214. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
01:00:39
Publicēts 09.12.2022

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:45 Kādos gadījumos kristieši drīkst šķirties? Vai kristiešiem pirms laulības būtu pareizi dzīvot kopā?
18:05 Lūdzu, izskaidrojiet 5.Mozus 24:1-4! Kas ir tā kauna lieta, kuras dēļ drīkst šķirties?
31:00 Vai Jēzus tiešām ir dzimis decembrī, ja jau visa kristīgā baznīca Kristus dzimšanu svin decembrī?
57:04 Kas notiek ar tiem, kuri nav pieņēmusi Jēzu par savu glābēju un ir nomiruši pēc Kristus augšāmcelšanās? Vai viņi nonāk ellē?

Ko par to saka Bībele?