Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Arhīvs

Ko par to saka Bībele?

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs
LKR prezidents
Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs
LKR prezidents

Piektdienās 18:00


Pieteikties uz podcast podcast
Pievienot iTunes

27.mai.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (200.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:56 Vai ir svarīgi, lai bērna vārds būtu bībelisks vai ar bībelisku nozīmi?
11:30 Kāpēc, kad piesaucu Dievu, palīdzība nenāk uzreiz?
17:10 Ko par to saka Bībele, ka Šveices uzņēmums sāks ražot Zelenska degvīnu?
23:07 Vai tas ir ļauni, ja tīksmināmies par nepareizu Bībeles izpratni?
31:50 Lūdzu izskaidrojiet Atklāsmes grāmatās 20:6 un 22:5 rakstīto? Par ko būs valdīšana?
42:45 Jautājums par Atklāsmes grāmatu – kas dod otram zvēram spējas, iedot dzīvības garu zvēra tēlam?
Vai mums vajadzētu lamāt, apsaukāt sātanu?
51:16 Ko īsti nozīmē bibliskais vārds , kas latviski tiek tulkots kā pielūgsme


20.mai.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:34 Kāpēc grēkot pret Svēto Garu, ir nepiedodams grēks?
16:46 Vai var uzskatīt, ka Ādams un Ieva, ticēja Dieva dotajam apsolījumam par Glābēju?
28:32 Ko nozīmē aptraipīta laulības gulta?
35:35 Kas tā ir par eļļu, ar ko mācekļi svaidīja?
46:45 Vai ticīgi jaunpiedzimušie cilvēki pēc nāves tūlīt nebūs debesīs?
56:17 Kā tas ir iespējams, ka Kunga Jēzus vārdu šodien lieto vietā un nevietā?


13.mai.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: "Ko par to saka Bībele" (198.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

1:38 Vai 2.Vēstulē Timotejam pieminētā manta ir evaņģēlijs?
13:04 Kā skaidrot šo Rakstu vietu no Jāņa ev. 17:11?
20:15 Kāpēc dažādu konfesiju mācītāji katoļus sauc par brāļiem?
42:10 Kā skaidrot pretrunu par nastām Vēstulē galatiešiem?


6.mai.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (197.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:32 Vai baznīcas un draudzes loceklis ir tas pats, kas Debesu Valstības pilsonis?
13:27 Vai Dieva bērni, kuros mājo Svētais Gars, drīkst nepiedot?
34:10 Vai kristietis drīkst medīt, šaut dzīvniekus?
41:53 Vai kristietim ir piemērotas lasīšanai – Paula Koelju grāmatas?
44:24 Lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu – Ps.138:2
49:35 Ko nozīmē – zaimot Svēto Garu? Kā tas ir?


29.apr.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (196.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:56 Vai visos gadījumos – piedošana- nozīmē automātisku attiecību atjaunošanu?
12:35 Vai Jēzus laikā kareivji, kurus Jēzus dziedināja, neredzēja dziedināšanas brīnumus?
23:50 Lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu Mateja ev. 5:29-30
39:52 Ko darīt Ukrainā izvarotajiem bērniem un sievietēm? Vai drīkst veikt abortu?
48:51 Vai ir viennozīmīgi, ka karā jādodas visiem kristiešiem? Jādodas slepkavot?


22.apr.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (195.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:36 Vai tas, ka nedrīkst gulēt uz zemes pirms pērkona, ir māņticība?
8:15 Kā saprast rakstu vietu Jesajas grāmatā 42:19-20?
19:39 Vai kristietim ir jābūt gatavam mirt Dieva dēļ jebkurā brīdī, un, vai kristietis drīkst lietot ieroci un lūgt par karavīriem, kuri lieto ieroci?


15.apr.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (194.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:42 Vai apustulis Pāvils pats ir sarakstījis vēstules draudzēm, vai to ir teicis Dievs caur viņu?
17:40 Kas īsti ir nāves grēks, par ko minēts Jāņa 1.vēst. 5.nod.?
26:53 Ko Bībele saka par maldu gariem un maldu ceļiem?
48:49 Vai varēs izbēgt no lielajām mocībām tie, kuri nav piedzimuši no jauna?


8.apr.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (193.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:40 Vai kristietis, kura dzīvē nevar redzēt Svētā Gara augļus, var pazaudēt glābšanu?
15:33 Ko Kristus saka par bailēm un, kāds ir skaidrojums par pareizticīgo baznīcu šķelšanos?
38:37 Vai esam jau nonākuši līdz Atklāsmes grāmatā minētajam trešajam zīmogam – melnajam zirgam un svariem?
50:46 Kā atšķirt, vai slimība ir uzbrukums no garīgās pasaules, vai būtu jādomā par kādu vainu pie miesas?


1.apr.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (192.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

1:21 Kāpēc sievietes kļūst par mācītājām, ja Bībelē ir skaidri rakstīts, ka šo aicinājumu drīkst uzņemties vīrieši?
21:10 Ir rakstīts, ka Jūdas nodevībai bija jānotiek, lai piepildītos raksti. Vai Jūdam bija izvēle rīkoties citādi?
43:31 Ko saka Bībele par garīdzniekiem, kas atziņas trūkuma, baiļu, mazticības vai konjunktūras apsvērumu dēļ, ir nonākuši maldu varā, un faktiski kalpojuši baāliem un elkiem?


25.mar.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (191.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:40 Kas mūsdienās šeit, uz zemes, Dieva valstībā varētu būt dēli un kas - algādži?

10:45 Vai ir pareizi draugam aizdot naudu lietai, kas bojā viņa veselību?

20:53 Kā skatīties uz kristiešu brīvprātīgu pievienošanos zemessardzes apmācībām?

27:32 Vai kristietis drīkst aizstāvēt karā savu valsti no iebraucēja ar ieroci rokās? Un, ja viņš kritīs karā, kur nonāks viņa dvēsele?

44:36 Kura Jāņa Atklāsmes grāmatas vieta un nodaļa atbild un vēstī par šodienas un tuvāko laiku apstākļiem un notikumiem?


18.mar.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: "Ko par to saka Bībele" (190.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

1:02 Kas īsti ir epilepsija? Apsēstība vai slimība? Ja apsēstība, tad, ko un, kā darīt?
22:47 Ja es nepelnu naudu un to nepārvaldu, vai ir taisnīgi pret Dievu, ka es nedodu desmito tiesu? Bet, ja dodu, vai tad tas būtu taisnīgi pret vīru, kurš pelna?
28:20 No kā sastāv cilvēks?
38:18 Kā saprast vārdu “gars” vēst. Korint. 14:32 un Atklāsmes gr. 4:5?
44:00 Kas notiek ar kristieti pēc nāves?
50:37 Ko darīt, ja vīrs savu vardarbīgo rīcību, uzvedību attaisno ar Dieva vārdu?


11.mar.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: "Ko par to saka Bībele" (189.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:45 Vai atkrišana pielīdzināma grēkam pret Svēto Garu?

18:16 Vai Debesu valstībā nenonāks grēcinieki un suņi, bet zirgi nonāks?

28:47 Kāpēc Enoha grāmata nav iekļauta Vecajā derībā?

39:42 Vai draudzēs vajadzētu dejot ebreju dejas?

46:33 Kāpēc mācītāji, skaidrojot līdzību par 10 jaunavām, akcentu liek uz eļļas daudzumu lukturos?

56:13 Kā skaidrot Jozuas grāmatas 6.nodaļu? Ko viņi nesa ap pilsētas mūriem?


4.mar.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: "Ko par to saka Bībele" (188.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:39 Vai Dievs ir paredzējis sievietēm ieņemt vadošus amatus dažādās organizācijās un struktūrās, piemēram, politikā?

15:30 Vai sātans ar saviem enģeļiem pieviļ cilvēkus pēc sastādīta grafika?

24:10 Vai būtu labi sātanu godāt par "Pasaules valdnieku"?

34:15 Kāpēc draudzes klausa valdībām, kas iet pret Dieva likumiem?

41:52 Kā saprast Vēstules ebrejiem 3. un 4.nodaļu? Par kādām atdusas vietām ir runa?

50:01 Vai par grēku jāaizrāda tikai brālim vai māsai Jēzū Kristū vai arī jebkuram?


25.feb.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: "Ko par to saka Bībele" (187.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

1:01 Vai tikai ar grēka nožēlas lūgšanu cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību?

14:05 Lūdzu, izskaidrojiet pretrunas - redzēt Dievu vaigu vaigā /2.Mozus 33:11/ un Dievu nekad neviens nav redzējis /Jāņa ev.1:18/?

24:39 Cik derību Dievs ir noslēdzis ar cilvēkiem?

32:36 Kā vajadzētu atbrīvoties no Dieva radījuma - zirnekļa?

35:24 Vai jūs ieteiktu lasīt un iedziļināties grāmatā "Sentēvi un pravieši"?

38:52 Kā jūs skaidrotu rakstu vietu no Lūkas ev. 14:26?

47:43 Lūdzu, izskaidrojiet par vārda spēku sarunās, nosaukumos, bērnu vārdos?


18.feb.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: "Ko par to saka Bībele" (186.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:58 Vai Svētais Gars var saviem bērniem atklāt dažādas nostājas par vienu lietu?
5:04 Kā Jūs un Bībele skaidrojat šobrīd notiekošo pasaulē?


11.feb.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (185.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:39 Vai Dievs ir visspēcīgs?
30:13 Kāds būtu biblisks skatījums par mirušo piemiņas dienu tradīciju?
39:14 Vai ir jēga, Jaunās Derības kontekstā, aizliegt sātanam apsūdzēt mani Tā Kunga priekšā?
47:10 Paskaidrojiet lūdzu, kā saprast Pāvila 2.vēst.korintiešiem 12:1-4 minēto par trešajām debesīm? Kas ir trešās debesis?
52:22 Vai Svētais Gars var būt dalīts starp vakcinētiem un nevakcinētiem draudzes locekļiem?


4.feb.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (184.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem: 

0:38 Vai Jaunajā Derībā ir skaidri iezīmēts tas brīdis, kad ebreju amatnieks Ješua kļūst par Pestītāju, par Jēzu Kristu?

11:36 Kas ir Atklāsmes grāmatas 12.nodaļas personāži - Jaunava, Jaunavas dzemdinātais dēls un Sarkanais pūķis?

18:00 Vai cilvēkam, kurš izdarījis pašnāvību, ir iespēja tikt debesīs?

40:29 Kur Bībelē ir runāts par paraušanu?


28.jan.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (183.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:30 Kāda ir atšķirība starp kārdināšanu Mateja ev. 6:13 un Jēkaba1:13?

17:44 Sakiet, kam ir adresēta vēstule Ebrejiem?

27:15 Kā jūs skaidrotu rakstu vietu 1.Mozus 6:1-4? Kas bija Dieva dēli un milži?

33:51 Vēlos saprast, kā atpazīt viltus ganus no Dieva ganiem?

48:56 Kas bija tas, kas īstenībā stāvēja Ievas priekšā un ko Mozus grāmatu autori aizslēpj aiz čūskas tēla?


21.jan.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (182.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:55 Lūgums izskaidrot rakstu vietu no Jāņa ev. 3:5-6. Ko nozīmē – atdzimt ūdenī?
24:00 Vai Dievmātes pielūgšana ir sava veida elkdievība un kults?
26:30 Vai taisnība, ka viduslaiku Eiropā dažādās vietās un laikos katoļu baznīcas aizliedza ticīgajiem lasīt Bībeli un par tās glabāšanu draudēja sods?
41:04 Kādā nāvē mira Jūda? Lūdzu izskaidrojiet!
43:28 Vai drīkst aicināt dziedāt Dievam par godu savus neticīgos paziņas?
55:06 Vai Ananija un Sapfīra, runājot ar Pēteri, saprata, ka melo nevis cilvēkiem, bet Dievam? Vai Ananija un Sapfīra nomira tikai šai dzīvei vai mūžīgai pazušanai?


14.jan.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (181.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:
0:49 Kā Jūs skaidrojiet Kristus teikto : “Dodiet Cēzeram, kas Cēzaram pieder un Dievam, kas Dievam pieder?
8:25 Vai visas lūgšanas Tēvam jānoslēdz ar vārdiem : “Jēzus Vārdā” ?
25:56 Vai mūsu mīlestība uz Tēvu ir lielāka kā Jēzum?
39:50 Kāpēc Samuela gars paklausīja garu izsaucēju un atnāca runāt ar Saulu?
46:00 Kā kāds cilvēks var apgalvot, ka tā doma, kas man ir, nāk no Dieva? Vai, tad pasaulē nav retums domas, kas nāk no ļaunuma?
50:47 Kā izlūgties Dievam, lai vīrs atsakās no alkohola, smēķēšanas un trankvilizatoriem?


7.jan.2022 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (180.daļa)

0:44 Atsaucoties uz Mateja ev .23:8 un 1.korint. 12:8 rakstu vietām, sanāk pretrunas, kas attiecas uz mācītājiem. Vai Dieva vārda sludināšana ir kā ģimenes bizness?

25:25 Ko par Vilmas Lūles grāmatām “Piedot sev un doties tālāk” saka Bībele?
32:22 Kas tā ir par mācībām ar nosaukumu SOZO? Ko par to saka Bībele?
48:46 Vai līdzībā par pazudušo dēlu, ir runāts par neticīgu cilvēku, kas atgriežas pie Dieva, vai arī par kristieti, kas bija atkāpies?


12.nov.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (179.daļa)

0:23 Kā atbrīvoties no sāpēm par mirušu sunīti?
7:57 Jautājums par 1.Samuēla 19.nodaļas 23-24.pantiem
18:01 Ko mūsdienās īsti nozīmē būt svētam?
33:25 Kāds ir Bībeles skatījums uz mirušo kremēšanu?
49:48 Vai tiešām potējoties, es varu zaudēt glābšanu, kā daudzi kristieši to saka, vai arī tie ir velna melni? Ko jūs teiktu kristiešiem, kuri var palikt bez darba un bez iztikas līdzekļiem?


5.nov.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (178.daļa)

0:33 Jautājums par rakstu vietu Apustuļu d.5:30 , Vai nav tā, ka mūsdienu liberālie tulkotāji pieliek klāt tekstam to, kā oriģinālā nemaz nav?
8:32 Atsaucoties uz Bībeles rakstu vietu vēst. Ebrejiem 10:26-27 Kā ir ar cilvēkiem, vai uz viņiem attiecas šī rakstu vieta , ja grēks tomēr ir darīts?
16:16 Ko nozīmē skūpstīt otru ar svēto skūpstu?
24:44 Vai Lieldienas un Ziemassvētki ir vispār kaut kur Jaunajā Derībā minēti un aprakstīti?
38:06 Vai saskaņā ar Bībeli ir pieņemami sludināt, ka vīriešiem nav pareizi būt neprecētiem?
45:37 2.Makabeja gr. 12:39-45 ir rakstīts, ka par kritušajiem tika pienests upuris, lai viņi tiktu atbrīvoti no grēka. Lūdzu, komentējiet?
55:46 Vai sievietēm baznīcā jāliek galvassega, un kāpēc?


29.okt.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (177.daļa)

0:50 Lūdzu izskaidrojiet Daniela gr. 7:21 Kā tas ir domāts, ka uzveica svētos?
12:00 Vai drīkst tikties puisis ar meiteni, ja katrs ir no dažādām konfesijām?
20:14 Jēzus sacīja “kristījiet Svētā Garā” , bet Jaunajā Derībā visi tiek kristīti Jēzus vārdā. Kā ir īsti pareizi?
24:30 Ko nozīmē, ka Dievu lūdz saliekot rokas kopā?
33:11 Izskaidrojiet, lūdzu, ko nozīmē – sociālais darvinisms, sociālā antropoloģija, socioloģija un citas sociālās zinātnes?
37:45 Jāņa 10:11-13 kā šodienas kontekstā atpazīt derētos ganus?
51:01 Vai Dievs dod kristiešiem varu, izdzīt dēmonus pašiem no sevis?


22.okt.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (176.daļa)

0:39 Vai ir pareizi, ja draudzē ir likts uzsvars tikai uz pašu draudzes dzīvi un draudzes locekļu svētumu, bet ne uz Kristus Lielo pavēli un evanģēlija izplatīšanu?
8:01 Kas īsti ir Makabeja grāmata? Vai tā nav smagi maldi?
18:55 Vai nevarētu būt tā, ka Kristus otrā atnākšana jau ir notikusi, taču mēs to neesam pamanījuši?
26:42 Paskaidrojiet lūdzu šo raksta vietu = Marka ev. 9:49-50
34:40 Vai ir kāds skaidrojums, kāpēc Dievs kā pazīšanās zīmi Abrahama pēcnācējiem, izvēlējās tieši apgraizīšanu?
53:28 Vai mūžīgās mocības un otrā nāve ir viens un tas pats?


15.okt.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (175.daļa)

0:33 Ko Bībele saka par izjūtām, kuras rodas cilvēkš?
12:48 Vai nodarboties ar Bowenterapiju ir grēks?
17:37 Ko darīt? Kā Jūs vērtējat, vai šodienas vakcinācija var tikt sasaistīta ar Atklāsmes gr. 13.nod. 16.-17.pantiem?
28:56 Ko darīt kristietim, ja viņam jāpārdod alkoholiskie dzērieni, citas iespējas nav?
38:22 Kādēl un , kā tas nākas, ka Dievs ar nodomu sūta ļaunu garu?
48:13 Kā mammai pareizi reaģēt un mācīt bērnu, kā sevi aizsta’vēt?


8.okt.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (174.daļa)

0:40 Ja es vienu mēnesi izvēlos 10.tiesu nenoziedot savā draudzē, bet to izvēlos noziedot citur ar Dievam saistīti kalpošanu. Vai es būšu darījis pareizi?
18:13 Pāvila vēst. korint. 3:13-15. Par kādām ciešanām šeit ir domāts, un kur tās būs, kas aprakstītas 15.pantā?
27:34 Ja Bībeli izmet miskastē, vai par to ir kāds sods?
29:35 Ja man ir 60 gadu un draugam 70 gadu, vai būtu jāreģistrē laulība?
33:00 Mateja ev. 19.nodaļa un 29.nodaļa izraisa jautājumu. Vai tiešām, atstājot ģimeni, īpaši bērnus, vecos cilvēkus bez apgādības, bez palīdzības, Tu seko Jēzum, bet , kas notiks ar atstātajiem?
47:17 Kas ir ļauna un laulības pārkāpēja cilts?


1.okt.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (173.daļa)

1:13 Vai Jūdam bija iespēja atgriezties, vai tomēr, viņam atpakaļ ceļa nebija?
22:20 Vai ir kāds iedalījums lielos vilcienos, kas attiecas uz Izraēla tautu šodien un uz kristiešiem?
35:40 Kas ir pirmā mīlestība? Ko nozīmē atgriezties? Kas ir pirmie darbi?
48:21 Ko Bībele saka par bērnu audzināšanu? Kā var izskaidrot patieso bļaušanas un bērnu niķu iemeslus, kuri reizēm ir ļoti neloģiski,? Vai tie ir ļaunie gari?


24.sep.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (172.daļa)

0:37 Vai psihomātiskās sāpes ir iespējamas bez ļaunā gara līdzdalības?
12:26 Kāda nozīme oriģināltekstā ir vārdiem minētajās rakstu vietās ( Mt. ev. 10:34, Lk.ev. 19:43 un Jņ. ev. 14:27) ?
23:05 Vai dvēsele būdama garīga substance mūžībā var eksistēt arī bez gara?
35:53 Vai jaunpiedzimušam kristietim var prātā nākt ļaunas, grēcīgas domas, ja mēs esam jauni radījumi Jēzū Kristū?
47:18 Vai sarkasms kā izteiksmes līdzeklis pamācot ticībā vājākos brāļus un māsas, ir vēlams, Biblisks paņēmiens?
51:15 Kāds ir kristīgās ticības skatījums uz antidepresantu lietošanu?


17.sep.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (171.daļa)

0:34 Kā saprast Jēzus teikto frāzi : “Jo kalps nesaprot, ko viņa Kungs dara? “
6:20 Kā ir ar bērniem, kuri piedzimst ticīgā ģimenē, kur abi vecāki ir kristieši. Kad šādā ģimenē piedzimst bērns, vai viņš no ieņemšanas brīža vienalga skaitās padots bauslībai un dzimis grēkā?
23:34 Caharijas gr. 11:10 Vai runa ir par Noa derību?
35:55 Vai kristīgam cilvēkam (katolim) attiecību turpināšana ar bijušo draudzeni, ir pieņemamas, esot laulībā ar sievu?
40:49 Kāpēc Pāvila vēstules un citi Svēto raksti Bībelē tiek adresēti “brāļiem”?
50:57 Kas ir avju kūts durvju sargs? Mateja ev.10:1-3


10.sep.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (170.daļa)

2:20 Kas patiesībā ir nūdisti?
16:45 Vai Hillsong grupas dziesmas, kurās dziesmu vārdi ir ļoti vispārīgi, ir viens no velna “instrumentiem”, kā pievilt kristiešus?
Šeit būtu vērtīgi ielūkoties mājas lapā – www.vaticannews.va
36:39 Kā saprast Mateja ev.10:34 Jēzus vārdus – “Es neesmu nācis atnest mieru? “
50:20 Vai nevajadzētu šodien mācīt Dieva bērniem lūgt, un no Dieva saņemt atbildes uz jautājumiem?


3.sep.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (169.daļa)

0:40 Kā pareizi lūgt vai pavēlēt, ja runājam par dziedināšanu?
23:37 No kurienes sātans ņem spēku sev, saviem darbiem?
38:20 Kāpēc Dievs cilvēkus , kuri izdzen dēmonus (darbojas cilvēkiem un Dievam par labu) pēc tam iemet ellē?


27.aug.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (168.daļa)

1:04 Vai sevis uzlabošana nav arī matu krāsošana, nagu lakošana, mākslīgo nagu un skropstu pieaudzēšana utt? Piekrītu atziņai, ka tā ir necieņa pret Dieva radīto cilvēka ķermeni.
18:43 Vai autoritāte pār ļaunajiem gariem rodas vienkārši augstāk stāvošiem priesteriem , iesvētot šajā kalpošanā, jeb tomēr Jēzus Kristus dod autoritāti pār garu pasauli?
51:34 No kurienes ir radies Dievs?


20.aug.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (167.daļa)

0:37 Vai sinepju graudiņš tiešām ir pats mazākais graudiņš no sēklām, par ko runā Jēzus – Marka ev.4:30-32?
7:28 Kā saprast 139.psalma 15.pantā rakstīto – “zemes dziļumos veidots?”
15:35 Kā saprast vārdus “skaidrība, apskaidrots” un “apskaidrots viņos” no Jāņa ev.17 : 5 un 10?
19:09 Vai aizlūdzot par dziedināšanu, drīkst iedomāties, ka Jēzus pats ir uzlicis rokas un dziedina?
29:41 Kā izskaidrot bērniem, kāpēc nevajadzētu tetovēt savu ķermeni?
45:40 Kas ir ajo vaskas ceremonija?
54:45 Vai Dievam var prasīt reālu zīmi, fizisku manifestāciju, ja tas varētu būt par liecību vai zīmi neticīgajiem?


13.aug.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (166.daļa)

1:42 Vai cilvēkam, kurš no sirds vēlas saņemt brīnumu, kurš ir akls vai mēms, vai viņam būtu jāsaņem Svētā Gara pamudinājums to darīt?
22:27 Vai rakstu vieta (Mateja ev. 5:32) atļauj vīrietim precēties otru reizi?
26:00 Pēdējā laikā dzirdu no kristiešiem teorijas, ka Jēzus pēc savas nāves nenokāpa mirušo valstībā, bet uzreiz nonāca debesīs?
33:38 Vai šī rakstu vieta (Jāņa atklāsmes gr. 5:7-9) ir jau piepildījusies ?
40:53 Uz, ko ir attiecināta 1.Timotejam 5:8? Pirms un pēc šī panta ir runa par atraitnēm. Vai šī rakstu vieta arī ir attiecināta uz tām?
46:02 Vēlos saņemt skaidrojumu rakstu vietai – vēstule Filipiešiem 1:21. Tur daudz dzird par sasniegumiem, pozitīvo domāšanu un sēšanu un pļaušanu – jau šajā dzīvē.


6.aug.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (165.daļa)

0:25 Ja ķēniņš nebūtu atļāvis aizstāvēt savu dzīvību, vai jūdi vienkārši ļautu sevi nogalināt (Esteres 8:11?)
7:51 Vai fakts, ka apustuli Pēteri piesita krustā ar kājām gaisā, nav saistīts ar sātana ienākšanu baznīcā, jo apgriezts krusts ir sātana zīme?
10:39 Ko nozīmē iziet pie Viņa ārpus nometnes (Ebrejiem 13:11-13?)
18:58 Cik gadu ir mūsu zemei?
23:00 Vai ir jāpaklausa valdībām un varām, kā raksti māca? Kā rīkoties, ja gribās slavēt Dievu draudzē bez maskām?
38:40 Vai mācītājs drīkst nosaukt citu mācītāju par idiotu?
41:18 Vai tiešām, pirms mēs iznākam no mātes miesām, Dievs jau zina kāda būs mūsu dzīve?
47:55 Vai cilvēkam var saķobīties prāts un viņu mocīt sāpes bez ļaunā gara klātbūtnes?
54:34 Vai cilvēki, kuri piedzimst akli vai kurli ir tādēļ, lai caur ticīgajiem atklātos Dieva spēks un Dievs tiktu pagodināts, ka viņi tiktu dziedināti?


30.jūl.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (164.daļa)

0:39 Vai elka akmens iekārošana vai tamlīdzīga lepnības izpausme noved pie reālām rīcības sekām?
23:12 Vai ebreju rakstu numeroloģijas skaidrojumi, kas sakrīt ar kopējo Bībeles vēsti atbilst kristīgajai mācībai?
26:39 Vai ir labi, ja draudzi ilgstoši vada viens cilvēks?
36:35 Lūdzu komentēt 1.Mozus 26:19, kur Īzāka kalpi uzraka avotu ar dzīvu ūdeni?
40:50 Lūdzu paskaidrojiet J.Atklāsmes grāmatā 14:4 rakstīto "'Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm".
48:26 Lūdzu komentēt vārdu "mūžīgs" kontekstā ar J.Atklāsmes grāmatu.
52:29 Kā saprast rakstu vietu no 2.korintiešiem 4:10, kur Pāvils raksta : "Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā"?
56:50  Kas ir apslēptais grēks? Kā to saprast?


23.jūl.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (163.daļa)

0:36 Vai cilvēks cieš par savu vecāku grēkiem?
7:05 Vai kristietis var būt fanātisks kristietis?
15:43 Kas nomaitā ellē?
22:00 Vai ir pareizi lūgt: Svētīts, lai top Tavs Vārds?
25:58 Ko Bībele saka par dzīves jēgu?
34:47 Kā es varu uzzināt Dieva gribu savai dzīvei?
42:04 Ko nozīmē vārds: pestīšana?
50:54 Kā saprast “grēks ārpus miesas” un grēks pie sava paša miesas”? (1.Kor 6:8)


16.jūl.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (162.daļa)

1:08 Kāpēc Dievs neuzmodināja manu mazuli no mirušiem?
21:36 Kā izglītoti un mācījušies zinātnieki nonāk pie pasaules vecuma?
37:43 Kāpēc dažviet Jēzus saka, lai nestāsta nevienam par dziedināšanu un dažviet saka teikt?
45:54 Vai kristietis var skatīties filmas, kur vizuāli attēlots Jēzus?
51:13 Vai 24.jūnijs bija Jāņa Kristītāja dzimšanas diena?
55:55 Vai kristietis var nēsāt latviskās zīmes?


9.jūl.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (161.daļa)

0:22 Kas ir dvēsele un kas ir gars?
10:49 Vai Bībele runā par reinkarnāciju?
29:02 Cik ilga ir paaudze? Vai pēdējās paaudzes atskaites punkts sākas ar Izraēla valsts atdzimšanu?
42:00 Kurā tūkstošgadē notiks Kristus otrā atnākšana?
55:11 Kāpēc Dievs neuzmodināja no mirušiem manu mazuli?


2.jūl.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (160.daļa)

0:35 Kas notiek ar ļaunajiem gariem, kad tos izdzen, kur viņi paliek?
17:56 Kas ir laulība? Vai var precēt sievieti, kura ir neticīga un nepaklausīga, un ar kuru ir kopīgi bērni?
47:03 Vai kristietis var dzīvot ārlaulībā?
50:48 Ko Bībele saka par tektonisko plākšņu sadalīšanos, kad tā varēja notikt?


25.jūn.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (159.daļa)

0:32 Ko Bībe vēlas teikt ar vārdiem- “Jūs esat dievi” ?
6:39 Kas ir divi Dieva apliecinātāji Atklāsmes grāmatas 11. nodaļā?
17:00 Vai avju pirmdzimtie ir simbols Dieva Jēram?
24:57 “Tev būs valdīt pār viņu (grēku)!” (1.Moz 4:7) Vai šī rakstu vieta ir mums mūžīga apsolījums?
32:50 Vai garīgā nozīmē ikviens esam draudzē brāļu un māsu sargi? ( 1.Moz 4:6,7,9)
41:28 No kurienes cilvēkiem ir spējas redzēt nākotni?
52:42 Kā Bībelē saprast rakstu vietu no Efeziešiem 6:12, kā jācīnās pret ļaunajiem gariem?


18.jūn.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (158.daļa)

1:09 Vai hermofrodītiem ir dvēsele un iespēja tikt glābtiem?
12:17 Kāpēc aromterapija nav laba lieta?
18:23 Vai evaņģēliskā draudze izveidoja Svēto Rakstu kanonu?
25:47 Vai tas ir bibliski, ka kristieši šķeļas sakarā ar vakcināciju?
41:46 Kā zināt, ka sapņi, ko sapņojam un redzam tajos ko nozīmīgu, ir no Dieva?
53:31 Vai mums ir jāmīl grēcinieks, bet jāienīst grēks?


11.jūn.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (157.daļa)

0:34 Kā Dieva Dēls tika dzemdināts vēl pirms pasaules radīšanas?
13:33 Vai Elenas Vaitas grāmata “Lielā cīņa” ir kādas sektas izdota grāmata?
17:00 Ja bērniņš piedzimst ar abiem dzimumorgāniem, ko par to saka Bībele?
15:54 Kādā formā oriģinālvalodā ir vārds “netrūks” no 23. psalma?
33:44 Paskaidrojiet, lūdzu 1.Pet 3:139-21.
34:10 Vai alternatīvā medicīna Dievam ir tīkama?
46:05 Kāda nozīme ir čūskai , kas attēlota medicīnas simbolā?
54:04 Vai mirušo valstība ir zeme, kur nomests Lucifers?


4.jūn.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (156.daļa)

1:49 Kas notiek ar cilvēkiem, kuri nākuši pie patiesības atziņas atkal krīt grēkos?
14:32 Vai tas ir svarīgi, kādi baušļi ir ierakstīti sirdī, ja Dievs Savus baušļus, caur Svēto Garu ieliek jaunā sirdī un prātā?
22:40 Kas ir Jēra līgava, sieva, kāzu viesi un kāzas?
31:08 Amosa gr. 8:11-12 rakstītais, vai tās dienas – laiks vēl ir nākotnē, vai ir iespējams, ka nebūs Bībeles ne rakstītās ne digitālās?
47:07 Ko Bībele saka par laulībām, kurā vīrs ir neticīgs un kurā dzīvojam, kā katrs savā pasaulē?


28.mai.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (155.daļa)

0:49 Vai kristīties drīkst tikai sasniedzot pilngadību?
9:02 Vai kristieši drīkst izsargāties no grūtniecības lietojot izsargāšanās līdzekļus?
17:17 Kā saprast rakstu vietu no 1.Pētera vēst. 3:19-20?
27:40 Vai miruša cilvēka gars spēj mijiedarboties ar dzīvo pasauli?
44:10 Vai var kristietis, kurš ir pieņēmis Jēzu, kristījies un dzīvojis kristīgu dzīvi, sajukt prātā?
48:15 Kā saprast rakstu vietu no Psalmu grāmatas 22:30?
52:32 Vai var saskatīt kopsakarību starp vakcīnu un čūskas kodumu? Vai šī vakcīna ir zvēra zīme?


21.mai.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (154.daļa)

0:32 Vai par neprašu tiešām piedzimst vai par tādu kļūst, kā rakstīts Salamana pamācībās 17:25

9:11 Vai ir bībeliski, ka draudzē mācītājs, lūdzot par citiem nolād slimības?

16:28 Ja Dieva dēls ir no pasaules sākuma, tad, kas notika kopš Viņa piedzimšanas līdz Jēzus devās uz debesīm?

24:50 Vai drīkst sieviete, kristiete doties atkārtotā laulībā ar vīrieti, kas ir pasaulīgs?

31:27 Kas tā ir par derību ar zvēriem, un kādi ir tās noteikumi, kas rakstīti Hozeja grāmatā 2:20?36:51 Vai ticībā uz Dievu, ko saņemmt, nozīmē Dievam, ko zaudēt? (Lūkas ev. 8: 41- 48)

44:04 Vai brīnumainā uguntiņa, pareizticīgajiem Lieldienās, kura neapdedzina rokas, patiešām ir Tā Kunga dota atbilde kā svētība no Viņa?

53:19 Kā pareizi saprast Ēdenes dārza traģēdijas, kuras aizliegtie augļi pastāv vēl līdz šai dienai?


14.mai.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (153.daļa)

0:02 Vai Jāņa atklāsmes grāmatā 7:1 runa ir par vēju, vai Tēva un Jēzus neiejaukšanos līdz noteiktam brīdim?
0:05 Vai Svēto Vakarēdienu var pasniegt pats sev? Ko par to saka Bībele??
0:13 Kur tajā laikā bija sātans ar saviem leģioniem, kad Dievs sūtīja plūdus?
0:17 Ko darīt ar Dievkalpojuma izdevumiem un dažādām lapiņām, uz kurām ir rakstīts Dieva vārds, un kuri laika gaitā ir sakrājušies mājās?
0:19 Vai covid-19 vakcīnas sastāvs var ietekmēt Gara dzīvi cilvēkā? Vai pastāv vakcīnai saistība ar zvēra zīmi?
0:30 Kā saprast Jēzus dialogu ar Pēteri par to, vai Jēzus Pēteri mīl ( Jāņa ev. 21:15-19)
0:34 Kā rīkoties sievai, ja viņa redz, ka bērni ģimenē atdarina visdrīzāk neapzināti , savu tēti ne tais labākos darbības veidos?
0:41 Vai eņģeļiem, tai skaitā sātanam ir spēja kaut ko radīt?
0:49 Vai Ābrahāms ir kristiešu tēvs?
0:54 Kas Jonas zīme par ko runā Jēzus?


7.mai.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (152.daļa)

0:02 Kā saprast, kad ir atrasta īstā sieva? Ko darīt, ja mums ir pilnīgi dažādas intereses?
0:10 Vai ir zināms, kuri divi Kristus mācekļi satika Jēzu ceļā no Jeruzalemes uz Emmavu?
0:12 Kādēļ par Kristus drēbēm tika mesti kauliņi? ( Lūkas ev. 23:11)
0:16 Kas tie ir par laikiem, ko Jēzus min Lūkas evanģēlija 23:28-30, aprakstītajā krusta ceļā, kur Jēzus runā uz raudošām sievām?
0:19 Kā saprast to, ka Kristu pēc augšāmcelšanās daudzi vaigā pirmajā mirklī neatpazīst?
0:23 Par kādu atgriešanos Jēzus Pēterim saka? Lūkas ev. 22:32
0:27 Kā bibliski pareizi reaģēt uz laulības šķiršanu? Kā draudžu vadītājiem būtu jārisina laulības problēmas?
0:33 Kā Ādama un Ievas dzimušie bērni var pavairoties bez incesa jeb grēka?
0:43 Kā saprast Lūkas ev.12:33 rakstītais, : Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem”? Kātas palīdzēs Dievam?
0:49 Kāpēc gan tiem , kas ir ar Dievu, būtu jābaidās iet tiesas priekšā?


30.apr.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (151.daļa)

0:28 Vai melnais humors, sarkasms un ironija kristiešiem ir pieņemami?
07:28 Ko nozīmē, krāt mantu debesīs?
18:07 Vai tas ir bībeliski, laist bērnus skolā vai dārziņos, kur mācības notiek pēc Montesori metodes?
22:50 Vai kristietis drīkst tiesāt cilvēkus, kas nepazīst Dievu un nedzīvo pēc tā principiem?
32:30 Pēc kādiem principiem vadījās teologi toreiz, kad izveidoja 66 grāmatu apkopojumu – almanahu?
38:52 Kas ir šīs debesu valstības atslēgas? Vai Svētie Raksti? (Mateja ev.16:19)
45:16 Vai mācība – iemācies vispirms mīlēt sevi, lai spētu mīlēt citus, atbilst tam, ko Jēzus mācīja – mīli tuvāko kā sevi pašu?
51:23 Vai apokrifu raksti ir tas pats, kas Bībele? Vai tie ir nopietni ņemami?
55:42 Kā atbrīvoties no ļauniem gariem, kuri mīt cilvēkos?


23.apr.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (150.daļa)

0:45 Kā atpazīt, ka kristietis padevies maldu garam, maldu mācībai?
03:30 Vai var tikt glābts cilvēks, kurš nav atdzimis no augšienes?
12:39 Ko nozīmē laulības gultu neaptraipītu? Un kāda ir domāta tā netiklība? (vēst. ebrejiem 13:4)
18:10 Vai zaļās covid pases būs čips?
23:10 Ko Bībele saka par ēteriskām eļļām, vai tas ir bibliski, vai tomēr tās ir buršanās priekšmeti?
30:20 Ko Bībele saka par UFO, NLO, tā saucamajiem citplanētiešiem?
40:40 Vai tas ir Dievam tīkami, ka kristieši ar vlogiem un video dzenas pēc slavas un sevi paši “uztaisa” par kaut ko?
48:05 Vai lavas bumbiņu aproces ir ezotēriskas? Vai kristietis tādas var nēsāt?


16.apr.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (149.daļa)

0:39 Vai vārds “dieviņš” lietošana sadzīves mirkļos attiecas uz otro bausli?
11:13 Vai luterānis drīkst klausīties pareizticīgās baznīcas kora izpildītās dziesmas?
15:23 Kāda ir pravietiskās kalpošanas nozīme draudzē?
27:00 Kā izprast vārdus “viltus pravietis”- viens cilvēks, baznīca vai valsts??
39:56 Kā saprast- “nāve un lāsts uz jaunās zemes”?
31:06 Pēc kāda algoritma izskaitļot skaitli 666?
44:38 Kā saprast rakstu vietu no 2. Mozus grāmatas 4. nodaļas 23. – 26. pants, kur Dievs runā ar Mozu par faronu, bet tad glābj savu dēlu?
49:36 Kā saprast, ka mirušiem prieka vēsts sludināta?
53:06 Cik svarīga un kāda nozīme Bībelei mūsdienās? Ko darīt, ja lasot Bībeli, tā neuzrunā un domas klejo citā virzienā?


9.apr.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (148.daļa)

0:38 Vai uzņēmējdarbība un evanģēlis ir apvienojami?
23:31 Vai skumt par dzīvniekiem ir bibliski?
26:55 Vai rožukronis ir elku simbols?
36:42 Vai ir cilvēkam nozīmīgi zināt savas dzimtas piederību?
38:19 Kas ir sekta un ar ko tā atšķiras no baznīcas?
44:25 Vai aknām ir garīga nozīme, atsaucoties uz rakstu vietu Salm.pam. 7:23?
49:20 Kāpēc Pashā nesvin saskaņā ar Bībeli?


26.mar.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (147.daļa)

0:34 Vai velns un sātans ir viens un tas pats?
13:30 Ja labs koks nevar dot sliktus augļus un slikts koks nevar dot labus augļus, par kādu koku var runāt, liekot pretī ļaunu cilvēku - kurš spēj kādu laiku darīt labu, kamēr nomet viltus kažoku?
17:57 Kurā Jāņa Atklāsmes grāmatas nodaļā/ posmā mēs šobrīd dzīvojam?
29:08 Kā saprast, kuri apsolījumi Bībelē attiecas uz mani? Vai var automātiski pieņemt visus apsolījumus kā domātus man individuāli?
37:36 Kad Dieva rakstītais Vārds pārvēršas par burtu un kad par Garu?
46:35  Vai būs iespējams atgriesties pie Dieva pēc paraušanas tiem, kas palikuši?


19.mar.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (146.daļa)

0:28 Vai propoganda, ka bērns pēta savu ķermeni un masturbē ir normāla un atbalstāma? Ko par to saka mācītāji?
23:00 Vai Dieva bērni drīkst iet protesta akcijās, izsakot savu neapmierinātību par valdības pieņemtajiem lēmumiem, vai šajās protesta akcijās līdzdarbojas arī Dievs?
33:11 Vai Kaina dzimums plūdos tika iznīcināts?
39:00 Kā atbrīvoties no paniskām bailēm?
50:56 Kāda nozīme ir tam, ka kristīgā baznīca iemācījās atzīt sekulārās medicīnas nozīmi – rūpes par cilvēkiem?
55:00 Vai Kristus un uzņēmējdarbība ir apvienojami?


12.mar.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (145.daļa)

0:55​ Vai nostaģija ir laba vai slikta? Ko tas nozīmē, ja kristietim tāda reizēm ir?
11:37​ Kā pareizi plānot nākotni?
32:54​ Kā saprast Jāņa 20:23​ teiktais, “kam jūs grēkus piedosiet, tam tie būs piedoti”?
45:23​ Vai tas, ka cilvēks smieties var tikai ar izelpu, bet ne ar ieelpu, varētu būt saistīts, ka Dievs iedvesa elpu Ādamā?
56:11​ Vai bauslis “Tev nebūs nokaut” – ir tikai nenokaut cilvēkus?


5.mar.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (144.daļa)

0:58 Links
5:54 Kā sadzirdēt Dieva balsi?
11:46 Vai kristietis var dusmoties uz Dievu un kādas ir tam iespējamās sekas?
22:16 Ko nozīmē dvēseļu kopšana? Kāpēc tā ir nepieciešama?
27:18 jautājums par ģimeni
36:44 Lieldienu pārcelšana
49:20 Sludināt ieriebjot
53:56 Kas ir dežavu un ko tas nozīmē?
56:50 Vai nostaģija ir laba vai slikta? Ko tas nozīmē, ja kristietim tāda reizēm ir?


26.feb.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (143.daļa)

0:36​ Ko nozīmē pelnu diena, no kā tas ir sācies?
11:46​Vai visi cilvēki ir izredzēti mūžīgai dzīvībai, ja nē, tad vai ir iespējams cilvēku izlūgt no Dieva mūžīgai dzīvībai?
26:38​ Kā rīkoties, ja draudzē ir skaidra mācība un dievbijīgi vadītāji, bet nesanāk pilnībā būt vienā prātā?
41:00​ Kristietis psihologs, psihoterapeits – vai tas ir saskaņā ar Bībeli?
49:00​ Vai ķermeņa valodai ir nozīme?
56:04​ Vai reps ir pieņemams kristiešiem, pat ja saucas kristīgais reps?


19.feb.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (142.daļa)

1:28 Ko nozīmē- cilvēka paša sirds prāts pieviļ?
12:49 Vai rakstu vietās no Lūkasa ev. 21. nodaļas 20-22 pantam ir runāts par beigu laikiem?
29:23 Vai ir kopsaucējs rakstu vietām no vēstules Ebrejiem(7:18-19), (13:8) ar Mateja evaņģēliju (5:17), kas šķietami runā viena otrai pretī?
41:10 Kādēļ Bībeles kanonā nav iekļautas citas grāmatas? Vai tas nozīmē, ka mēs nezinām visu par Jēzus darbiem?
50:41 Vai ir jālūdz par cilvēku, kas miris pirms 10 gadiem?
57:27 Vai Covid-19 vakcinācija ir ticības pārbaudījums pirms lielās zvēru zīmes čipošanas?


12.feb.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (141.daļa)

0:27 Vai visiem kristiešiem ir jārunā mēlēs?
28:36 Kas ir domāts  8. psalma 3 pantā?
33:43 Ko nozīmē- ciesanās padarīt pilnīgu? ( Ebr 2:10)
47:35 Kā šodien atrast pareizo konfesiju un draudzi, ja visi apgalvo, ka tie ir īstie?
50:34 Kāpēc gals būs labāks nekā sākums? ( Sal.māc. 7:8)
57:12 Ko nozīmē vārdi - radības pirmdzimtais? (Kol 1:15)


5.feb.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (140.daļa)

0:19​ Vai drīkst skatītes video, kuri šokē un pašam škiet dīvaini?
7:51​ Vai variet komentēt grāmatas tulkojumu no sengrieķu valodas?
9:35​ Ko nozīmē Jēzus lūgšana (Jņ.17:1)
12:02​ Kā no zemes pīšļiem radītais Ādams, jau zināja izrunāt jēdzienu “Tēvs” un “Māte”?( 1.Mozus 2:23​-24 )?
17:54​ Vai Kristus draudze tiks “aizrauta” padebešos pie Kunga Kristus pirms Viņa otrās atnākšanas?
28:43​ Vai kristietim būtu jāpieņem covid 19 vakcīna?
31:58​ Vai kristieši drīkst vakcinēties ar covid 19 vakcīnu, zinot, ka tās sastāvā ir embriju šūnas?
37:46​ Kam vajadzīgs maks, soma un zobens? Zobenu taču Jēzus neļāva izmantot?(Lūk. 22:35​)
43:57​ Vai drīkst kristīties mormoņu baznīcā?
47:51​ Vai tiešām nedrīkst vakcinēties pret covid vīrusu?


29.jan.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (139.daļa)

1:46 Kā zvēresti, ko mēs dzīves laikā esam devuši, var ietekmēt dzīvi?
18:34 Kāpēc Jēzus nolādēja vīģes koku ( Mat.21:18-22 un Mar.11:12-14 )?
27:36 Ko nozīmē bīties Dieva?
45:47 Vai drīkst izmest krustiņu, kas saņemts  kristībās bērnībā? Vai tā nav apzināta Dieva zaimošana?
55:52 Vai dēmoni ir reāli? Ko darīt, ja ir sajūta, ka kāds visu laiku tev seko?


22.jan.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (138.daļa)

0:31 Vai kristieši ir pārāki par Dēlu Jēzu, ja drīkst Visaugstāko- Dievu, uzrunāt par Tēti?
9:11 Vai kristietis drīkst lasīt Alana Karra grāmatu “Kā viegli atmest smēķēšanu”?
13:19 Vai kristietis var būt orgānu donors?
18:17 Vai ir jāpaklausa visam, ko liek darīt valdība?Ja valdība ir bezdievīga, kā dzīvot kristietim?
33:00 Vai Bībelē ir, kas teikts par vīriešu emocionalitāti?
41:26 Kāpēc Dievs pieļauj ekspermentēt ar dzīvnieku DNS un ar cilvēku šūnām?
46:26 Ja Jēzus augšāmcēlās ar visiem savainojumiem, vai cilvēki pastarā dienā arī celsies ar savām kaitēm?
52:47 Ko Bībele saka par zvērestiem?


15.jan.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (137.daļa)

0:57 Kādēļ ļaunie gari lūdzA ieiet cūkās? Lūk.ev. 8:27-33?
11:11 Vai Dieva vārda kontekstā, mums ir tiesības pretoties vakcinācijai pret covid? Ko Bībele saka par vakcinēšanos, vai to var attiecināt uz Jāņa Atklāsmes grāmatā rakstīto par zvēra zīmi?
41:58 Vai pieņemot Dieva mīlestību sevī, mēs varam atšķirt ļauno?
48:57 Ja Dievs ļoti mīl cilvēkus, tad kādēļ ir viendzimuma attiecības?
52:43 Kā var zināt, kad ir īstais laiks kristīties?


8.jan.2021 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (136.daļa)

0:26 Vai atslēga tam, ka mācekļi sapratīs visas līdzības, ir saprast līdzību par sējēju?
6:45 Kāpēc Ābrahāms gāja pie kalpones? Vai Viņam nebija stipra ticība (1. Moz.17:17 un Rom. 4:19-20)?
18:21 Ja Dievs neatbild uz manām lūgšanām, vai jālūdz Tēvreize, ko mācīja Jēzus?
31:25 Vai es varu pieaugt ticībā, ja satiekos ar neticīgu cilvēku? Vai tas var mani vilkt atpakaļ?
44:47 Kad var uzskatīt, ka cilvēka pārbaudījums ir pāri cilvēka spējām (1.Kor. 10:13)?
54:10 Kādēļ “Vecā derība” ir tik grūti lasāma jaunam kristietim?


25.dec.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (135.daļa)

0:54 Zemessargi, ieroči, zvērests
19:31 Tavi grēki Tev ir piedoti
28:04 atpūta, atvaļinājumi
33:36 Jēzus nomainīja bausli?
37:00 Kādas ir pērles, kuras Jēzus brīdina nemest?
43:54 Vai Dieva valstība ir mācekļu vidū?
48:44 Maz ir tie, kas atrod ceļu uz dzīvību
50:18 ļaunie gari cūkās


18.dec.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (134.daļa)

0:57 Vai rakstu vietā 1. Pētera 2:15 teiktajā “labu darot”, ir runāts par bezierunu pakļaušanos?
26:12 Kā saprast rakstu vietu 2.Mozus grāmatas 22.nod.no 28-30 pantam, par pirmdzimto dēlu upurēšanu līdzīgi vēršiem un sīklopiem?
38:09 Vai kristietis drīks pielietot fizisku, brutālu spēku pret pretinieku, ja situācija liek aizstāvēt sevi, tuvāko, bezpalīdzīgo vai ģimeni?
46:05 Vai var izmainīties neticīga cilvēka apziņa, ja ticīgs cilvēks runā uz šo cilvēku, kuru apsēduši dēmoni un ļaunie gari?
52:01 Vai mēs varam būt vienas, Kristus miesas locekļi, ja Kristus miesa – kristīgo draudžu locekļi ir sadalīti konfesijās?11.dec.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (133.daļa)

Vai rakstu vietā 1. Pētera 2:15 teiktajā "labu darot", ir runāts par bezierunu pakļaušanos?
Kā saprast rakstu vietu 2.Mozus grāmatas 22.nod.no 28-30 pantam, par pirmdzimto dēlu upurēšanu līdzīgi vēršiem un sīklopiem?
Vai kristietis drīks pielietot fizisku, brutālu spēku pret pretinieku, ja situācija liek aizstāvēt sevi, tuvāko, bezpalīdzīgo vai ģimeni?
Vai var izmainīties neticīga cilvēka apziņa, ja ticīgs cilvēks runā uz šo cilvēku, kuru apsēduši dēmoni un ļaunie gari?
Vai mēs varam būt vienas, Kristus miesas locekļi, ja Kristus miesa - kristīgo draudžu locekļi ir sadalīti konfesijās?


4.dec.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (132.daļa)

Vai debesbraucamā dienā drīkst sēt un stādīt?
Kā pareizi dzīvot godājot vecākus, bet neļaujot tiem valdīt pār manu dzīvi?
Ko nozīmē staigāt garā?
Vai tiešām visi ir Dieva bērni?
Ko Dievs mums vēsta pieminot lapsas, raktu vietās ( Augstā dziesma 2:15 un Raudu dziesma 5:18)?


6.nov.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (131.daļa)

Vai rakstu vieta no Mozus 12:22-23, tomēr apliecina, ka dzīvniekiem arī ir dvēsele?
Kā var zināt, ka cilvēkā ir āunais gars, ja tas viņam uz pieres nav rakstīts?
 Kā pareizi lūgt Tēvreizi – reizēm lūdz “piedod”, reizēm “atlaid”, kā arī reizēm “mūžīgi”, reizēm “mūžīgi mūžos”?
Kāpēc draudzes vadītāja amats pārdēvēts par mācītāja amatu?
Vai ir nozīme kristīt 3 mēn. vecu puisīti, vai arī tas ir teātris? Vai tas nodrošina Dieva aizsardzību?
Vai manipulācija ir grēks?
Vai rakstu vietā Jāņa ev. 3:5 ir pietiekami skaidri teikts, ka tikai pagremde palīdzēs atdzimt?


30.okt.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (130.daļa)

0:29 Kā notika pasaules daļu apdzīvošana laika periodā no Bābeles torņa līdz lielo atklājumu laikmetam?
10:52 Vai kristietim pieklājas piedalīties nemieru un agresiju izraisošos mītiņos-piketos?
17:31 Vai ticīgs cilvēks var būt Svētā Gara pilns, bet ar nesavaldīgu, augstprātīgu raksturu?
37:23 Kādēļ mūsu laikos ir maz praviešu? Kas traucē Dieva bērniem saņemt šādas dāvanas?
43:21 Kā Bibliski pareizi ir reaģēt uz laulības šķiršanu?
53:08 Ko Bībele saka par masku uzlikšanu baznīcās svētrunu laikā?


23.okt.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (129.daļa)

Kurās rakstu vietās tiek pamatots, ka kristiešiem vajadzētu dot draudzē desmito tiesu?
Kā izšķirt, ko no Vecās Derības jāatmet un kas jāpatur?
Kurā brīdī zeme tika radikāli pārveidota, ja Dievs radīja Paradīzi, kā ideālu vietu cilvēku dzīvošanai?
Kā pārstāt šaubīties?
Vai vakcinēties pret covid vīrusu ir Bībeliski?


16.okt.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (128.daļa)


9.okt.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (127.daļa)

Vai drīkst kļūt par krustmāti mazam bērnam, ja pati esmu kristīta ūdenī vasarsvētku draudzē?
Kas ir domāts ar vārdiem no Jer. gr. 16:6 “un neviens viņu dēļ nesagraizīsies (…)”?
Vai Jēzus Savās mācībās atsaucās vai balstījās un Psalmiem?
Kā saprast Jer.gr teikto 23:33-40, kur runa ir par “Tā Kunga nastu”?
Kas rakstīts orģināl valodā Marka ev. 9:29?
Kāpēc Jezum nebija sievas un bērnu?
Vai Covid-19 vakcīna ir liktenīgā zvēru zīme?


2.okt.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (126.daļa)

Vai grandiozās celtnes – Ēģiptes piramīdas, Klusā okeāna Lieldienu salas statujas, kā arī senās piramīdas Meksikā un Dienvidamerikā – ir pirmsplūdu laikmeta celtnes?
Vai vārds “fantastiski” ir kristiešu sarunvalodai piemērots vārds?
Ir rakstīts: “Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls.” (Jāņa 3:13) Vai tas nozīmē, ka visas liecības no cilvēkiem, kuri apgalvo, ka bijuši debesīs vai ellē, ir nepatiesība?
Kāds cilvēks, kurš apmeklējis ELLEL Ministries semināru, stāsta, ka caur fotogrāfijām var darīt ļaunas lietas. Tagad šī cilvēka profilā ir izdzēstas visas viņa fotogrāfijas. Vai mums būtu jābaidās likt internetā savas fotogrāfijas?
Vai ir jēga stāstīt par Dievu cilvēkiem, kuri ir alkohola reibumā?
Vai sievietei var būt draudzība ar vīrieti?
Vēlos lūgt izskaidrojumu Vēstules romiešiem 10. un 11.nodaļai par Israēla atkrišanu pagānu dēļ. Kādēļ Dievs atstūma Savu tautu, lai iegūtu pagānus? Vai tiks izglābts viss Israēls vai arī tikai tie, kas tic Jēzum?


25.sep.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (125.daļa)

Kā atpazīt Jezabeles garu, un kā lūgt atbrīvošanu no tā?
Vai apokalipse ir pareģojums ar noliktu laiku?
Vai kristiešus pēc nāves var kremēt?
Jautājums par Jēzus sacīto Lūkas 18:8.
Kas notiks ar ebrejiem, kas ir nomiruši un nav pieņēmuši Kristu pirms tūkstošgades laikmeta? Vai Dievs dod visiem vienādas iespējas?


18.sep.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (124.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kas ir Ciāna Jaunās Derības kontekstā?
Vai ir Bībelē atrodama rakstu vieta par cilvēku gāšanos zemē, kad uzliek tiem rokas virsū Jēzus, Viņa mācekļi vai apustuļi?
Lūdzu paskaidrojiet, kāpēc Rēriha biedrība un tās mācība ir maldu mācība.
Kāpēc skaidrais ūdens Jēzum jāpārvērš vīnā?

izņemot…”un neieved mūs kārdināšanā…”?


29.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (123.daļa)

Ko Bībele saka par piemiņas un atceres pasākumiem?
Vai zvēra zīmi var piešķirt bez mūsu piekrišanas?
Kā saprast notiekošo pasaulē saistībā ar Youtube video - kā tas  saistās ar  Bībeles rakstiem?
Kāpēc katoļu baznīcās aizlūdz par mirušajiem, iesvēta kapu pieminekļus? Vai katoļu mācītājiem Garīgajā seminārā tiek mācīts nepareizi?
Vai Dieva Vārdu drīkst sagrozīt, no lūgšanas "Mūsu Tēvs Debesīs"


22.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (122.daļa)

Kādas ir Vasarsvētku un Adventistu kustību kopīgās un atšķirīgās iezīmes? Vai adventisti ir līdzīgi baptistiem?
Ko Bībele saka par kristībām? Vai drīkst saņemt Svēto Vakarēdienu, ja esi piedzimis no augšas, bet neesi kristīts?
Vai Dieva bērns, kas ir grēkojis, patiesi To Kungu nepazīst?  (1.Jāņa vēstules 3:3-6-9) 


15.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (121.daļa)

Kuru Noasa pēcteču, nolādēto vai nenolādēto, pēcteči varētu būt latvieši?
Kas ir septiņi Dieva Gari no Atkl.gr. 4:5 un Atkl.gr. 5:6? Kāda ir to nozīme?
Kur šobrīd atrodas Dāvida gars? Kur palika Vecās Derības cilvēku gars pēc viņu nāves Ap.d. 2:34?
Kas bija samarieši, par kuriem rakstīts Bībelē?
Vai Svētais Gars var dalīt vienu ķermeni ar ļaunu garu?


8.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (120.daļa)

Vai visiem cilvēkiem ir Svētais Gars?
Vai ar Jēzu pietiek, lai būtu izglābts no pazušanas un iemantotu dzīvību? Kā tad ir ar Dievu Tēvu?
Vai mēs dzīvojam grēkā, ja mums ir kopīgs bērns, bet neesam precējušies?
Ko nozīmē vārdi no Mih.6:9, "Ņem vērā rīksti un arī, kas to sūta!"?
Kādi varētu būt iemesli kristietim, kurš ilgstoši nav pievienojies nevienai draudzei?
Kā stiprināties ticībā, ja tā ar gadiem ir vājinājusies?


1.mai.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (119.daļa)

Kā saprast Atklāsmes grāmatā rakstīto: Kas ir šis zelts, ko jāpērk, kas ir šīs baltās pestīšanas drēbes un svaidāmās acu zāles?
Ko saka Bībele par Dieva slavēšanas apvienošanu ar cilvēka vēlmi sevi izklaidēt?
Kā Bībele izskaidro vārdu - pielūgt?
Uz kāda pamata balstījās Bībelē zināmie cilvēki ( Ēnohs, Ījabs, Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps u.c. ), kad rakstītā Vārda vēl nebija?
Vai ir pareizi dziedināšanas dievkalpojumā teiktais, ka mums ir jāiztēlojas par Dieva klātbūtnes esamību?24.apr.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (118.daļa)

Kāpēc Jēkabs lieto šādu salīdzinājumu, ka, aprunājot brāli, mēs aprunājam likumu?
Kurās rakstu vietās ir teikts, ka precēta kristīga sieva skaitās netikle?
Ko nozīmē Pāvila vārdi : Kas vēl trūkst no Kristus ciešanām?
Vai drīkst baudīt Vakarēdienu mājas apstākļos šajā Covid-19 vīrusa laikā?
Vai baznīcas teritorijā notiekošajos semināros drīkst prasīt naudu no cilvēkiem - vai tas ir normāli?
Kā saprast, kad tu esi Jēzū Kristū un kad tu esi ārpus Viņa; kur ir tā robeža?


17.apr.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (117.daļa)

Kādām pēc Dieva Vārda ir jābūt sievas un vīra attiecībām?
Ko nozīmē  necienīgi baudīt Vakarēdienu, kā rakstīts (1.Kor.11:27)?
Kā patiesībā ir ar draudzes paraušanu? Ko par to saka Bībele?
Kas ir pierakstījis Veco Derību, ja  zināms, ka Jauno Derību ir sarakstījuši apustuļi?
Vai Dieva svētība ticīgajiem pati par sevi ir tik nepietiekama,  ka tā  ir vajadzīga vairumā bagātīgi un bagātīgi?
Kā ticībā jaunam Dieva bērnam atšķirt manipulāciju ar Dieva Vārdu?3.apr.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (116.daļa)

Kāda ir ebreju loma cilvēces vēsturē?
Vai ir labi kristietim akciju tirgū ieguldīt savus līdzekļus? Ko mums par to saka Dieva Vārds?
No kurienes uzradās Melhisedeks, kāpēc viņš ir tik nozīmīgs, ka Ābrāms viņam deva desmito tiesu?
Kas ir Gemāra?
Kādēļ Marija tika atturēta no pieskaršanās Jēzum (Jāņa 20:17)?
Kādēļ Dievam tik svarīga ir cilvēka spēja ticēt tam, ko viņš nav redzējis?
Vai sievietes draudzes sapulcēs vispār nedrīkst runāt (1.Korintiešiem 14:34)?
Ko Jāņa atklāsmes grāmatā 6:5 rakstītais skaidro?
Kad ir patiesā, īstā Sabata diena – sestdiena vai svētdiena?
Kāpēc apustulis Pāvils rakstu vietā (1. Korintiešiem 4:20) akcentu liek nevis uz vārdu bet uz spēku?


27.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (115.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kāpēc Dieva vārds brīdina daudzus nekļūt par mācītājiem, bet uzteic tos, kas iekāro bīskapa amatu?
Kā saprast, ka sieviete, ko tu esi saticis, ir no Dieva un ir īstā tava sieva?
Vai cietumnieks, kas ir nožēlojis grēkus un pieņēmis Jēzu par savu glābēju, bet vēl atrodas ieslodzījumā, drīkst baudīt vakarēdienu?
Par kādu upuri runā Ap.d. 21:26, ja upurēšana vairs nav vajadzīga? Kā to saprast šodien?
Kas notiek ar tām dvēselēm, kas visu mūžu ir Dievu noliegušas?
Vai Jēzus teiktais “Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.”(Mat. ev. 18:21-22) ir jāuztver tiešā nozīmē?
Ko nozīmē Mozus grāmatā rakstītais – kad Dievs izveda tautu no Ēģiptes uz apsolīto zemi, ” kur piens un medus tek”?


20.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (114.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai mājās turēt dziednieku žurnālus vai pierakstus ir grēks?
Vai Bībelē rakstītais Dieva Vārds ir tas pats, kas Jēzus kā Dieva Vārds?
Kā atšķirt Dieva Tā Kunga balsi no paša prāta izgudrojumiem un izdomājumiem?
Kā var zināt, ka runā Dievs, un kā var sadzirdēt Viņa balsi?
Vai tas nav gŗēks, ka vīrietis kreisajā ausī nēsā auskaru?
Kā tikt galā ar dusmām, kā lūgt par tām, kā cīnīties?


13.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (113.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Ko nozīmē jēdziens – kristīgais cionisms?
Kas velnam ir nodevis varu, kā teikts – Lūk. ev. 4. nod. 6. pantā?
Ko Bībele saka par kontracepcijas līdzekļiem?
Vai roku uzlikšana ir kristietības pamatmācība?
Kā ir pareizāk lūgt Dievu – savā kambarī vai kopā ar citiem?
Kāda ir kristiešu nostāja dziesmu svētku jautājumā?


6.mar.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (112.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kā atšķiras maldu mācība no īstās mācības? Un reliģija no dzīvā Dieva?
Vai bērnus vajadzētu laist parastā skolā kopā ar neticīgajiem bērniem, vai tomēr labāk izmantot mājmācības iespējas?
Kādas kristīgajā pasaulē ir versijas par pravieša Daniēla atklāsmēm, kas tiks izskaidrotas beigu laikos?Vai drīkst precēties tāds cilvēks, kurš esot bez Dieva, ir bijis netikls ?
Vai Bībelē rakstītais vārds ir vienīgais kritērijs, pēc kā vadīties Dieva bērnam?


28.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (111.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai mājās turēt dziednieku žurnālus vai pierakstus ir grēks?
Vai Bībelē rakstītais Dieva Vārds ir tas pats, kas Jēzus kā Dieva Vārds?
Kā atšķirt Dieva Tā Kunga balsi no paša prāta izgudrojumiem un izdomājumiem?
Kā var zināt, ka runā Dievs, un kā var sadzirdēt Viņa balsi?
Vai tas nav gŗēks, ka vīrietis kreisajā ausī nēsā auskaru?
Kā tikt galā ar dusmām, kā lūgt par tām, kā cīnīties?


21.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (110.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai pareiza ir Rietumos izplatītā mācība "Vienreiz glābts, mūžīgi glābts" - ka pestīšanu nevar pazaudēt? Ko nozīmē ieiet pa šaurajiem vārtiem, un kas ir tie, kas iet pa plato ceļu - pagāni vai ticīgie? Vai caur Keneta Heigena grāmatām tiek izplatīta maldu mācība, kas cilvēkus aizved prom no patiesības? Vai Svētais Gars ebreju valodā ir sieviešu dzimtē, un kāpēc Svētais Gars ir tik privileģētā stāvoklī? Vai ir pareizi paust draudzes nostāju, ja pie baznīcas notiek alus tirgošana un dzeršana, vai arī pareizāk būtu to atstāt pašvaldības ziņā? Vai desmitā tiesa jādod tikai tajā draudzē, kurā iet, vai arī var dot citās draudzēs vai evaņģēliskos pasākumos?


14.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (109.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai 1000 gadu valstība ir domāta tikai ebrejiem kā tautībai? Ja tā, tad kur es kā ticīgs cilvēks palikšu?
Kādēļ Dievs sūtīja bailību pār apkārtnes pilsētām, lai pasargātu Jēkaba ģimeni?
Vai mums ir jālūdz par dzīvniekiem, par viņu dziedināšanu?
Vai Bībelē ir atrodami kritēriji, kas aizliedz baudīt Svēto Vakarēdienu?
Kāda ir kristiešu simbola-zivtiņas-patiesā nozīme?
Vai saderināšanās laikā dzimušais bērns netiek uzskatīts par ārlaulībā dzimušu?


7.feb.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (108.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Vai mūsdienās Svētā Gara zaimošana nav iespējama, vai tā bijusi iespējama tikai Jēzus dzīves laikā?
Kāpēc Dievs liek Azazēlam upurēt āzi, vai tam ir kāda simboliska nozīme?
Vai tas ir normāli, ja cilvēks, kurš ir nožēlojis grēkus, ieaicinājis Jēzu savā dzīvē, draudzē netiek kristīts, jo nav vēl aprecējies ar dzīvesbiedri?
Kā tas ir – nomirt savam “es”?
Kas notiek ar bērniem, kuri nomirst mazi, vai viņi visi nonāk debesīs?
Kādas attiecības ar kristietību ir brīvmūrniekiem vai masoniem?
Vai Dievu var pierunāt mainīt Viņa plānus, vai arī viss iepriekš ir paredzēts?


31.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (107.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā  ir ar Kristiešu Dievu, ja esam jauki, strādīgi, bet mīlam arī tautas tradīcijas?
Kas ir Amazones sinode un kā to skatīties?
Ko darīt,  ja iepriekšējā paaudzē ir bijusi saistība ar maģiju un māņticību?
Vai draudzes cilvēkiem vajadzētu zināt, kā un kur tiek izlietota desmitā tiesa?
Kā tikt vaļā no nomāktības, skumjām, raudulīguma -  vai tā ir depresija?


24.jan.201917.jan.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (106.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā saprast  Atklāsmes grāmatas 14. nodaļu no 19. līdz 20. pantam?
Ar ko draudzē atšķiras mācītājs no draudzes gana?
Kāpēc  labās lietas, kuras mēs bieži domājam, ka ir no Dieva, mūs patiesībā attālina no Viņa, bet sliktās, kuras mēs domājam, ka ir no sātana, tuvina Dievam?
Ko nozīmē "paņemt krustu un sekot Jēzum"?
Vai āderu noteikšana ir ir saskaņā ar Dieva prātu un vai to drīkst darīt?
Vai Svēto Vakarēdienu drīkst saņemt mājas grupiņā, kurā nav ordinētas personas?
Ko Bībelē nozīmē vecajie, un kas tie ir šodienas draudzē?


10.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (105.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kā skaidrot rakstu vietu: ja kas ko pieliks klāt Viņa Vārdam, tas dabūs sodu?
Ko nozīmē zaimot Svēto Garu?
Vai Kristīgam cilvēkam vajadzētu ievērot diētu? Un mudināt to darīt arī citiem draudzē?
Kā rīkoties Dieva bērnam, kuram nav pārliecības, ka mācītāja vai līdera saņemtais projekts ir no Dieva?
Vai ir pareizi vēlēties ātru un vieglu nāvi?
Vai skaitļi, kurus bieži redzu un kuri atkārtojas, par kaut ko vēstī?
Vai sludinātāji drīkst saukt sevi par apustuļiem? Vai šī vārda piedēvēšana cilvēkiem mūsdienās ir pareiza?


3.jan.2020 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (104.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai Ījaba grāmatā Viņa draugu izteikumi nav vērā ņemami un  ir aplami? Ko no tā mēs varam smelties?
Vai pēc rakstiem ir pareizi cilvēkam, kurš nav kristīts (nekādā veidā), saņemt Svēto Vakarēdienu?
Vai sausas dievmaizītes iedošana lajiem pēc Dieva Vārda runāšanas būtu jauzskata par Svēto Vakarēdienu?
Kas ir Nikolaītu mācība?
Vai aizņemties naudu bankā  kalpošanas vajadzībām ir bibliska rīcība?
Ja tic Dievam un apmeklē baznīcu, vai ir jābūt sajūtai, ka esmu nolādēts, jo problēmas nāk viena pēc otras?


27.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (103.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Kur uzradies adventes vainags,vai tā ir tikai tradīcija? Kāpēc cilvēki guļot reizēm redz sapņus? Vai ir pamats uztraukties par zvēra zīmi, kā rakstīts Atklāsmes grāmatā? Vai mums kā kristiešiem vajadzētu ļaut sevi izmantot - Mateja ev.(5:39-42)? Vai Dievs priecājas ar mums kopā, kad mēs esam dāvanu kārībā, mantas kārībā piemēslojuši pasauli?


20.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (102.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Vai visiem Dieva bērniem būtu jāiet uz ielām sludināt evaņģēliju?
Kā uztvert Dieva bērna sapni, vīzijas vai liecību, kas nesaistās kopā ar Bībeli, bet ir personiska atklāsme viņam?
Kāpēc draudzē Svētajā Vakarēdienā tiek lietots alkoholiskais vīns vīnogu sulas vietā?
Kā saprast rakstu vietu no Soģu gr. 19. nod., kur pret sievieti tiek vērsts nicinājums?
Ko darīt, ja bērnam ir epilepsija, bet vecāki netic Dievam?


13.dec.2019 Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (101.daļa)

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:


Kāpēc latviskajā Bībelē tik daudz tiek aicināts un likts bīties Dieva?
Kāpēc baznīcās vairums sievietes lūdz Dievu bez galvassegām, bet vīrieši ir sasējuši garus matus astē, kā to dara sievietes? Ko par to saka Bībele?
Ko nozīmē Jēzus lūgšana par to, lai mēs visi būtu viens, kā Viņš ar Tēvu ir viens?
Kā laulātajiem saprast rakstu vietu: " Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti;" (1. Kor. 7:9)
Kas ir kristiešu augļi?
Vai mēlēs runāt ir vienīgā zīme, kas apstiprina, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes?