224. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:54
Publicēts 24.02.2023

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
0:48 Vai jūsuprāt, pareizāk būtu teikt latviešu valodā, ka Svētais Gars liek pasaulei izprast grēku, taisnošanu un tiesu?
9:33 Lūdzu, izskaidrojiet 2.Mozus 4:24-26. Kāpēc Dievs gribēja Mozu nokaut?
14:51 Bībelē ir stingri norādījumi par to, ko drīkst ēst un, ko nē. Kā ir jāsaprot šie norādījumi?
27:09 Vai darīt noteiktas lietas atkarībā no mēness fāzēm, ir tas pats, kas zināt gadalaiku, kurā sēt kādu noteiktu sēklu vai, tomēr tam ir garīga nozīme?
36:40 Vai dzīvot laulībā un negribēt bērnus ir grēks? Vai izmantot prezervatīvus ir nešķīstības grēks?
43:33 Vai seksuāli pievilcīgs cilvēks, Dieva skatījumā, ir labi vai, kas nepareizs?
50:16 Kā uzticēties kristietim, kurš necienīgi izturas pret savu ģimeni, netur savu vārdu?

Ko par to saka Bībele?