremija ir Tā Kunga izredzēts un viņam pieder visi Dieva apsolījumi. Ar mums ir tā pat, bet mēs tik bieži Tā Kunga izredzētību noraidām.


7.dec.2016 2.Korintiešu 13,5 Dievs aicina pašiem sevi pārbaudīt, vai stāvam ticībā. Arī šo reizi, līdzīgi, kā iepriekšējā svētapcerē, spriedīsim, kā praksē īstenot Tā Kunga aicinājumu.


30.nov.2016 Jesajas 52,11-12 Dieva Vārds aicina iziet no bezdievīgas vides. Kā to praktiski izdarīt?


23.nov.2016 2.Timoteja 4,1-9 Pāvils atgādina, ka nāks laiks, kad veselīgā, Dievišķās Patiesības mācība, daudziem šķitīs nepanesama. Vai šis laiks nav jau pienācis?


16.nov.2016 Psalms 81.9-15 Dieva Vārds pamāca kā svētkus svinēt. Vai paklausam tam, ko saka Tas Kungs?


9.nov.2016 1.Pētera 4,12-19 Šoreiz runāsim par to cik svarīgi ir klausīt Dieva Evaņģēlijam.


2.nov.2016 Jesajas 1,13-18 Vai Dievam var riebties lūgšanu sapulces? Izrādās, ka jā!!


26.okt.2016 ACTA 27,20-25 Vētra var būt ne tikai uz jūras, bet arī mūsu sirdīs. Ko darīt lielā vētrā? Atbildi sniedz Dieva Vārds.


19.okt.2016 62.Psalms Dāvids apliecina, ka Tikai Tas Kungs ir viņa akmens kalns un palīgs. Vai arī mēs no sirds varam sacīt: "Tikai Tas Kungs".


12.okt.2016 ACTA 16,25-30 Pāvila un Sīlas cietumsargs grib tikt pestīts. Vai tā ir arī mūsu sirds vēlēšanās?


5.okt.2016 Jesajas 31,1-3 Palīdzība agrāk vai vēlāk ir nepieciešama katram no mums, taču Dieva Vārds brīdina, ka palīdzība var būt pazudinoša.


28.sep.2016 Pirmā Pētera Vēstule 5,6-11 Ko nozīmē būt pazemīgiem šo vārdu Bībliskajā izpratnē.. un kā saskaņā ar Dievu izprast aicinājumu - būt skaidrā prātā?


21.sep.2016 31. Psalms 1-9 Vai mūsu cerība ir likta uz To Kungu vai uz kaut kādu dieviņu, aiz kura veikli paslēpies sātans?


14.sep.2016 Filipiešu 1,23-30 Pāvils runā, ka ir nepieciešami cīnīties par evaņģēlija ticību. Velns aicina pretējā virzienā.


7.sep.2016 Malehija 2,1-3 Dievs brīdina, ka nelietīgi valkājot Viņa Vārdu svētības vārdi var tikt pārvērsti par lāsta vārdiem.


31.aug.2016 2.Korintiešu 12,7-10 Uzlūkosim lielo Dieva vīru Pāvilu, kas grib, lai arī viņa miesa tiktu dziedināta, bet pēc savas sirsnīgās lūgšanas saņem no Tā Kunga atbildi:"Tev pietiek ar manu žēlastību".


24.aug.2016 118. Psalms 1-9 Ko nozīmē TEIKT TO KUNGU?


17.aug.2016 Galatiešu 5,7-10 Gājiens var būt skaists, bet vai tas ir arī tāds Dieva acīs?


10.aug.2016 Jeremijas 5,30-31 Domāsim par to, kas patīk un kas ir svētīgi. Cik liela ir atšķirība...


3.aug.2016 1.Korintiešiem 15,1-4 Vai var būt tā, ka esam kļuvuši ticīgi un tas izrādījies veltīgi? Pāvils saka, ka jā, un brīdina no sagrozītā evaņģēlija nāvējošās cilpas.


27.jūl.2016 32.Psalms Vai VISPĀR sūdzam savus grēkus, un vai uzticam tos Jēzus žēlastībai, un Viņa nopelnam?


20.jūl.2016 1.Korintiešiem 10,12-14 Cik dažāda un nepamanāma var būt mūsu krišana un atkrišana no Tā Kunga.


13.jūl.2016 Daniēla 3,15-18 Kas ir īsta un neīsta pazemība?


6.jūl.2016 2. Tesaloniķiešu 2,3-10 Beigu laikos velns ieņems vietu Tā Kunga namā pats sevi celdams par dievu. Cik traģiski, ka daudzi to nepamana, nebūdami modri un ļaujot sevi pievilt.


29.jūn.2016 36. Psalms Dāvids atgādina par to, cik brīnišķa ir Tā Kunga žēlastība, bet mēs nereti nevis nākam pie Tā Kunga un dzenamies Jēzum pakaļ, bet dodamies citā virzienā.


22.jūn.2016


15.jūn.2016


8.jūn.2016 2.Pētera 2,1-3 Velns mēdz paslepeni ienest draudzē maldu mācības, un daudzus pievilt. Vai esam modri un neesam piemānīto pulkā?


1.jūn.2016 23.Psalms Vai tas, kas mūs gana, vienmēr, tiešām ir Labais Gans.. varbūt tas par tādu tikai izliekas?


25.mai.2016 Romiešu 5,1-5 Vai esam gatavi teikt sevi laimīgus arī savās ciešanās? Smags jautājums. Meklēsim atbildi bībelē.


18.mai.2016 Ecehiēla 13,1-8 Zinām pēc Bībeles, ka Tā Kunga Vārds nāk arī pār mums un vai mēs šim Vārdam paklausam?


11.mai.2016 ACTA 17, 10-13 Berojas jūdi visu dzirdēto pārbaudīja PĒC RAKSTIEM. Mēs nereti visam dzirdētajam TICAM UZ VĀRDA, tā ļaujot velnam ar sevi manipulēt.


4.mai.2016 Raudu dziesma 3,39-40 Sūdzēties, vispārīgi, ir cilvēka dabā. Dievs aicina sūdzēties par SAVIEM grēkiem un atgriezties pie Tā Kunga


27.apr.2016 2.Korintiešu 4,1-5 Runāsim par to, cik pārdroši tiek viltots Dieva Vārds, un arī par to, ka jēdziens kalpošana nereti ir tālu no Bībeles patiesības


20.apr.2016 53. Psalms Vai neesam neprāši, kas nemeklē dzīvo Dievu, bet priecīgi atrod elkus, īstenībā ļaujot velnam sevi okupēt?


13.apr.2016 1.Tes. 5,16-22 Pāvils aicina - visu pārbaudīt, lai netiktu pievilti. Vai tiešām visu pārbaudām, arī savu sirdi un savu mācītāju???


6.apr.2016 Jesajas 57,15 Vai Tas Kungs, saskaņā ar Savu Vārdu, dzīvo pie mums? Tas ir tik svarīgi, un atbildi uz šo jautājumu meklēsim Bībelē.


30.mar.2016 Korintiešu 3,1-16 Pāvils raksta: Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad... par to runāsim šai svētapcerē


23.mar.2016 Jesajas 44,20-22 Tas Kungs glābj katru, kas ļauj sevi glābt. Vai mēs ļaujam sevi glābt saprotot, ka tas ir iespējams vienīgi Jēzū, kas dzimis un miris par mums, lai arī mēs varētu piedzīvot savu augšāmcelšanos Viņa nopelnā patvērušies.


16.mar.2016 Kolosiešu 2,5-8 Uz ko balstās mūsu ticības pārliecība? Ja NE UZ JĒZU.. tad ejam pazušanā


9.mar.2016 20. Psalms 8-9 Vai esam stipri ar Tā Kunga Vārdu? No tā ir atkarīga mūsu nākotne Mūžīgajā Dzīvībā, vai .. ellē


2.mar.2016 Ebreju 4,14-16 Kas pateisībā ir mūsu Augstais Priesteris? Vai tas tiešām ir Jēzus? Ja, tas ir tā, tad steigsim pie Viņa, To arī apliecinot.


24.feb.2016 Jesajas 1,13-18 Vai Gavēņa laikā arī no, nereti ierastās, liekulības atsakāmies? Šoreiz runāsim arī par šāda veida gavēni uz ko Tas Kungs mūs aicina.


17.feb.2016 Efeziešu 2,1-5 Dievs aicina izvēlēties šauro, grūto un vienīgo ceļu. Velns piedāvā, lai esam kā visi, kā pērējie. Vai esam dievišķi gudri??!!


10.feb.2016 Jezajas 45,19-22 Tas Kungs sola palīdzēt un arī palīdz. Velns tāpat sola palīdzēt un pieviļ, lai pazudinātu. Vai neesam pievilti to skaitā? TasKungs aicina un dod iespēju atgriezties.


3.feb.2016 1.Timoteja 6,3-6 Visiem cilvēkiem nemitīgi tiek kaut kas mācīts. Vai tas ir Dieva Vārds, vai kaut kas cits?


27.jan.2016 Jeremijas 20,1-6 Vai arī tagad uzlūkojot tā sauktās garīgās realitātes, Dieva Vārda patiesības gaismā, nebūtu jāsauc - šausmas visapkārt!!?


20.jan.2016 Efeziešu 5,6-11 Arī mācītājs var pievilt draudzi ar tukšām runām


13.jan.2016 100. Psalms Vai mēs tiešām kalpojam Tam Kungam? Kalpojam ar prieku?


6.jan.2016 Mateja 2,7-12 Kas vada mūs? Dieva sūtītā zvaigzne, kā tas bija ar patiesi gudrajiem vīriem Zvaigznes dienā, vai dezorientējošais sātana apžilbinājums.


6.jan.2016 Mateja 2,7-12 Kas vada mūs? Dieva sūtītā zvaigzne, kā tas bija ar patiesi gudrajiem vīriem Zvaigznes dienā, vai dezorientējošais sātana apžilbinājums.


24.nov.2021 Ps.85,8-10 Tuva ir Dieva palīdzība tiem, kas Viņu bīstas. Par Viņa svētīgo atgādinājumu runāsim šai raidījumā.