199. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:00:49
Publicēts 20.05.2022

Raidījumu vada:
Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:34 Kāpēc grēkot pret Svēto Garu, ir nepiedodams grēks?
16:46 Vai var uzskatīt, ka Ādams un Ieva, ticēja Dieva dotajam apsolījumam par Glābēju?
28:32 Ko nozīmē aptraipīta laulības gulta?
35:35 Kas tā ir par eļļu, ar ko mācekļi svaidīja?
46:45 Vai ticīgi jaunpiedzimušie cilvēki pēc nāves tūlīt nebūs debesīs?
56:17 Kā tas ir iespējams, ka Kunga Jēzus vārdu šodien lieto vietā un nevietā?

Ko par to saka Bībele?