Latvijas Kristīgais Radio
Meklēt

LKR televīzija

 

391. Laika Zīmes - Dieva veidota laulība
135. Gaismas ceļš - Brāļu draudžu process Anglijas parlamentā 2.d.
381. Ja Mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības
Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)
373. Kas ir cilvēks? - Maranata


Izdrukai

Latvijas Kristīgā radio vēsture

Ideja par kristīgu raidstaciju arī Latvijā piedzimusi 1989. gadā, kad LKR prezidentam Tālivaldim Tālbergam bija iespēja viesoties ASV, kur tika pirmo reizi arī dzirdēts, kas ir Kristīgais radio. „Ņemot vērā, ka tajos gados tā vēl bija pārdroša ideja, tā tas arī viss palika,” stāsta T. Tālbergs par Kristīgas radio stacijas dibināšanas Latvijā ieceres atlikšanu līdz 90. gadu sākumam, kad tika savākta komanda šim vērienīgajam projektam. Pirmos profesionālos radio stacijas veidošanas principus līdzdalīja Francijas Bordo kristīgās radiostacijas „Harmonie” vadītāji.

LKR Latvijas elektronisko mediju arēnā ienāca 1993. gadā 22. decembrī plkst. 19.00. Tas bija gads, kad sevi arī pieteica vēl vairākas radio stacijas, no kurām darbību vēl joprojām turpina SWH (13.05.93.), Skonto (15.12.93.), Radio Rīgai, kas šobrīd pazīstams kā Star FM (21.12.93.). SIA "Vārds & Co" piederošā LKR pozicionējums ir starpkonfesionāla radio stacija, kuras galvenais mērķis ir „palīdzēt izprast Bībeli kā Dieva vēsti cilvēcei un veicināt dažādu kristīgo konfesiju un kristiešu sadarbību” un galvenais uzdevums ir, atzīstot Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un vienīgo Pestītāju, pasludināt Viņa evaņģēliju Latvijas iedzīvotājiem.

Pirmā nauda un finansiālais nodrošinājums radio stacijas izveidei arī nāca no ASV. „Paldies tiem latviešiem svešumā, kuri pirmajos LKR darbības gados būtībā visu smagumu iznesa uz saviem pleciem, jo tajā laikā Latvijā vēl īsti neviens nezināja, ko nozīmē ziedot garīgam darbam,” atceras LKR prezidents. LKR turpmāko gadu laikā turpināja attīstīties un izveidoties par mediju, kura uzturēšanu nodrošina tikai klausītāji ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem.

LKR pēc teritoriālās aptveramības ieguvis nacionālās apraides tiesības ar šobrīd 11 frekvencēm – Rīga 101.8, Kuldīga 98.5, Liepāja 100.6, Talsi 104.7, Cesvaine 105.9, Ventspils 90.8, Jēkabpils 102.8, Valmiera 100.1, Alūksne 107.3, Krāslava 101.3, Daugavpils 99.9. Plānots Latvijā uzstādīt vēl 12.to raidītāju ar frekvenci Rēzeknē, kas nodrošinātu plašāku dzirdamību Latgales reģionā.

„Pirms uzsākām darbu pie radio izveides, man bija jāsaņem atļauja no visiem konfesiju bīskapiem, ka viņiem nav pretenziju, ka Latvijā tiks veidots šāds Kristīgais radio,” par dibināšanas sākumu stāsta LKR prezidents. Šobrīd LKR programmu veidošanā piedalās pārstāvji no adventistu, baptistu, luterāņu, vasarsvētku, katoļu konfesijām un daudzām brīvdraudzēm jeb reliģiskām kustībām.

LKR sevi nepozicionē kā pelnošu uz reklāmas ieņēmumiem. „Tas nav mūsu mērķis, jo tad mūsu vēsts tiktu devalvēta. Un esmu jau to teicis, un ar katru dienu ar lielāku pārliecību esmu par to, ka man neinteresē, kādā mēs esam reitingu tabulā, vai esam augšā vai lejā. Bet mūsu pamatienākumi balstās tikai uz ziedojumiem, domāju, ka jebkurš, kurš paklausās LKR saprot, ka ar to nopelnīt nevar!” tādu pārliecību pauž LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs.

LKR programmas galvenās iezīmes ir kristīgā mūzika latviešu, angļu un krievu valodā, kas šobrīd veido 55% programmas kopējo apjomu, kristīga satura raidījumi latviešu un krievu valodā, kuru veidotāji LKR darbojas pēc brīvprātības principa, nesaņemot nekādu atalgojumu. LKR izvirzījis nemainīgu garīgo principu, pēc kura strādāt un raidīt – „Savā darbībā par vienīgo mērauklu uzskatīt Bībeli, kā Dieva iedvesmotu, nekļūdīgu, autoritatīvu vārdu” un līdzīgi kā konfesijas un draudzes, arī LKR izveidojis savu Ticības apliecību, kurā norādīts, ka Bībele (Vecā un Jaunā Derība) tās oriģinālā veidā ir nemaldīgs, Dieva iedvesmots Vārds un tas ir LKR ticības un rīcības noteicošā autoritāte. LKR savu darbību balsta uz pieņemto „Garīgās darbības programmu”, „Starpkonfesionālās sadarbības programmu” un „LKR Ticības apliecību”.

LKR internetā atrodas kopš 1998. gada, kad tiek piedāvāta LKR mājaslapa, ar iespēju klausīties daļu programmas raidījumus arhīvā, tos lejupielādēt, lasīt kristīgas ziņas, nosūtīt jautājumus un arī aizlūgšanu vajadzības. Kopš 2012. gada LKR piedāvā savus raidījumus arī noskatīties video versijā lkrtv.lv. Kā arī šobrīd vairāki LKR raidījumi skatāmi video versijā virszemes TV bezmaksas kanālā OTV.