Paypal

Ērti un vienkārši tiem, kuri jau lieto Paypal maksājumu sistēmu.

Telefons Telefons Telefons Telefons

Bankas konti
Internetbanka un bankas karte

Iespēja veikt ziedojumu izmantojot internetbanku vai bankas karti.


Telefons
Telefons

Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 11, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 1,72€.
Piezvanot pa maksas tālruni - 9000 69 55, jūs būsiet atbalstījuši LKR darbu ar 8,61€, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā.


Pasts
Latvijas Pasts

Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio Jūs varat nodot katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi:

SIA "Vārds & Co" Latvijas Kristīgais radio
PVN reģ. Nr.: LV-40003037556
Norēķinu konts: LV54LPNS0001000000486


Bankas konti
Bankas konti

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:
Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931

A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Konts: LV83UNLA0002400700229
Kods: UNLALV2X

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV25RIKO0002930284392
Kods: RIKOLV2X

Maksājumi par sludinājumiem un reklāmām:
SIA "Vārds & Co" Latvijas Kristīgais radio
Stabu iela 77a, Rīga, LV-1009
PVN reģ. Nr.: LV-40003037556
Norēķinu konts: LV39UNLA0002300700617
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X