198. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:59:53
Publicēts 13.05.2022

Raidījumu vada:
Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
1:38 - Vai 2.Vēstulē Timotejam pieminētā manta ir evaņģēlijs?
13:04 - Kā skaidrot šo Rakstu vietu no Jāņa ev. 17:11?
20:15 - Kāpēc dažādu konfesiju mācītāji katoļus sauc par brāļiem?
42:10 - Kā skaidrot pretrunu par nastām Vēstulē galatiešiem?

Ko par to saka Bībele?