Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 Izdrukai

Ir izstrādāta Glika Bībeles aplikācija ar audio

21.okt.2021
Latvijas Kristigais radio/bihbele.lv


Jau vairākus mēnešus viedierīcēs pieejama Glika Bībeles aplikācija ar audio. Šī ir mūsdienu lasītājam pielāgota Glika tulkotās Bībeles versija. Tā dod iespēju tekstu gan lasīt, gan klausīties audio lasījumu. Aplikācija bez maksas ir pieejama Apple un Android lietotājiem.

Aplikācija “Latvian Audio Bible” ir Glika Bībeles 8.izdevums. Teksts radies digitalizējot Johana Ernsta Glika tulkoto Bībeli. Bībele piedzīvojusi vairākas revīzijas un uzlabojumus līdz pat 7.izdevumam, kas publicēta 1898.gadā. Šis ir kārtējais izdevums un tam piemīt vairākas atšķirības – šodienas rakstība, vārdu pareizrakstība, vecvārdi aizstāti ar mūsdienās izmantojamiem vārdiem vai paskaidroti iekavās, kā arī citas. Vairāk informācijas mājas lapā www.bihbele.lv.