Telefons
Telefons

Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 11, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 1,72€.
Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 55, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 8,61€, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā.


Pasts
Latvijas Pasts

Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio Jūs varat nodot katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi:

SIA "Vārds & Co" Latvijas Kristīgais radio
PVN reģ. Nr.: LV-40003037556
Norēķinu konts: LV54LPNS0001000000486


Bankas konti
Bankas konti

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:
Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931

A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Konts: LV83UNLA0002400700229
Kods: UNLALV2X

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV25RIKO0002930284392
Kods: RIKOLV2X

Maksājumi par sludinājumiem un reklāmām:
SIA "Vārds & Co" Latvijas Kristīgais radio
Stabu iela 77a, Rīga, LV-1009
PVN reģ. Nr.: LV-40003037556
Norēķinu konts: LV39UNLA0002300700617
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X