212. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:00:38
Publicēts 25.11.2022

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:33 Ko nozīmē otru mīlēt kā sevi pašu?
14:11 Vai ķēniņš Sauls pats sev atņēma dzīvību vai to izdarīja amalekietis? 
19:50 Cik kopā ilgs bija laiks, kamēr Dāvids bija spiests bēgt un slēpties no Saula?
25:07 Kas ir svaidījums? Kā tas izpaužas?
51:36 Kā sievas varēja sargāt namu, kad Dāvids ar karaspēku bija atstājis Jeruzālemi?

Ko par to saka Bībele?