225. Ko par to saka Bībele?

Ko par to saka Bībele?
00:58:11
Publicēts 14.04.2023

Tālivaldis TĀLBERGS – LKR prezidents
Jānis OZOLINKEVIČŠ – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Juris DOVEIKO – Teoloģijas doktors un misionārs

Atbildes uz jautājumiem:
00:56 Tad, kad mēs būsim debesīs, vai mēs redzēsim gan Tēvu, gan Dēlu un Svēto Garu kā atsevišķas personas?
11:17 Ko nozīmē - svētīgi garā nabagi?
20:17 Vai ir jājūtas vainīgam pie laulības šķiršanas no varmācīga un laulības pārkāpēja vīra?
28:38 Vai tā ir patiesība, ka Jēzus nav nomiris par visiem pasaules grēkiem?
39:31 Kā cilvēks tiek glābts?
49:32 Vai, esot vienatnē, var nožēlot grēkus, un Dievs var piedot?

Ko par to saka Bībele?