Ideja par kristīgu raidstaciju Latvijā radās 1989.gadā, kad LKR prezidentam Tālivaldim Tālbergam bija iespēja viesoties ASV, kur viņš pirmoreiz dzirdēja, kas ir Kristīgais radio. “Ņemot vērā, ka tajos gados tā vēl bija pārdroša ideja, tā tas viss arī palika,” stāsta T. Tālbergs. Kristīgā radio dibināšana Latvijā tika atlikta līdz 90.gadu sākumam, kad tika savākta komanda. Pirmos profesionālos radio stacijas veidošanas principus līdzdalīja Francijas Bordo kristīgās radiostacijas “Harmonie” vadītāji.

LKR sāka skanēt 1993.gadā 22.decembrī plkst.19. LKR dibinātāji bija Tālivaldis Tālbergs, Māris Dravnieks, Ingrīda Tālberga, Hardijs Svarinskis, Rinta Bružēvica, Sendija Burka un Atis Lagzdiņš.

Latvijas Kristīgais radio ir starpkonfesionāla radio stacija, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt izprast Bībeli kā Dieva vēsti cilvēcei un veicināt dažādu kristīgo konfesiju un kristiešu sadarbību. LKR uzdevums ir, atzīstot Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un vienīgo Pestītāju, pasludināt Viņa evaņģēliju Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas Kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā!

Pirmais finansiālais nodrošinājums radio stacijas izveidei nāca no ASV. “Paldies tiem latviešiem svešumā, kuri pirmajos LKR darbības gados būtībā visu smagumu iznesa uz saviem pleciem, jo tajā laikā Latvijā vēl īsti neviens nezināja, ko nozīmē ziedot garīgam darbam,” atceras LKR prezidents. LKR gadu gaitā izveidojies par mediju, kura uzturēšanu nodrošina tikai klausītāji ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem.

“Pirms uzsākām darbu pie radio izveides, man bija jāsaņem atļauja no visu konfesiju bīskapiem, ka viņiem nav pretenziju, ka Latvijā tiks veidots šāds Kristīgais radio,” par LKR dibināšanu stāsta LKR prezidents. Šobrīd LKR programmas veidošanā piedalās pārstāvji no adventistu, baptistu, luterāņu, vasarsvētku, katoļu konfesijām un daudzām brīvdraudzēm

LKR programmā skan kristīgā mūzika latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī kristīga satura raidījumi latviešu un krievu valodā, kuru veidotāji LKR darbojas kā brīvprātīgie.

Kopš 1998.gada darbojas LKR mājaslapa ar iespēju internetā klausīties programmas tiešraidi, kā arī klausīties un lejupielādēt raidījumu arhīvu, lasīt kristīgās ziņas, iesūtīt savus jautājumus un aizlūgšanu vajadzības. Kopš 2012.gada LKR piedāvā raidījumus noskatīties video versijā lkrtv.lv. Kopš 2015.gada LKR saturs ir pieejams sociālajā tīklā “Facebook”, bet kopš 2020.gada – sociālajā tīklā “Instagram”. Savukārt no 2022.gada augusta darbojas LKR jaunā mājaslapa!